Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 10 mei 2022 08:37 

Nieuw aardappelras Floribel op de Belgische rassenlijst


Op de Belgische rassenlijst is een nieuw aardappelras opgenomen: FLORIBEL. We geven hier een overzicht van de resultaten die dit nieuw ras behaalde in de officiële proeven, uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO- Plant –Teelt en Omgeving – Merelbeke en CRA-W Département Production agricoles - Gembloux). Deze officiële proeven werden uitgevoerd in opdracht van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Ras opgenomen na 2 jaar onderzoek: FLORIBEL

De behandelde proeven, tenzij anders vermeld, werden aangelegd in 6 centra, gelegen in volgende landbouwstreken: Kempen (1), Polders (1), Zand-leemstreek (2 waarvan 1 onbehandelde), Leemstreek (3 waarvan 1 onbehandelde) en Condroz (1).

In tabel 1 zijn de resultaten van de opbrengsten gedurende de twee proefjaren (2020 en 2021) samengevat. Tabel 2 bevat de waarnemingen van de proeven. Tabel 3 bevat de technologische kenmerken van het nieuwe ras vergeleken met de standaarden over de twee proefjaren (2020 en 2021). Tot slot volgt extra informatie over het nieuwe toegelaten ras.

Wanneer de schaal van 1 tot 9 gebruikt wordt, geeft het hoogste cijfer de meest gunstige quotering. Wanneer de schaal van 1 tot 5, 0 tot 3, of 0 tot 5 gebruikt wordt, geeft het laagste cijfer de meest gunstige quotering. De opkomst wordt berekend op de dag waarop minstens 50 % van de planten opgekomen zijn. De weerstand van het loof wordt geschat op een schaal van 0 (volledige vernietiging van het loof) tot 10 (geen symptomen).

Tabel 1: Samenvatting van de opbrengsten van de proeven 2020 en 2021 van het nieuwe toegelaten ras in vergelijking met de standaardrassen

Rassen

Opbrengsten

2020*

2021*

Gewogen gemiddelde

Kg/ha

%

Kg/ha

%

Kg/ha

%

Alegria

21704

65

47029

92

34366

81

Challenger

47810

143

53532

105

50671

120

Melody

28118

84

52100

102

40109

95

Artemis

35706

107

51643

101

43674

104

Gemiddelde  van de standaarden

33335

100

51076

100

42205

100

Floribel

33546

101

55071

108

44309

105

*Resultaten afkomstig van 4 centra

 Tabel 2: Samenvatting van de waarnemingen van de proeven 2020 en 2021

Rassen

Opkomst-snelheid

Jeugdgroei

Sluit-snelheid van de rijen

Bloei

Weerstand van het loof tegen Phytho-phthora infestans

Weerstand van de knol tegen Phytho-phthora infestans

Weerstand van de knol tegen diepe schurft

Dagen1

(1-9)

Dagen2

Dagen3

(0-10)

(%)

(%)

Alegria

33

6,9

64,7

64,8

6,14

0 %

0 %

Challenger

34

6

67,8

65,9

6,81

0 %

0 %

Melody

36

5,5

69,4

72,4

6,54

0 %

0 %

Artemis

33

6,9

69,1

70,6

5,93

0 %

0 %

Gemiddelde van de standaarden

34

6,3

67,8

68,4

6,4

0 %

0 %

Floribel

30

7,6

66,6

63,4

7,23

0 %

0 %

1Aantal dagen tussen poten en opkomst
2Aantal dagen tussen poten en sluiting van de rijen
3Aantal dagen tussen poten en bloei

 

                 

Tabel 3: Technologische kenmerken

Rassen

Onderwater-gewicht

Wasbaarheid

Uiteenvallen na koken

Zwart-verkleuring na koken

Friet-geschiktheid

(g/ 5 kg)

(1-5)

(0-3)

(0-5)

(0-6)

Alegria

388

3,1

1,8

1,7

2,8

Challenger

415

3

2,3

1,3

1,6

Melody

374

3,8

1,9

1,1

3,7

Artemis

355

3,5

2,2

1,2

2,3

Gemiddelde van de standaarden

383

3,3

2,1

1,3

2,6

Floribel

373

3,5

1,3

1

2,4

 

KORTE BESCHRIJVING VAN HET NIEUW OPGENOMEN RAS IN 2022:

Floribel

Dossiernummer: RW 810043

Kweker: CRA-W Unité Biodiversité et Amélioration des plantes et forêts

Aanvrager: CRA-W Unité Biodiversité et Amélioration des plantes et forêts

Aanvraaggemachtigde: -

Vastkokend, middelvroeg


 

 


  Nieuwsflash
 
Toestand wintergranen 23-24 mei 2022 Lees meer
 
 
Wijnbouwbeurs Vi-Tec 11 juni 2022 - 12 juni 2022 Lees meer
 
 
Windmolens en pocketvergisters in de Vlaamse land- en tuinbouwLees meer
 
 
Verhoogde subsidie voor de vzw Boeren op een KruispuntLees meer
 
 
Coöperaties in de korte keten en nood aan voedselgeletterheidLees meer
 
 
Vanlangenaker Fruit op Game Fair Sint-Truiden 27/28/29 mei 2022Lees meer
 
 
Met 6.776 aanvragen zijn nieuwe pré-ecoregelingen succes Lees meer
 
 
Boury wordt bekroond met drie sterren in de MICHELIN Gids België en Luxemburg 2022 Lees meer
 
 
40% geproduceerde voedsel wordt nooit geconsumeerd Lees meer
 
 
Grotere bedrijven beschikken vaker over opvolger Lees meer
 
 
45.938 personen aan het werk in de land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Bedrijfshoofd in landbouw is gemiddeld 55 jaar Lees meer
 
 
Wereldbank maakt 12 miljard dollar vrij om voedselcrisis aan te pakken Lees meer
 
 
Stikstofbeleid Nederland: koeien blijven uit protest in de stal Lees meer
 
 
Neerslagtekort 2022 net uit top 5 droogste jarenLees meer
 
 
The impact of Russias war on the potato industry of Ukraine Market Lees meer
 
 
Graan uit Oekraïne: “coalition of the willing”Lees meer
 
 
Gebundelde krachten voor 'welbevinden' landbouwers Lees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
Dinsdag 31 mei: uiterste wijzigingsdatum voor de verzamelaanvraag 2022 Lees meer
 
 
Vlaamse regering verlengt en verruimt mandaat PFAS-opdrachthouder VranckenLees meer
 
 
EU maakt tot 1,4 miljard euro crisishulp voor landbouw vrij Lees meer
 
 
Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER gestartLees meer