Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 28 sep 2022 16:44 

3.662.000 euro voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid


Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2022 tot toekenning van een toelage van 3.662.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

De Minister van Landbouw,
Gelet op de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers, artikel 43;
Gelet op de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 van 23 december 2021, programma 25.56;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten, artikel 2;
Gelet op het ministerieel besluit van 22 februari 2022 tot toekenning van een toelage van 3.662.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten;
Gelet op de gunstige adviezen van het Beoordelingscomité gegeven op 28 oktober 2021, 9 december 2021 en 26 januari 2022;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 3 februari 2022;
Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;
Overwegende de wet van 22 mei 2003 betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, de artikelen 33 en 121 tot 124,
Besluit :
Artikel 1. De bijlage bij het ministerieel besluit van 22 februari 2022 tot toekenning van een toelage van 3.662.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten wordt vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 maart 2022.
Brussel, 9 september 2022.
D. CLARINVAL

Bijlage bij het ministerieel besluit van 9 september 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2022 tot toekenning van een toelage van 3.662.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

BEGUNSTIGDEN
BENEFICIAIRES
DUUR
DUREE
BEGROTING
BUDGET
TOELAGE
SUBSIDE
BETALINGEN
PAIEMENTS
RT 22/01 GENOVARR 2
Prof. P. Callaerts (KU Leuven)
36 maanden/mois 402.400 EUR 297.000 EUR 1ste voorschot/1ère avance (2022): 60.000 EUR
2de voorschot/2ème avance (2023): 83.000 EUR
3de voorschot/3ème avance (2024): 80.000 EUR
Saldo/Solde (2025): 74.000 EUR
RT 22/02 BRU-PIG 1
Dr. D. Fretin (Sciensano)
Prof. C. Saegerman (ULiège)
12 maanden/mois 99.000 EUR 99.000 EUR 1ste voorschot/1ère avance (2022): 74.000 EUR
Saldo/Solde (2023): 25.000 EUR
RT 22/03 AB-changeR 1
Prof. J. Dewulf (UGent)
Dr. P.-J. Ceyssens (Sciensano)
Dr. N. Botteldoorn (DGZ)
Dr. J. De Smet (Poulpharm)
Dr. W. Vanderhaeghen (AMCRA)
Dr. M.-E. Filippitzi (Sciensano)
Dr. P. Vyt (DIALAB)
Prof. D. Thiry (ULiège)
Dr. M. Saulmont (Arsia)
24 maanden/mois 198.000 EUR 198.000 EUR 1ste voorschot/1ère avance (2022): 68.000 EUR
2de voorschot/2ème avance (2023): 80.000 EUR
Saldo/Solde (2024): 50.000 EUR
RT 22/04 SCOLIBE 1
Prof. J.-C. Grégoire (ULB)
Dr. J. Bonte (ILVO)
Dr. L. Hautier (CRA-W)
36 maanden/mois 298.520 EUR 248.000 EUR 1ste voorschot/1ère avance (2022): 57.000 EUR
2de voorschot/2ème avance (2023): 75.000 EUR
3de voorschot/3ème avance (2024): 54.000 EUR
Saldo/Solde (2025): 62.000 EUR
RT 22/05 RIBSURX 1
Prof. C. Bragard (UCLouvain)
Prof. J.-C. Grégoire (ULB)
Dr. J. Van Vaerenbergh (ILVO)
12 maanden/mois 74.000 EUR 74.000 EUR 1ste voorschot/1ère avance (2022): 55.000 EUR Saldo/Solde (2023): 19.000 EUR
RT 22/06 TEQFOOD 1
Prof. G. Eppe (ULiège)
Dr. J. Van Loco (Sciensano)
Dr. M. Andjelkovic (Sciensano)
Prof. J.-F. Focant (ULiège)
24 maanden/mois 248.000 EUR 248.000 EUR 1ste voorschot/1ère avance (2022): 88.000 EUR 2de voorschot/2ème avance (2023): 98.000 EUR
Saldo/Solde (2024): 62.000 EUR
RT 22/08 INFLAVOUR 1
Dr. S. Goscinny (Sciensano)
Prof. S. Collin (UCLouvain)
Prof. P. Dirinck (OFC)
Dr. M. Andjelkovic (Sciensano)
36 maanden/mois 297.000 EUR 297.000 EUR 1ste voorschot/1ère avance (2022): 63.000 EUR
2de voorschot/2ème avance (2023): 81.000 EUR
3de voorschot/3ème avance (2024): 79.000 EUR
Saldo/Solde (2026): 74.000 EUR
RF 22/6353 METAMINSURV
Dr. A. Haegeman (ILVO)
Dr. A. Chandelier (CRA-W)
30 maanden/mois 248.000 EUR 248.000 EUR 1ste voorschot/1ère avance (2022): 57.000 EUR
2de voorschot/2ème avance (2023): 66.000 EUR
3de voorschot/3ème avance (2024): 63.000 EUR
Saldo/Solde (2025): 62.000 EUR
RF 22/6354 DEPIPEST
Dr. O. Pigeon (CRA-W)
Dr. V. Baeten (CRA-W)
36 maanden/mois 297.000 EUR 297.000 EUR 1ste voorschot/1ère avance (2022): 78.000 EUR
2de voorschot/2ème avance (2023): 72.000 EUR
3de voorschot/3ème avance (2024): 73.000 EUR
Saldo/Solde (2025): 74.000 EUR
RF 22/6355 VIRTAB
Dr. W. Dermauw (ILVO)
Dr. S. Buysens (PCG)
24 maanden/mois 150.600 EUR 133.000 EUR 1ste voorschot/1ère avance (2022): 58.000 EUR
2de voorschot/2ème avance (2023): 42.000 EUR
Saldo/Solde (2025): 33.000 EUR
RF 22/6356 CHLAPEControl
Prof. D. Vanrompay (UGent)
Prof. J. Gettemans (UGent)
36 maanden/mois 309.294 EUR 248.000 EUR 1ste voorschot/1ère avance (2022): 58.000 EUR
2de voorschot/2ème avance (2023): 65.000 EUR
3de voorschot/3ème avance (2024): 63.000 EUR
Saldo/Solde (2026): 62.000 EUR
RF 22/6357 GenoPredict
Prof. S. Massart (ULiège)
Dr. K. De Jonghe (ILVO) Prof. H. Nauwynck (UGent)
Prof. J.-L. Gala (UCLouvain)
Prof. H. Soyeurt (ULiège)
36 maanden/mois 335.220 EUR 297.000 EUR 1ste voorschot/1ère avance (2022): 65.000 EUR
2de voorschot/2ème avance (2023): 80.000 EUR
3de voorschot/3ème avance (2024): 78.000 EUR
Saldo/Solde (2025): 74.000 EUR
RF 22/6358 CamProtEsch
Prof. K. Houf (UGent)
36 maanden/mois 350.478 EUR 283.000 EUR 1ste voorschot/1ère avance (2022): 70.000 EUR
2de voorschot/2ème avance (2023): 78.000 EUR
3de voorschot/3ème avance (2024): 64.000 EUR
Saldo/Solde (2025): 71.000 EUR
RF 22/6359 ENSURED
Dr. M.-A. Fraiture (Sciensano)
Dr. N. Roosens (Sciensano)
Dr. N. Papazova (Sciensano)
Dr. S. De Keersmaecker (Sciensano)
Dr. K. Vanneste (Sciensano)
Dr. M. De Loose (ILVO)
Dr. C. Van Poucke (ILVO)
Dr. N. Gillard (CER Groupe)
Dr. F Debode (CRA-W)
36 maanden/mois 297.000 EUR 297.000 EUR 1ste voorschot/1ère avance (2022): 51.000 EUR
2de voorschot/2ème avance (2023): 80.000 EUR
3de voorschot/3ème avance (2024): 92.000 EUR
Saldo/Solde (2026): 74.000 EUR
RF 22/6360 PF-Fraud
Dr. E. Deconinck (Sciensano)
Dr. K. De Cremer (Sciensano)
Prof. E. Adams (KU Leuven)
24 maanden/mois 198.000 EUR 198.000 EUR 1ste voorschot/1ère avance (2022): 37.000 EUR
2de voorschot/2ème avance (2023): 56.000 EUR
3de voorschot/3ème avance (2024): 55.000 EUR
Saldo/Solde (2025): 50.000 EUR
RI 21/A-373 TEPHRIFADE
Dr. N. Ebrahimi (ILVO)
Dr. M. De Meyer (RMCA)
Dr. T. Beliën (pcfruit)
24 maanden/mois 100.000 EUR 100.000 EUR 1ste voorschot/1ère avance (2022): 46.000 EUR
2de voorschot/2ème avance (2023): 29.000 EUR
Saldo/Solde (2025): 25.000 EUR
RI 21/A-378 IVENAD
Dr. K. De Jonghe (ILVO)
24 maanden/mois 100.000 EUR 100.000 EUR 1ste voorschot/1ère avance (2022): 41.000 EUR
2de voorschot/2ème avance (2023): 34.000 EUR
Saldo/Solde (2024): 25.000 EUR


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 9 september 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2022 tot toekenning van een toelage van 3.662.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten.
De Minister van Landbouw,
D. CLARINVAL

 


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’Lees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer