Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 05 aug 2022 11:43 

Kerncijfers landbouw 2022


Ten gevolge van de slechte weersomstandigheden vorige zomer werden er grote opbrengstdalingen genoteerd voor wintertarwe en spelt, elk -11%. Doordat er een oppervlaktestijging was voor beide teelten was de productiedaling van wintertarwe minder groot (-6% of -93 727 ton) en werd er zelfs een productiestijging opgetekend voor spelt van 6% of +9 904 ton.

LEES

2021 was een goed maïsjaar wat productie betreft. Ondanks de oppervlaktedaling voor korrelmaïs met -7% steeg de productie dankzij de goede opbrengst met 12%. De oppervlakte voor voedermaïs was iets hoger dan in 2020, nl +0,85% maar ook hier steeg de productie met +12%. In 2021 werd er 60 594 ton meer korrelmaïs en 848 001 ton meer voedermaïs geproduceerd.

Bij de suikerbieten daalde de productie met -5% of -234 008 ton, dit als gevolg van zowel een oppervlaktedaling (-3%) als een opbrengstdaling (-2%).

Niettegenstaande de oppervlakteafname van aardappelen met 7,6%, werd de productiedaling als gevolg van de goede opbrengst (+6,7%), in 2021 beperkt tot -1,5% of -57 437 ton.

Na de tegenvallende opbrengsten van vlas in 2020 werd er minder vlas ingezaaid (-16%). In 2021 steeg de opbrengst met +27% maar dit was niet voldoende om het opbrengstniveau van 2019 te bereiken. Door deze stijging kon toch nog een productiestijging van 7% of +5 342 ton gehaald worden.

De productie van koolzaad nam af met -5% of 1 490 ton. Deze daling was volledig toe te schrijven aan de opbrengstdaling van 7%.

 


  Nieuwsflash
 
Juli 2022: wereldwijd tot drie warmste julimaanden ooit gemetenLees meer
 
 
Droogte 2022: stopzetten in september van productie van sommige fabrieken?Lees meer
 
 
Droogte 2022: voorlopig geen extra maatregelenLees meer
 
 
Stikstofoverleg in Nederland mislukt Lees meer
 
 
Europees kader voor hergebruik afvalwater voor landbouwirrigatie Lees meer
 
 
Brandpreventie op land- en tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Wetenschappers wekken varkensorganen deels terug tot leven na dood van het dier Lees meer
 
 
Droogte/hitte 2022: een uitdaging voor fruitteelt 2023Lees meer
 
 
Demonamiddag mechanische loofdoding Lees meer
 
 
Hoge geleidbaarheid water vraagt nodige aandacht Lees meer
 
 
Wereldvoedselprijzen dalen fors Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2022Lees meer
 
 
Landbouwbarometer: prijs landbouwgrond stijgt minder snel dan in de afgelopen jaren Lees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in Lees meer
 
 
Droogte 2022: let op de kwaliteit van het water voor beregenenLees meer
 
 
Groei van de biologische sector vertraagt in 2021 Lees meer
 
 
Saneringsovereenkomst met 3M Lees meer