Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 03 dec 2022 09:50 

Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen


Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek

- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1°, vervangen bij het decreet van 26 april 2019, en 2°, b);
- het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek, artikel 4;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen, artikel 9, § 2, eerste lid, 1° en 2°.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 28 juni 2022.
- Het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid heeft plaatsgevonden op 23 juni 2022, en is bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 6 juli 2022.
- Er is op 27 juli 2022 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen dertig dagen, verlengd met vijftien dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Het advies is niet meegedeeld binnen die termijn. Daarom wordt artikel 84, § 4, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.
DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW BESLUIT:
Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van uitvoeringsrichtlijn (EU) 2022/905 van de Commissie van 9 juni 2022 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG wat betreft de protocollen voor het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen.
Art. 2. Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek, vervangen bij het ministerieel besluit van 21 september 2021, wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 3. Bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 21 september 2021, wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 4. Bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek, zoals van kracht op 31 december 2022, blijven van toepassing op de onderzoeken die vóór 1 januari 2023 zijn begonnen.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.
Brussel, 28 september 2022.
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw,
J. BROUNS

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 28 september 2022 tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek
Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek
Bijlage I. Lijst van gewassen die moeten voldoen aan de CBP-testprotocollen
Deze bijlage voorziet in de gedeeltelijke omzetting van uitvoeringsrichtlijn (EU) 2022/905 van de Commissie van 9 juni 2022 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG wat betreft de protocollen voor het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen.
1° landbouwgewassen

wetenschappelijke benaming triviale naam CBP-protocol
Avena nuda L. naakte haver TP 20/3 van 6.3.2020
Avena sativa L. (inclusief A. byzantina K. Koch) haver TP 20/3 van 6.3.2020
Brassica napus L. (partim) koolzaad TP 36/3 van 21.4.2020
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. koolraap TP 89/1 van 11.3.2015
Cannabis sativa L. hennep TP 276/2 van 1.2.2022
Dactylis glomerata L. kropaar TP 31/1 van 25.3.2021
Festuca arundinacea Schreb. rietzwenkgras TP 39/1 van 1.10.2015
Festuca filiformis Pourr. fijnbladig schapengras TP 67/1 van 23.6.2011
Festuca ovina L. schapengras TP 67/1 van 23.6.2011
Festuca pratensis Huds. beemdlangbloem TP 39/1 van 1.10.2015
Festuca rubra L. roodzwenkgras TP 67/1 van 23.6.2011
Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. hardzwenkgras TP 67/1 van 23.6.2011
Glycine max (L.) Merr. sojaboon TP 80/1 van 15.3.2017
Gossypium spp. katoen TP 88/2 van 11.12.2020
Helianthus annuus L. zonnebloem TP 81/1 van 31.10.2002
Hordeum vulgare L. gerst TP 19/5 van 19.3.2019
Linum usitatissimum L. vlas/lijnzaad TP 57/2 van 19.3.2014
Lolium multiflorum Lam. Italiaans raaigras TP 4/2 van 19.3.2019
Lolium perenne L. Engels raaigras TP 4/2 van 19.3.2019
Lolium x hybridum Hausskn. gekruist raaigras TP 4/2 van 19.3.2019
Medicago sativa L. luzerne TP 6/1 van 22.12.2021
Medicago x varia T. Martyn bonte luzerne TP 6/1 van 22.12.2021
Oryza sativa L. rijst TP 16/3 van 1.10.2015
Phleum nodosum L. klein timotheegras TP 34/1 van 22.12.2021
Phleum pratense L. timotheegras TP 34/1 van 22.12.2021
Pisum sativum L. (partim) voedererwt TP 7/2 rev. 3 corr. van 16.3.2020
Poa pratensis L. veldbeemdgras TP 33/1 van 15.3.2017
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. bladrammenas TP 178/1 van 15.3.2017
Sinapis alba L. gele mosterd TP 179/1 van 15.3.2017
Secale cereale L. rogge TP 58/1 rev. van 27.4.2022
Solanum tuberosum L. aardappel TP 23/3 van 15.3.2017
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor sorgho TP 122/1 van 19.3.2019
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse soedangras TP 122/1 van 19.3.2019
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse hybriden die het product zijn van de kruising van Sorghum bicolor subsp. bicolor met Sorghum bicolor subsp. drummondii TP 122/1 van 19.3.2019
Trifolium pratense L. rode klaver TP 5/1 van 22.12.2021
Triticum aestivum L. subsp. aestivum tarwe TP 3/5 van 19.3.2019
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren harde tarwe TP 120/3 van 19.3.2014
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus hybriden die het product zijn van de kruising van een soort van het geslacht Triticum met een soort van het geslacht Secale TP 121/3 van 27.4.2022
Vicia faba L. veldboon TP 8/1 van 19.3.2019
Vicia sativa L. voederwikke TP 32/1 van 19.4.2016
Zea mays L. (partim) maïs TP 2/3 van 11.3.2010


2° groentegewassen

wetenschappelijke benaming triviale naam CBP-protocol
Allium cepa L. (Aggregatum-groep) sjalot TP 46/2 van 1.4.2009
Allium cepa L. (Cepa-groep) ui en echalion TP 46/2 van 1.4.2009
Allium fistulosum L. stengelui TP 161/1 van 11.3.2010
Allium porrum L. prei TP 85/2 van 1.4.2009
Allium sativum L. knoflook TP 162/1 corr. van 25.3.2004
Allium schoenoprasum L. bieslook TP 198/2 van 11.3.2015
Apium graveolens L. selderij TP 82/1 van 13.3.2008
Apium graveolens L. knolselderij TP 74/1 van 13.3.2008
Asparagus officinalis L. asperge TP 130/2 van 16.2.2011
Beta vulgaris L. rode biet, inclusief Cheltenham beet TP 60/1 van 1.4.2009
Beta vulgaris L. snijbiet TP 106/2 van 14.4.2021
Brassica oleracea L. bloemkool TP 45/2 rev. 2 van 21.3.2018
Brassica oleracea L. boerenkool TP 90/1 van 16.2.2011
Brassica oleracea L. broccoli TP 151/2 rev. 2 van 21.4.2020
Brassica oleracea L. spruitjes TP 54/2 rev. van 15.3.2017
Brassica oleracea L. koolrabi TP 65/1 rev. van 15.3.2017
Brassica oleracea L. savooiekool, wittekool en rodekool TP 48/3 rev. 2 van 25.3.2021
Brassica rapa L. Chinese kool TP 105/1 van 13.3.2008
Capsicum annuum L. paprika of Spaanse peper TP 76/2 rev. 2 corr. van 21.4.2020
Cichorium endivia L. krulandijvie en andijvie TP 118/3 van 19.3.2014
Cichorium intybus L. bladcichorei TP 154/1 rev. 2 corr. van 14.4.2021
Cichorium intybus L. cichorei voor de industrie TP 172/2 van 1.12.2005
Cichorium intybus L. witlof TP 173/2 van 21.3.2018
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai watermeloen TP 142/2 rev. van 14.4.2021
Cucumis melo L. meloen TP 104/2 rev. 2 van 25.3.2021
Cucumis sativus L. komkommer en augurk TP 61/2 rev. 2 van 19.3.2019
Cucurbita maxima Duchesne pompoen TP 155/1 van 11.3.2015
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne interspecifieke hybriden van Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne voor gebruik als wortelstokken/onderstammen TP 311/1 van 15.3.2017
Cucurbita pepo L. courgette TP 119/1 rev. van 19.3.2014
Cynara cardunculus L. artisjok en kardoen TP 184/2 rev. van 6.3.2020
Daucus carota L. wortel en voederwortel TP 49/3 van 13.3.2008
Foeniculum vulgare Mill. venkel TP 183/2 van 14.4.2021
Lactuca sativa L. sla TP 13/6 rev. 3 van 27.4.2022
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill peterselie TP 136/1 corr. van 21.3.2007
Phaseolus coccineus L. pronkboon TP 9/1 van 21.3.2007
Phaseolus vulgaris L. stamboon en stokboon TP 12/4 van 27.2.2013
Pisum sativum L. (partim) kreukzadige doperwt, rondzadige doperwt en peul TP 7/2 rev. 3 van 16.3.2020
Raphanus sativus L. radijs, rammenas TP 64/2 rev. corr. van 11.3.2015
Rheum rhabarbarum L. rabarber TP 62/1 van 19.4.2016
Scorzonera hispanica L. schorseneer TP 116/1 van 11.3.2015
Solanum lycopersicum L. tomaat TP 44/4 rev. 5 van 14.4.2021
Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner tomaatwortelstokken TP 294/1 rev. 5 van 14.4.2021
Solanum melongena L. aubergine TP 117/1 van 13.3.2008
Spinacia oleracea L. spinazie TP 55/5 rev. 4 van 27.4.2022
Valerianella locusta (L.) Laterr. veldsla TP 75/2 van 21.3.2007
Vicia faba L. (partim) tuinboon TP 206/1 van 25.3.2004
Zea mays L. (partim) suikermaïs en pofmaïs TP 2/3 van 11.3.2010


