Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 mei 2022 11:38 

Met 6.776 aanvragen zijn nieuwe pré-ecoregelingen succes


Vlaanderen lanceerde dit jaar voor het eerst een aantal pré-ecoregelingen. Hiermee ondersteunt ze landbouwers die extra inspanningen willen doen, zoals koolstofopslag in de bodem, verminderde bemesting, eiwitteelten produceren, kruidenrijk grasland inzaaien of aan gps-gestuurde precisielandbouw doen. Meteen waren er 6.776 aanvragen van landbouwers die hierop intekenen. Dat blijkt uit de verzamelaanvragen die werden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij.

Jo Brouns, minister van Landbouw: “De landbouwers in Vlaanderen zijn zich er goed van bewust dat investeren in milieu, klimaat en biodiversiteit nodig is. Voor de natuur, maar ook voor hun eigen bedrijfsvoering.  Dit jaar zijn ze met velen om maatregelen te nemen. Uit de aanvragen zien we dat er heel veel aandacht gaat naar precisielandbouw en ecologisch beheer van grasland. We zien ook dat onze Vlaamse eiwitstrategie bijval krijgt met 450 hectare aangemelde eiwitteelten.”

Tot eind april konden landbouwers verzamelaanvragen indienen via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Via zo’n verzamelaanvraag communiceren landbouwers hun teeltplan voor dit jaar en kunnen intekenen op steunmaatregelen. In totaal werden er 30.016 aanvragen tijdig ingediend, tegenover 30.296 vorig jaar.

Nieuw dit jaar zijn de zogenaamde pre-ecoregelingen. Dit zijn maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit waar de landbouwer zich vrijwillig kan voor engageren. Uit het aantal aanvragen blijkt dat het engagement van de sector groot is. Globaal werden 6.776 pre-ecoregelingen aangevraagd. De meest populaire pre-ecoregeling is precisielandbouw (2.569), gevolgd door ecologisch beheerd grasland (2.430) en verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte van bouwland via het teeltplan (1.070). Er werd dit jaar voor ongeveer 450 hectare eiwitteelten aangemeld als pre-ecoregeling, waarvan 45 hectare quinoa en 38 hectare soja aangemeld.

Uit de eerste resultaten blijkt verder dat 2.761 landbouwers dit jaar een subsidie voor brede weersverzekering aanvragen, tegenover 3.377 vorig jaar. Het aantal jonge landbouwers dat dit jaar heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor de premie jonge landbouwer, bedraagt 896. Vorig jaar was dat 879.

Wat areaal granen betreft, werd er dit jaar 83.137 hectare ingezaaid. Dit is met een daling van 0,4% een status quo ten opzichte van vorig jaar.

 

 


  Nieuwsflash
 
Nog te erkennen rampen 2021 Lees meer
 
 
Slim met stikstof en koolstofLees meer
 
 
Erkenning overstroming 14-17 juli 2021 als ramp: bijkomende gemeentenLees meer
 
 
Afschaffing constructie 'samengestelde landbouwer' Lees meer
 
 
Veel onzekerheden bij start nieuw aardappelseizoenLees meer
 
 
Uitkoopregeling voor varkensboeren Lees meer
 
 
Nood aan rechtszekere en rechtvaardige PAS met toekomstperspectief Lees meer
 
 
Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, ...Lees meer
 
 
Rampenfonds droogte 2020: veel té lang wachten op uitbetalingLees meer
 
 
Reductie van stikstof door het gebruik van zeolietLees meer
 
 
Innovatiemogelijkheden voor een bijna emissievrije landbouwLees meer
 
 
In 2022 meer zomergranen en korrelmaïs, maar minder groenten Lees meer