Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 okt 2022 12:16 

Vogelgriep kippenbedrijf Minderhout: 30.000 dieren geruimd


Bij een commercieel pluimveebedrijf in Minderhout is vogelgriep vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn het pluimvee en de vogels die aanwezig waren in het bedrijf zondag geruimd. Het gaat echter om een gebied met een hoge pluimveedichtheid. In meer dan 50 bedrijven in de regio worden daarom strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd.

 

De uitbraak werd vastgesteld in een vermeerderingsbedrijf. De eieren die de hennen er leggen, zijn dus niet bestemd voor consumptie, maar worden uitgebroed. In totaal waren er wel 30.000 dieren aanwezig in het bedrijf. Hoogstwaarschijnlijk werd de besmetting veroorzaakt door wilde vogels. Alle dieren werden inmiddels geruimd. Daarnaast werd er ook een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld rond de haard. In de zones — die deels op Nederlands grondgebied liggen — worden strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd. “Het gaat om een gebied met een hoge pluimveedichtheid”, zo zegt Landsbond Pluimvee. “Er liggen vijf bedrijven met pluimvee in de 3 km-zone en een vijftigtal in de 10 km-zone, net als één broeierij. De derogaties voor slachtkippen en broedeieren in de zones gaan in op vrijdag 28 oktober.”

    Op dit kaartje is te zien welke gebieden rond het pluimveebedrijf maatregelen moeten nemen om de vogelgriep te bestrijden. Op dit kaartje is te zien welke gebieden rond het pluimveebedrijf maatregelen moeten nemen om de vogelgriep te bestrijden. © RV

Het Voedselagentschap FAVV benadrukt ondertussen dat het belangrijk is dat de meest strikte toepassing van de bioveiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. “Het beheer, de bevoorrading en de afvoer op bedrijfssites vormen daarbij de zwakste schakel”, aldus FAVV. “De toegang tot een stal kan enkel voor de pluimveehouder en zijn werknemers en enkel via een sas dat effectief en in alle omstandigheden gebruikt wordt. Gezien de omstandigheden en de vaststellingen van de afgelopen weken doet elke pluimveehouder er goed aan om de situatie op zijn bedrijf grondig te evalueren en waar nodig de maatregelen, in het bijzonder wat betreft het personeel en de toegang, aan te scherpen.”

Maatregelen

Maar wat doe je als je in de omgeving woont en thuis vogels houdt? Alle particuliere houders die in de 3 km-zone wonen moeten binnen de 48 uren de inventarisatie van hun dieren overmaken. Dat kan door het webformulier in te vullen of door het document te downloaden, in te vullen en door te mailen naar milieu@hoogstraten.be of af te geven bij het onthaal van het stadhuis. Ook moet je als particulier je (hobby)pluimvee en vogels (uitgezonderd loopvogels) afschermen om contact met wilde vogels te vermijden. Ook hun voeding en water mag in geen geval in contact komen met wilde dieren. Verplaatsingen en verzamelingen van (hobby)pluimvee, vogels en broedeieren binnen de beschermingszone zijn verboden. Je kan alle maatregelen nalezen op de website van stad Hoogstraten.

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer