Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 26 nov 2022 10:43 

SubsidiŽring 6 projecten proeftuinen droogte


Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

In het kader van de Blue Deal, die onderdeel is van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht, is budget voorzien voor projectoproepen van de Vlaamse Milieumaatschappij die bedrijven ondersteunen die op een duurzame manier bedrijfsoverschrijdend (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderen. De huidige vierde oproep vormt een verlenging van het programma proeftuinen droogte voor projecten rond waterhergebruik en focust op projecten die het wateraanbod vergroten via samenwerkingsverbanden tussen meer dan drie partijen.

Waar de focus in de eerste drie oproepen gericht was op bedrijven, zowel in de industrie als in de landbouw, kunnen in deze oproep ook niet-private ondernemingen volwaardig lid uitmaken van een samenwerkingsverband. Projecten komen in aanmerking vanaf een budget van 50.000 euro en het maximaal subsidiepercentage is 75% van de projectkost. Uiteindelijk werden door de jury 11 projecten ontvankelijk verklaard. Van de 11 projecten zijn er vijf waarvoor het gevraagde subsidiebedrag lager is dan 250.000 euro en waar de bevoegde minister via een ministerieel besluit over beslist. Voor de zes projecten met een subsidiebedrag dat hoger is dan 250.000 euro, keurt de Vlaamse Regering nu de steun goed. Voor de 11 projecten samen gaat het om 4,77 miljoen euro subsidie.

 


  Nieuwsflash
 
Stikstofarrest: sterke daling aanvragen en vergunningen landbouwbedrijvenLees meer
 
 
De actuele temperatuursom als hulpmiddel bij het bemesten Lees meer
 
 
Kunnen bossen zeewier in zee de aarde redden? Lees meer
 
 
C4 voor DemirLees meer
 
 
Schade door vorst (oa in bieten): vaststelling vereist!Lees meer
 
 
De landbouw is een deel van de oplossing voor de klimaatcrisisLees meer
 
 
De aanpak van de erosieproblematiek Lees meer
 
 
Het Mestrapport 2022 en het verlies van de Vlaamse derogatieLees meer
 
 
Compensatiemaatregelen Ventilusproject†Lees meer
 
 
FAVV mag crisisreserve volledig gebruiken tegen vogelgriep Lees meer
 
 
EU beschermt bijen en vlindersLees meer
 
 
VMM: ""Uitstoot die bedrijven rapporteren verklaart niet de hoge concentraties die wij metenĒ Lees meer
 
 
24 wolven in BelgiŽ, waarvan 13 in VlaanderenLees meer
 
 
Oproep aan Russen om voedselexport niet langer te belemmeren Lees meer
 
 
Jaagoppervlakte in Vlaanderen gaat licht achteruitLees meer
 
 
Ventilus: versneld ondergronds aanleggen van 150 kV- en 70 kV-hoogspanningslijnen Lees meer
 
 
Bebossing, ontbossing en boscompensatie - Evolutie Lees meer
 
 
Is Vlaanderen nu klimaatrobuuster dan 5 jaar geleden? Lees meer
 
 
Rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers Lees meer
 
 
Faillissementen 2022: resultaten lopen uiteen volgens regioLees meer
 
 
Studievergaderingen en webinars: voedergewassen en veehouderij 2023 Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef bloemkool zomerteelt 2022Lees meer
 
 
GeÔntegreerde bestrijding van Verticillium in vlas Lees meer