Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 25 mei 2022 10:55 

Stikstofbeleid Nederland: koeien blijven uit protest in de stal


Boeren houden op maandag 30 mei hun koeien uit de wei en in de stallen om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Volgens LTO Nederland en Team Agro NL dreigt de koe vanwege verschillende rechtszaken niet meer zonder extra vergunning de wei in te mogen, wat praktisch en juridisch onhaalbaar is.

Met de actie #30MeiKoeUitDeWei roepen de boeren de overheid op om deze ‘absurde’ uitkomst van de stikstofcrisis te voorkomen. Volgens LTO Nederland en Team Agro NL zijn alle melkveehouders die beweiden uitgenodigd om mee te doen. Vorig jaar deed 84 procent van de sector aan weidegang. Boeren worden alleen opgeroepen om mee te doen als het in de bedrijfsvoering past, bijvoorbeeld als het gaat om gezondheid van de dieren en eisen van keurmerken. ‘Er zal dus vast nog een koe in de wei te zien zijn op 30 mei. Het belangrijkste is dat de overheid een helder signaal ontvangt: het stikstofbeleid mag de koe niet de wei uit jagen’, aldus een persverklaring.

De organisaties geven aan dat juist door te beweiden er minder stikstof wordt uitgestoten en wijzen daarbij onder meer op de commissie-Remkes. ,Die commissie, het ministerie van LNV en de provincies hebben herhaaldelijk aangegeven dat beweiden onder de normale bedrijfsvoering valt en dat er dus geen additionele vergunning voor zou moeten worden aangevraagd. Het is dan ook zeer zorgelijk dat uit rechtszaken de dreiging ontstaat dat dit toch het geval wordt.”

LTO Nederland en Team Agro NL zeggen dat een vergunningsaanvraag ‘een onnodige en absurde administratieve last is’, die in de praktijk ook nog eens volstrekt onwerkbaar zal zijn. ,,Weidegang is immers elk jaar anders, afhankelijk van het weer, hoe goed het gras groeit, het afwisselen van gewassen en het ruilen van grond met anderen. Boeren kunnen niet elk jaar een vergunning aanvragen, nog los van het feit dat de vergunningverlening nog steeds muurvast zit in het juridische moeras van het stikstofbeleid.”

 


  Nieuwsflash
 
Nog te erkennen rampen 2021 Lees meer
 
 
Slim met stikstof en koolstofLees meer
 
 
Erkenning overstroming 14-17 juli 2021 als ramp: bijkomende gemeentenLees meer
 
 
Afschaffing constructie 'samengestelde landbouwer' Lees meer
 
 
Veel onzekerheden bij start nieuw aardappelseizoenLees meer
 
 
Uitkoopregeling voor varkensboeren Lees meer
 
 
Nood aan rechtszekere en rechtvaardige PAS met toekomstperspectief Lees meer
 
 
Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, ...Lees meer
 
 
Rampenfonds droogte 2020: veel té lang wachten op uitbetalingLees meer
 
 
Reductie van stikstof door het gebruik van zeolietLees meer
 
 
Innovatiemogelijkheden voor een bijna emissievrije landbouwLees meer
 
 
In 2022 meer zomergranen en korrelmaïs, maar minder groenten Lees meer