Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 19 nov 2022 08:31 

Vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten landbouwers


Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Om landbouwers te beschermen tegen de gevolgen van een opgezegde pachtovereenkomst, kan de vrederechter de opzegging weigeren als de totale geëxploiteerde oppervlakte van het landbouwbedrijf van de toekomstige exploitant boven een bepaalde maximumoppervlakte komt te liggen. Dit is de maximale rentabiliteitsoppervlakte.

Volgens de pachtwet is het de Vlaamse Regering die de nieuwe maximale rentabiliteitsoppervlakte om de vijf jaar vaststelt.

De Vlaamse Regering keurt daarvoor, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed met vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, zoals vermeld in de pachtwetgeving.

 


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’Lees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer