Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 03 okt 2022 10:12 

Oorlog - crisissteun landbouw: 8,17 miljoen euro aanpassingssteun


Vorige week heeft het Departement Landbouw en Visserij 8.171.296,72 euro aanpassingssteun uitbetaald aan 4.611 land- en tuinbouwers die getroffen werden door marktverstoring ten gevolge van de Russische invasie in Oekraïne.

De aanpassingssteun wordt gefinancierd door de Europese Unie en de Vlaamse overheid.

De afgelopen maanden waren voor de Europese land- en tuinbouw niet de gemakkelijkste. De prijzen van zaden, meststoffen en veevoeders stegen aanzienlijk, maar ook de energieprijzen gingen door het dak. Daarom trokken de Europese Unie en Vlaanderen 8.171.296,72 euro steun uit voor de Vlaamse land- en tuinbouw. De aanpassingssteun gaat naar land- en tuinbouwers uit de categorieën vollegrondsgroenten, hardfruit, serreteelt, varkens, pluimvee en geiten die sinds 2015 via het VLIF investeerden in duurzame technieken. Daarnaast gaat er ook aanpassingssteun naar landbouwers die in 2022 intekenden op bepaalde pre-ecoregelingen.

Bij de land- en tuinbouwers uit de categorieën vollegrondsgroenten, hardfruit, serreteelt, varkens, pluimvee en geiten die via het VLIF sinds 2015 investeerden in bepaalde duurzame technieken, werd de aanpassingssteun uitbetaald aan 1.272 begunstigde landbouwers (waarvan 488 landbouwers de verhoogde steun voor jonge landbouwers kregen). Het totaal bedrag per begunstigde bedraagt 4.441,81 euro, waarvan 66,085% met Vlaams geld betaald wordt en 33,915% gecofinancierd wordt vanuit EU. De jongeren krijgen daar bovenop een bedrag van 2.356,55 euro, waarvan 66,085% met Vlaams geld betaald wordt en 33,915% gecofinancierd wordt vanuit EU.

Daarnaast werd ook aanpassingssteun uitbetaald aan 3.339 begunstigde landbouwers die via de verzamelaanvraag 2022 intekenden op minstens één van deze drie pre-ecoregelingen:  inzaai van eiwitteelten, precisielandbouw via automatische gps- of RTK-gps- aansturing, het verhogen van het effectief organische koolstofgehalte van bouwland via het teeltplan. Het totaal bedrag per begunstigde bedraagt 410,68 euro waarvan 66,085% met Vlaams geld betaald wordt en 33,915% gecofinancierd wordt vanuit EU.

Jo Brouns, Vlaams minister van landbouw: “Door het conflict in Oekraïne stegen ook de prijzen van energie, meststoffen en veevoeders voor Vlaamse land- en tuinbouwers de afgelopen maanden. Vlaanderen trok daarom extra middelen uit om de primaire sector te steunen. Die bijzondere aanpassingssteun werd nu uitgekeerd onder de voorwaarden die de Europese Commissie vooropstelde. Bedrijven die recent een aantal specifieke investeringen deden of deelnamen aan een aantal pré ecoregelingen, kregen daarvoor een extra ondersteuning. Wanneer het ging om jonge landbouwers, werd een hogere steun uitgekeerd.”

Patricia De Clercq, secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij: “De land- en tuinbouwers die in aanmerking kwamen voor de aanpassingssteun, kregen het steunbedrag eind vorige week automatisch op hun rekening gestort. Het departement gebruikte voor de uitbetaling de gegevens uit de VLIF-dossiers van de afgelopen jaren en uit de verzamelaanvraag 2022. Onze land- en tuinbouwers moesten dit keer dus geen aanvraag indienen. Da’s een goede zaak. Ook in de toekomst proberen we de administratieve last zoveel mogelijk te beperken.”

 


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’Lees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer