Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 01 dec 2022 09:45 

Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminars


De afgelopen dagen was de volledige aardappelsector massaal aanwezig op een recordeditie van INTERPOM in Kortrijk Xpo. Er heerste een positieve sfeer en dat ondanks de vele uitdagingen waar de sector mee te maken krijgt. Het mestbeleid, de gewasbescherming, natuurherstel, stikstof… onderwerpen genoeg in de wandelgangen van de beurs. De bezorgdheden over de toekomst werden wat getemperd door de verbeterde contractuele relaties tussen verwerkers en telers. Het toont hoe de sector er in moeilijke tijden in slaagt om samen de rug te rechten en een sterk signaal te geven dat de aardappelsector, als kroonjuweel van de Vlaamse agro-voedingsnijverheid, niet van plan is haar unieke plaats af te geven.

Aardappelcommunity bewijst haar veerkracht

INTERPOM is meer dan louter een vakbeurs, het is een sterke internationale community die deze editie, meer dan ooit, haar veerkracht bewijst. Met 323 exposanten uit 15 landen was de beurs volledig uitverhuurd. Met als toepasselijk thema ‘Towards healthy growth’ noteerde INTERPOM bovendien ook een recordopkomst van 20.254 bezoekers: 8.356 bezoekers op zondag, 7.007 bezoekers op een bijzonder druk bezochte maandag en 4.891 bezoekers op dinsdag. Na de covid-editie vorig jaar kon INTERPOM opnieuw veel buitenlandse gasten verwelkomen: 31,8% van de bezoekers kwam uit het buitenland (54 landen!) met vooral een sterkte opkomst uit Nederland (15,5%) en uit Frankrijk (12,4%). Maar ook van Egypte tot Noord-Amerika, van Zuid-Afrika tot Oost-Europa: vakmensen met een hart voor de aardappel vinden de weg naar deze unieke beurs in het hart van het West-Europese aardappelland, Kortrijk. Eens te meer blijkt dat de unieke format van INTERPOM, waar binnen één sector alle schakels uit de aardappelketen vertegenwoordigd zijn in één overkoepelend event, een echte meerwaarde betekent. Het innovatieve karakter van de beurs blijkt ook elke editie aan belang te winnen. De landbouwsector in het algemeen en de aardappelteelt in het bijzonder staan voor een grote transitie richting duurzaamheid. INTERPOM vervult haar rol als vakplatform voor de sector waarbij tal van oplossingen en antwoorden geboden worden voor deze transitie. Uit de eerste gesprekken met de standhouders is de tevredenheid alvast groot en wordt er uitgekeken naar de volgende editie in 2024.

Seminars herbekijken
Belgapom zette via seminars sterk in op innovatie en kennisdeling. Tijdens de 3 beursdagen vonden doorlopend korte informatiesessies plaats die op veel belangstelling konden rekenen. Zo kwamen diverse thema’s aan bod die zowel innovaties als de challenges uit de aardappelsector aankaartten. Alle sessies werden gestreamd en zullen vanaf 6 december uitgesteld kunnen herbekeken worden. Meer informatie over een Seminar Pass vindt u binnenkort op www.interpom.be.

INTERPOM 2024 – SAVE THE DATE!
Na uitzonderlijk twee edities kort op elkaar blijft INTERPOM nu opnieuw op haar vertrouwde periodiciteit: tweejaarlijks eind november van de even jaren. Noteer alvast de datum in uw agenda voor INTERPOM 2024: 24, 25 en 26 november 2024 in Kortrijk Xpo.

INTERPOM is een initiatief van Belgapom, de erkende beroepsvereniging van de Belgische aardappelhandel en -verwerking. De praktische organisatie is in de handen van Kortrijk Xpo.

 


  Nieuwsflash
 
Stikstofarrest: sterke daling aanvragen en vergunningen landbouwbedrijvenLees meer
 
 
De actuele temperatuursom als hulpmiddel bij het bemesten Lees meer
 
 
Kunnen bossen zeewier in zee de aarde redden? Lees meer
 
 
C4 voor DemirLees meer
 
 
Schade door vorst (oa in bieten): vaststelling vereist!Lees meer
 
 
De landbouw is een deel van de oplossing voor de klimaatcrisisLees meer
 
 
De aanpak van de erosieproblematiek Lees meer
 
 
Het Mestrapport 2022 en het verlies van de Vlaamse derogatieLees meer
 
 
Compensatiemaatregelen Ventilusproject Lees meer
 
 
FAVV mag crisisreserve volledig gebruiken tegen vogelgriep Lees meer
 
 
EU beschermt bijen en vlindersLees meer
 
 
VMM: ""Uitstoot die bedrijven rapporteren verklaart niet de hoge concentraties die wij meten” Lees meer
 
 
24 wolven in België, waarvan 13 in VlaanderenLees meer
 
 
Oproep aan Russen om voedselexport niet langer te belemmeren Lees meer
 
 
Jaagoppervlakte in Vlaanderen gaat licht achteruitLees meer
 
 
Ventilus: versneld ondergronds aanleggen van 150 kV- en 70 kV-hoogspanningslijnen Lees meer
 
 
Bebossing, ontbossing en boscompensatie - Evolutie Lees meer
 
 
Is Vlaanderen nu klimaatrobuuster dan 5 jaar geleden? Lees meer
 
 
Rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers Lees meer
 
 
Faillissementen 2022: resultaten lopen uiteen volgens regioLees meer
 
 
Studievergaderingen en webinars: voedergewassen en veehouderij 2023 Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef bloemkool zomerteelt 2022Lees meer
 
 
Geďntegreerde bestrijding van Verticillium in vlas Lees meer