Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 27 jan 2022 09:39 

Ook PFAS-concentraties in voedingsproducten op onverdachte locaties


PFAS wordt teruggevonden in voedingsproducten in de buurt van verontreinigde locaties, maar ook op onverdachte locaties. Dat blijkt uit een tussentijds rapport dat Vlaams opdrachthouder Karl Vrancken voorstelde in de Vlaamse Commissie Leefmilieu. De achtergrondwaarden in Vlaanderen zijn wel vergelijkbaar met de rest van Europa.

Karl Vrancken, opdrachthouder voor de Vlaamse regering in het PFOS-dossier, gaf een stand van zaken in aanloop naar zijn tweede tussentijdse rapport, gepland in maart. Een week eerder raakten daarrond al nieuwe onderzoeksresultaten bekend. Daarin stond onder meer dat in heel Vlaanderen al 803 brandweerterreinen zijn aangeduid als risicosite voor de aanwezigheid van PFAS. Van 51 locaties werd al uitgeklaard dat er geen "PFAS verdachte activiteiten" plaatsvonden.

Opdrachthouder Vrancken ging tijdens zijn presentatie dieper in op de aanwezigheid van PFAS in voeding. Een steekproefonderzoek van het Voedselagentschap (FAVV) toonde aan dat PFAS ook werden teruggevonden in stalen op onverdachte locaties, en dus niet enkel bij de 'hotspots' van PFAS-vervuiling. PFAS wordt vooral teruggevonden in eieren en vlees van dieren die buiten lopen. "De achtergrondwaarden die we daar meten zijn niet hoger dan in de rest van Europa", nuanceert Vrancken. "In het Vlaamse profiel zijn er iets hogere concentraties in bijvoorbeeld eieren, maar dan weer lagere bij runderen."

Een specifiek onderzoek op honing wees op de aanwezigheid van PFAS, zelfs in onverdachte gebieden. PFOS werden dan weer in minder dan 10 procent van de honingstalen aangetroffen. "Op basis van deze resultaten werd imkers afgeraden om bijenwas en stuifmeel te gebruiken in de buurt van verontreinigde locaties."

Ook in stalen van gft-afval en compost werden PFAS-concentraties boven de norm gedetecteerd. Het is echter moeilijk om daar een duidelijk profiel in te scheppen, omdat het gaat om een enorm heterogeen materiaal. "Maar ondertussen blijft het afgeraden om eieren en grond bij het tuin- en keukenafval te voegen in die hotspotzones", zegt Vrancken. "Er is ook nog onvoldoende duidelijkheid over mogelijke doorvergiftiging: als we die compost gebruiken als bodemverbetering, gaat er dan verdere vergiftiging zijn naar de groenten toe? Daar is verdere informatie over nodig, om te kijken hoe die keten werkt."

 


  Nieuwsflash
 
Toestand wintergranen 23-24 mei 2022 Lees meer
 
 
Wijnbouwbeurs Vi-Tec 11 juni 2022 - 12 juni 2022 Lees meer
 
 
Windmolens en pocketvergisters in de Vlaamse land- en tuinbouwLees meer
 
 
Verhoogde subsidie voor de vzw Boeren op een KruispuntLees meer
 
 
Coöperaties in de korte keten en nood aan voedselgeletterheidLees meer
 
 
Vanlangenaker Fruit op Game Fair Sint-Truiden 27/28/29 mei 2022Lees meer
 
 
Met 6.776 aanvragen zijn nieuwe pré-ecoregelingen succes Lees meer
 
 
Boury wordt bekroond met drie sterren in de MICHELIN Gids België en Luxemburg 2022 Lees meer
 
 
40% geproduceerde voedsel wordt nooit geconsumeerd Lees meer
 
 
Grotere bedrijven beschikken vaker over opvolger Lees meer
 
 
45.938 personen aan het werk in de land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Bedrijfshoofd in landbouw is gemiddeld 55 jaar Lees meer
 
 
Wereldbank maakt 12 miljard dollar vrij om voedselcrisis aan te pakken Lees meer
 
 
Stikstofbeleid Nederland: koeien blijven uit protest in de stal Lees meer
 
 
Neerslagtekort 2022 net uit top 5 droogste jarenLees meer
 
 
The impact of Russias war on the potato industry of Ukraine Market Lees meer
 
 
Graan uit Oekraïne: “coalition of the willing”Lees meer
 
 
Gebundelde krachten voor 'welbevinden' landbouwers Lees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
Dinsdag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2022 Lees meer
 
 
Vlaamse regering verlengt en verruimt mandaat PFAS-opdrachthouder VranckenLees meer
 
 
EU maakt tot 1,4 miljard euro crisishulp voor landbouw vrij Lees meer
 
 
Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER gestartLees meer