Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 29 sep 2022 12:22 

De inflatie bedraagt 11,27%


De inflatie stijgt in september van 9,94% naar 11,27%. Ze bereikt daarmee het hoogste niveau sinds augustus 1975, toen de inflatie uitkwam op 11,42%

  • De consumptieprijsindex stijgt deze maand met 1,19 punt of met 0,96%.
  • De inflatie van de gezondheidsindex stijgt van 9,70% naar 11,25%.
  • De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in september 120,53 punten.
  • De hoge inflatie deze maand is, zoals in de voorbije maanden, voor een groot deel te wijten aan de hoge energieprijzen. De inflatie van energie bedraagt momenteel 60,54% en levert een bijdrage van 5,39 procentpunt aan de totale inflatie.
  • Daarnaast is ook de inflatie van voeding de laatste maanden sterk gestegen. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt deze maand uit op 10,40%. De bijdrage van voeding tot de inflatie bedraagt momenteel 2,03 procentpunt.
  • De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 6,21% in september, tegenover 5,74% in augustus. Dat is een gevolg van de toegenomen inflatie voor bewerkte voeding en diensten.
  • De belangrijkste prijsstijgingen in september hadden betrekking op elektriciteit, aardgas, kleding, alcoholische dranken, huisbrandolie, restaurants en cafés, buitenlandse reizen en citytrips, aankoop van voertuigen en huur. Vliegtuigtickets, hotelkamers, suikerwaren, motorbrandstoffen, brood en granen en vlees hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

Inflatie

De inflatie bedraagt in september 11,27% tegenover 9,94% in augustus en 9,62% in juli. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 11,25%, tegenover 9,70% in augustus en 9,07% in juli. De inflatie zonder energieproducten is gestegen tot 6,44%, tegenover 5,99% in augustus en 5,76% in juli. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 6,21% in september, tegenover 5,74% in augustus en 5,49% in juli.

Kerninflatie en inflatie zonder energie

De inflatie voor diensten is licht gestegen van 5,36% tot 5,38%. De inflatie voor huur stijgt van 3,73% naar 3,86%. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand 10,40%, tegenover 9,71% vorige maand. Deze inflatie is de afgelopen maanden fors toegenomen. In november van vorig jaar was ze nog 0,47%. Vooral de inflatie van voornamelijk oliën, vis, zuivelproducten, brood en granen en vlees is de afgelopen maanden sterk gestegen. Zo bedraagt de inflatie voor oliën deze maand 24,8%, in november was dit nog 3,6%. Voor vis is de inflatie nu 12,5% ten opzichte van -0,4% in november. De inflatie voor zuivelproducten bedraagt deze maand 14,9% ten opzichte van 0,6% in november. Voor brood en granen is dit deze maand 13,2% ten opzichte van 1,7% in november. De inflatie van vlees bedraagt deze maand 10,3% ten opzichte van 0,8% in november 2021.

Inflatie voeding en enkele subgroepen

De sterk toegenomen inflatie sinds het najaar van 2021 is voor een groot deel toe te schrijven aan de energieproducten. De inflatie voor energie bedraagt nu 60,54% tegenover 49,81% vorige maand en 49,11% in juli. Elektriciteit is nu 81,3% duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 134,9% duurder dan vorig jaar in september. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 56,3% gestegen in één jaar tijd. Motorbrandstoffen kosten 16,8% meer dan een jaar geleden.

De hoge inflatie is voornamelijk te wijten aan de hoge energieprijzen. De inflatie van energie bedraagt momenteel 60,54% en levert een bijdrage van 5,39 procentpunt aan de totale inflatie. Voeding, met een inflatie van 10,40%, levert een bijdrage van 2,03 procentpunt.

Bijdrage van energie tot de inflatie

De prijs voor aardgas steeg met gemiddeld 14,7% ten opzichte van de voorgaande maand. De prijs van elektriciteit is deze maand gemiddeld met 15,0% gestegen.

Index van elektriciteit en aardgas

Enkele producten en diensten die ten opzichte van september vorig jaar sterk in prijs stegen, zijn:

Stijgend: Inflatie
Aardgas 134,9%
Elektriciteit 81,3%
Huisbrandolie 56,3%
Andere eetbare oliën dan olijfolie (o.a. frituurolie) 36,9%
Hotels 31,2%
Boter 25,9%
Volle melk 25,4%
Halfvolle melk 25,2%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van september vorig jaar sterk in prijs zijn gedaald, zijn:

Dalend: Inflatie
Televisie-apparatuur -11,9%
Smartphones -9,9%
Computers -5,2%
Mobiele telefoondiensten -4,8%
Opslagmedia (o.a. geheugenkaart) -2,6%
Audio- en video-accessoires (o.a. hoofdtelefoon) -1,7%
Herenkleding -0,8%
Persoonlijke accessoires (o.a. paraplu, zonnebril,…) -0,4%

De hoofdgroep die in september de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is huisvesting, water en energie met 4,19 procentpunt. De groep recreatie en cultuur heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,65 procentpunt.

Impact op de inflatie

De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is huisvesting, water en energie met 5,38 procentpunt. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door de groep onderwijs met 0,01 procentpunt.

Bijdrage tot de inflatie

De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België bedraagt 12,0% voor september 2022.

Toelichting over de indexniveaus

Indexevolutie

De consumptieprijsindex is in september 2022 met 1,19 punt of 0,96% gestegen tot 125,24 punten, tegenover 124,05 punten in augustus 2022 (2013=100). De gezondheidsindex stijgt in september met 1,24 punt en bedraagt 124,92 punten tegenover 123,68 punten in augustus. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in september 120,53 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 120,73 punten.

De belangrijkste prijsstijgingen in september hadden betrekking op elektriciteit, aardgas, kleding, alcoholische dranken, huisbrandolie, restaurants en cafés, buitenlandse reizen en citytrips, aankoop voertuigen en private huur. Vliegtuigtickets, hotelkamers, suikerwaren, motorbrandstoffen, brood en granen en vlees hadden daarentegen een verlagend effect op de index.  

De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend: Invloed: Dalend: Invloed:
Elektriciteit +0,730 punt Vliegtuigtickets -0,205 punt
Aardgas +0,415 punt Hotelkamers -0,120 punt
Kleding +0,190 punt Suikerwaren -0,105 punt
Alcoholische dranken +0,125 punt Motorbrandstoffen -0,095 punt
Huisbrandolie +0,110 punt Brood en granen -0,095 punt
Restaurants en cafés +0,065 punt Vlees -0,050 punt
Buitenlandse reizen en citytrips +0,060 punt    
Aankoop van voertuigen +0,060 punt    
Private huur +0,055 punt    

Elektriciteit werd in september gemiddeld 15,0% duurder. De prijs van aardgas is deze maand gemiddeld met 14,7% gestegen. De prijs van kleding steeg deze maand met gemiddeld 3,7%. Alcoholische dranken werden deze maand gemiddeld 5,9% duurder. De prijs van huisbrandolie steeg, na afvlakking over 12 maanden, gemiddeld met 7,3%. Restaurants en cafés werden deze maand gemiddeld 0,8% duurder. De aankoop van voertuigen werd deze maand gemiddeld 0,7% duurder. Private huur steeg deze maand gemiddeld 0,6% in prijs.

Vliegtuigtickets werden deze maand gemiddeld 21,6% goedkoper. De prijs van hotelkamers daalden gemiddeld 9,1% in prijs. In september lieten suikerwaren een gemiddelde prijsdaling van 7,6% optekenen. Motorbrandstoffen daalden deze maand gemiddeld 2,1% in prijs. Brood en granen werden gemiddeld 2,5% goedkoper. De prijs van vlees daalde gemiddeld 1,0% deze maand.

2013 = 100 Juni Juli Augustus September
Consumptieprijsindex 122,04 123,05 124,05 125,24
Inflatie 9,65% 9,62% 9,94% 11,27%
Gezondheidsindex 121,02 122,35 123,68 124,92
Afgevlakte gezondheidsindex* 117,58 118,39 119,39 120,53
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

[i] De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de productgroep, maar ook met het feit of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.

 


  Nieuwsflash
 
Verliezen in de melkveehouderij door hittegolven becijferd Lees meer
 
 
Biologische kwaliteit oppervlaktewater op het goede spoorLees meer
 
 
Carbon Farming Lees meer
 
 
Prijsstijgingen landbouwproducten in EU zwakken af Lees meer
 
 
N-VA bereid om stikstofdecreet aan te passen Lees meer