Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 29 jul 2022 15:55 

Droogte 2022: let op de kwaliteit van het water voor beregenen


Uit onze jaarlijkse statistieken van de auditresultaten blijkt dat er regelmatig non-conformiteiten worden vastgesteld voor de eisen rond waterkwaliteit. Dit is vermoedelijk te wijten aan het feit dat het niet steeds eenvoudig is om de juiste waterkwaliteit en -analyses te bepalen in functie van de teelt, waterbron en toepassingstechniek. Het risico voor de consument op microbiële contaminatie verschilt immers naargelang waterbron, teelt en toepassingstechniek (al dan niet in aanraking komen met het oogstbaar product).
Er zijn (1) algemene bepalingen die gelden voor alle teelten, alsook specifieke eisen (2) voor groenten versmarkt en fruit. Daarnaast is er een onderscheid (3) bij het gebruik van water voor aardappelen, groenten (versmarkt en industrie) en fruit voor (irrigatie, fertigatie of toepassen gewasbeschermingsmiddelen) of na de oogst (spoelen, reinigen, transport of sorteren).

Bestanden beschikbaar voor download:
Alle info (2144.4 Kb)

 

 


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’Lees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer