Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 24 nov 2022 14:22 

Pachtwetgeving: vaststelling maximale rentabiliteitsoppervlakten


Dit besluit is gebaseerd op:
- oud Burgerlijk Wetboek, boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling III, artikel 12.7, ingevoegd bij de wet van 7 november 1988 en gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2017.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 30 september 2022;
- De adviesaanvraag is op 18 oktober 2022 bij de Raad van State ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is geen advies verstrekt binnen de gestelde termijn. Daarom wordt artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw.
Na beraadslaging,
DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
Artikel 1. De maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in artikel 12.7 van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 3, van het oud Burgerlijk Wetboek, worden als volgt vastgesteld:
1° Antwerpen:
a) polders: 165 ha;
b) zandstreek: 140 ha;
c) Kempen: 120 ha;
2° Vlaams-Brabant:
a) zandstreek: 150 ha;
b) Kempen: 130 ha;
c) zandleemstreek: 165 ha;
d) leemstreek: 230 ha;
3° Limburg:
a) Kempen: 130 ha;
b) zandleemstreek: 170 ha;
c) leemstreek: 225 ha;
d) grasstreek: 165 ha;
4° West-Vlaanderen:
a) duinen: 135 ha
b) polders: 135 ha;
c) zandstreek: 135 ha;
d) zandleemstreek: 175 ha;
e) leemstreek: 240 ha;
5° Oost-Vlaanderen:
a) polders: 130 ha;
b) zandleemstreek: 180 ha;
c) zandstreek: 135 ha;
d) leemstreek: 225 ha.
Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017 houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving, wordt opgeheven.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 25 november 2022.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 18 november 2022.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw,
J. BROUNS

 


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’Lees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer