Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 23 mei 2022 10:44 

Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen


Het Departement Landbouw en Visserij start begin juni met de veldcontroles van de pootaardappelteelten. Deze veldcontroles worden opgelegd door het ministerieel besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen.

De keurmeesters letten hierbij op de algemene toestand van het perceel, de rasechtheid, de raszuiverheid, de aanwezigheid van plaagorganismen en zieke planten. Op basis van deze vaststellingen kan een teelt voorlopig aanvaard worden voor verdere certificering van de pootaardappelen.

Indien u al zeker weet dat de pootaardappelen van een bepaald perceel na certificering geëxporteerd zullen worden naar een derde land, is het belangrijk de importeisen van het derde land tijdig op te vragen bij de importeur of de officiële autoriteit van het betrokken derde land, en deze tijdig over te maken aan het departement. Zo kunnen eisen inzake veldkeuringen van het derde land meegenomen worden bij de officiële veldcontroles.

 


  Nieuwsflash
 
Nog te erkennen rampen 2021 Lees meer
 
 
Slim met stikstof en koolstofLees meer
 
 
Erkenning overstroming 14-17 juli 2021 als ramp: bijkomende gemeentenLees meer
 
 
Afschaffing constructie 'samengestelde landbouwer' Lees meer
 
 
Veel onzekerheden bij start nieuw aardappelseizoenLees meer
 
 
Uitkoopregeling voor varkensboeren Lees meer
 
 
Nood aan rechtszekere en rechtvaardige PAS met toekomstperspectief Lees meer
 
 
Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, ...Lees meer
 
 
Rampenfonds droogte 2020: veel té lang wachten op uitbetalingLees meer
 
 
Reductie van stikstof door het gebruik van zeolietLees meer
 
 
Innovatiemogelijkheden voor een bijna emissievrije landbouwLees meer
 
 
In 2022 meer zomergranen en korrelmaïs, maar minder groenten Lees meer