Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 05 aug 2022 11:43 

Kerncijfers landbouw 2022


Ten gevolge van de slechte weersomstandigheden vorige zomer werden er grote opbrengstdalingen genoteerd voor wintertarwe en spelt, elk -11%. Doordat er een oppervlaktestijging was voor beide teelten was de productiedaling van wintertarwe minder groot (-6% of -93 727 ton) en werd er zelfs een productiestijging opgetekend voor spelt van 6% of +9 904 ton.

LEES

2021 was een goed maïsjaar wat productie betreft. Ondanks de oppervlaktedaling voor korrelmaïs met -7% steeg de productie dankzij de goede opbrengst met 12%. De oppervlakte voor voedermaïs was iets hoger dan in 2020, nl +0,85% maar ook hier steeg de productie met +12%. In 2021 werd er 60 594 ton meer korrelmaïs en 848 001 ton meer voedermaïs geproduceerd.

Bij de suikerbieten daalde de productie met -5% of -234 008 ton, dit als gevolg van zowel een oppervlaktedaling (-3%) als een opbrengstdaling (-2%).

Niettegenstaande de oppervlakteafname van aardappelen met 7,6%, werd de productiedaling als gevolg van de goede opbrengst (+6,7%), in 2021 beperkt tot -1,5% of -57 437 ton.

Na de tegenvallende opbrengsten van vlas in 2020 werd er minder vlas ingezaaid (-16%). In 2021 steeg de opbrengst met +27% maar dit was niet voldoende om het opbrengstniveau van 2019 te bereiken. Door deze stijging kon toch nog een productiestijging van 7% of +5 342 ton gehaald worden.

De productie van koolzaad nam af met -5% of 1 490 ton. Deze daling was volledig toe te schrijven aan de opbrengstdaling van 7%.

 


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’Lees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer