Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 30 sep 2022 16:46 

Brochure alternatieven voor kunstmest


Wegens de toenemende kunstmestprijzen wordt het voor landbouwers steeds moeilijker en duurder om aan voldoende kunstmest te geraken. Bovendien is het om geopolitieke redenen aangewezen om meer zelfvoorzienend te zijn op dat vlak. Dit stimuleert de zoektocht naar goedkopere én duurzame alternatieven.

Via deze brochure biedt Nutricycle Vlaanderen daarom een overzicht van herwonnen N meststoffen. Deze producten die het resultaat zijn van N-verwijdering, hetzij in chemische luchtwassers, bij de be- of verwerking van mest of de verwerking van organisch-biologisch afval. Deze hebben een hoger mineraal, dus plantopneembaar-N-gehalte dan ruwe dierlijke mest. Een aantal van deze producten hebben het statuut “kunstmest” en kunnen dus toegepast worden bovenop de norm van 170 kg dierlijke N/ha.

Wat zijn herwonnen meststoffen?

Andere producten behouden vooralsnog het statuut dierlijke mest, maar uitgebreid Europees onderzoek legde al de basis voor een aanpassing van dit statuut voor een aantal van deze producten door uitwerking van de RENURE-criteria. Hoewel voor hun gebruik momenteel dus de bovengrens van 170 kg dierlijke N/ha geldt, kan de hogere werkzaamheid van deze producten een belangrijke reden zijn om ze te gebruiken ter vervanging van dierlijke mest. In gewassen waar vooral kunstmest wordt gebruikt, kunnen deze meststoffen namelijk zorgen voor kostenbesparing en voor het sluiten van de N-kringloop binnen de landbouw.

Herwonnen meststoffen als kunstmestvervanger?

Aangezien er steeds meer vragen komen voor alternatieven voor kunstmest, publiceerde Nutricycle Vlaanderen in samenwerking met Inagro en VCM een overzichtelijke brochure van producten die als kunstmestvervanging kunnen gebruikt worden. Je vindt er informatie over het ontstaan van deze producten, hun samenstelling en de wetgeving. 

Bekijk de brochure  


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’Lees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer