Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 29 sep 2022 12:42 

Knelpunt in het Ijzerbekken en de haven van Nieuwpoort


Mogen wij beroep doen op de 4de macht om een ernstig knelpunt in het Ijzerbekken en de haven van Nieuwpoort onder de aandacht van de publieke opinie te brengen?
In het verleden heeft de lokale pers immers reeds herhaaldelijk de watervervuiling in de Ijzer en de haven van Nieuwpoort aan de kaak gesteld.

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag en antwoord 2020 (113.9 Kb) vraag en antwoord (104.8 Kb)

Oorzaak van deze vervuiling is de intussen enorm dikke sliblaag met nutriënten en zware metalen, die al jaren geleden had moeten geruimd worden door de diensten van Vlaams minister van Mobiliteit Peeters.  Deze sliblaag zorgt onder meer voor de jaarlijkse overwoekering van eendenkroos en blauwalgen in deze belangrijke W-Vlaamse waterloop, en ook de zware metalen in de haven van Nieuwpoort zorgen voor een bedreiging van de mens, de onderwaterfauna en -flora, en landbouwers die het water uit het ijzerbekken nodig hebben voor hun landbouwactiviteiten.

Eind 2020 beloofde minister Peeters dat de Ijzer en de haven van Nieuwpoort ten laatste in 2022 zouden gebaggerd worden (zie het antwoord op mijn schriftelijke parlementaire vraag nr. 88 van 14.10.2020).

Aangezien deze broodnodige baggerwerken echter nog steeds op zich lieten wachten, heb ik Vlaams minister Peeters hieromtrent opnieuw bevraagd tijdens de voorbije maand juni.

Uit het hallucinante antwoord dat ik ontving en dat ik jullie hierbij in primeur bezorg (vraag en antwoord moeten nog op de website van het Vlaams Parlement verschijnen), blijkt dat minister Peeters haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de West-Vlaamse bewoners van het Ijzerbekken volledig van zich afschuift!

Pas in 2023 zal de minister immers de vereiste baggercontracten afsluiten, wat betekent dat de Ijzer en de haven van Nieuwpoort pas ten vroegste in de loop van 2023 of zelfs 2024 zullen kunnen gebaggerd worden
Intussen blijft de sliblaag verder aandikken en kunnen de zware metalen zich steeds meer verspreiden in het Ijzerbekken…  Het einde van de steeds maar weerkerende eendenkroos- en blauwalgenproblematiek in het Ijzerbekken zal met andere woorden door toedoen van de Vlaamse minister van Mobiliteit nog enige tijd blijven aanslepen in onze West-Vlaamse regio!

Carmen Ryheul, Vlaams Volksvertegenwoordiger

 


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’Lees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer