Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 28 nov 2022 18:07 

‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd


De federale regering is het eens geworden over het loonkader voor de komende twee jaar. De loonwet van ’96 wordt nageleefd. De welvaartsenveloppe zal voor 100% worden verdeeld. Bedrijven die in 2022 goede resultaten hebben geboekt, zullen hun werknemers kunnen belonen met een eenmalige premie van 500 euro. Deze premie kan tot 750 euro bedragen voor bedrijven die een uitzonderlijke winst hebben geboekt.

 

Het kernkabinet van de federale regering heeft maandag de laatste hand gelegd aan een koopkrachtpremie. Deze premie zal vergelijkbaar zijn met de "coronapremie" die binnen het sociaal overleg 2022 mogelijk werd gemaakt. Dit moet bedrijven die de afgelopen maanden goed hebben gepresteerd, de mogelijkheid geven de inspanningen van hun werknemers te belonen, in een uitzonderlijke economische context als gevolg van de oorlog in Oekraïne en het effect van deze oorlog op de energieprijzen.

Tot 750 euro netto

Deze koopkrachtpremie bedraagt maximaal 500 euro voor bedrijven die goede resultaten hebben geboekt. Ze kan tot 750 euro oplopen voor bedrijven die een uitzonderlijk hoge winst hebben behaald en zal in 2023 (eenmalig) worden uitbetaald in alle bedrijven en sectoren waar werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers een akkoord hebben bereikt over de invoering ervan. De premie is vrijgesteld van belasting voor de werknemer en 100% aftrekbaar voor de onderneming.

"Om het concurrentievermogen van onze bedrijven overeind te houden, is de loonnorm vastgesteld op 0% voor 2023 en 2024. Maar tegelijkertijd is het logisch dat de regering bedrijven de kans geeft om het werk van alle medewerkers die hebben bijgedragen aan hun uitstekende resultaten, te erkennen. Dat maken we mogelijk met een voordelige premie voor de werkgevers en de werknemers", aldus premier Alexander De Croo, die onderstreept dat "deze premie er komt op een moment dat de koopkracht van heel wat mensen onder druk staat."

Welvaartsenveloppe

Voor de mensen met de laagste lonen, pensioenen en uitkeringen heeft de regering ook overeenstemming bereikt over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Zoals gepland zal deze voor 100% worden verdeeld, voor een totaalbedrag van iets meer dan een miljard, ook bestemd voor actieve werknemers.

"Deze maatregelen komen bovenop alle sociale maatregelen die we de  voorbije maanden namen om mensen beter te wapenen tegen de stijgende prijzen, en met name de energieprijzen. Het zijn zeer uitzonderlijke maatregelen, van een tegemoetkoming tot 1 000 euro in de energiefactuur deze winter tot een uitgebreid sociaal energietarief voor 1 miljoen gezinnen", vult Alexander De Croo aan.

"Naast deze maatregelen kent ons land ook de automatische index.. Een uniek systeem dat de mensen in ons land beter dan in ander landen beschermt tegen koopkrachtverlies door de inflatie. Deze indexeringen worden betaald door de overheid en door onze bedrijven. Dit is een aanzienlijke inspanning waarvan we ons bewust moeten zijn, ook al bestaat er vandaag geen wondermiddel om de volledige schok van de huidige crisis op te vangen", besluit hij.

 


  Nieuwsflash
 
Stikstofarrest: sterke daling aanvragen en vergunningen landbouwbedrijvenLees meer
 
 
De actuele temperatuursom als hulpmiddel bij het bemesten Lees meer
 
 
Kunnen bossen zeewier in zee de aarde redden? Lees meer
 
 
C4 voor DemirLees meer
 
 
Schade door vorst (oa in bieten): vaststelling vereist!Lees meer
 
 
De landbouw is een deel van de oplossing voor de klimaatcrisisLees meer
 
 
De aanpak van de erosieproblematiek Lees meer
 
 
Het Mestrapport 2022 en het verlies van de Vlaamse derogatieLees meer
 
 
Compensatiemaatregelen Ventilusproject Lees meer
 
 
FAVV mag crisisreserve volledig gebruiken tegen vogelgriep Lees meer
 
 
EU beschermt bijen en vlindersLees meer
 
 
VMM: ""Uitstoot die bedrijven rapporteren verklaart niet de hoge concentraties die wij meten” Lees meer
 
 
24 wolven in België, waarvan 13 in VlaanderenLees meer
 
 
Oproep aan Russen om voedselexport niet langer te belemmeren Lees meer
 
 
Jaagoppervlakte in Vlaanderen gaat licht achteruitLees meer
 
 
Ventilus: versneld ondergronds aanleggen van 150 kV- en 70 kV-hoogspanningslijnen Lees meer
 
 
Bebossing, ontbossing en boscompensatie - Evolutie Lees meer
 
 
Is Vlaanderen nu klimaatrobuuster dan 5 jaar geleden? Lees meer
 
 
Rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers Lees meer
 
 
Faillissementen 2022: resultaten lopen uiteen volgens regioLees meer
 
 
Studievergaderingen en webinars: voedergewassen en veehouderij 2023 Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef bloemkool zomerteelt 2022Lees meer
 
 
Geïntegreerde bestrijding van Verticillium in vlas Lees meer