De tekst van deze protocollen is te vinden op de website van het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CBP) (www.cpvo.europa.eu/main/nl).
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 28 september 2022 tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek.
Brussel, 28 september 2022.
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw,
J. BROUNS

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 28 september 2022 tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek
Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek
Bijlage II. Lijst van gewassen die moeten voldoen aan de UPOV-testrichtsnoeren
Deze bijlage voorziet in de gedeeltelijke omzetting van uitvoeringsrichtlijn (EU) 2022/905 van de Commissie van 9 juni 2022 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG wat betreft de protocollen voor het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen.
1° landbouwgewassen

wetenschappelijke benaming triviale naam UPOV-richtsnoer
Agrostis canina L. kruipend struisgras/moerasstruisgras TG/30/6 van 12.10.1990
Agrostis capillaris L. gewoon struisgras TG/30/6 van 12.10.1990
Agrostis gigantea Roth hoog struisgras TG/30/6 van 12.10.1990
Agrostis stolonifera L. wit struisgras TG/30/6 van 12.10.1990
Arachis hypogaea L. grondnoot/pinda TG/93/4 van 9.4.2014
Beta vulgaris L. voederbiet TG/150/3 van 4.11.1994
Brassica juncea (L.) Czern sareptamosterd TG/335/1 van 17.12.2020
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs raapzaad TG/185/3 van 17.4.2002
Bromus catharticus Vahl paardengras TG/180/3 van 4.4.2001
Bromus sitchensis Trin. alaskadravik TG/180/3 van 4.4.2001
Carthamus tinctorius L. safflower TG/134/3 van 12.10.1990
xFestulolium Asch. et Graebn. hybriden die het gevolg zijn van de kruising van een soort van het geslacht Festuca met een soort van het geslacht Lolium TG/243/1 van 9.4.2008
Lotus corniculatus L. rolklaver TG 193/1 van 9.4.2008
Lupinus albus L. witte lupine TG/66/4 van 31.3.2004
Lupinus angustifolius L. blauwe lupine TG/66/4 van 31.3.2004
Lupinus luteus L. gele lupine TG/66/4 van 31.3.2004
Medicago doliata Carmign. (geen triviale naam in het Nederlands) TG/228/1 van 5.4.2006
Medicago italica (Mill.) Fiori (geen triviale naam in het Nederlands) TG/228/1 van 5.4.2006
Medicago littoralis Rohde ex Loisel. (geen triviale naam in het Nederlands) TG/228/1 van 5.4.2006
Medicago lupulina L. hopperupsklaver TG/228/1 van 5.4.2006
Medicago murex Willd. (geen triviale naam in het Nederlands) TG/228/1 van 5.4.2006
Medicago polymorpha L. ruige rupsklaver TG/228/1 van 5.4.2006
Medicago rugosa Desr. (geen triviale naam in het Nederlands) TG/228/1 van 5.4.2006
Medicago scutellata (L.) Mill. slakkenklaver TG/228/1 van 5.4.2006
Medicago truncatula Gaertn. (geen triviale naam in het Nederlands) TG/228/1 van 5.4.2006
Papaver somniferum L. slaapbol TG/166/4 van 9.4.2014
Phacelia tanacetifolia Benth. phacelia TG/319/1 van 5.4.2017
Trifolium repens L. witte klaver TG/38/7 van 9.4.2003
Trifolium subterraneum L. onderaardse klaver TG/170/3 van 4.4.2001


2° groentegewassen

wetenschappelijke benaming triviale naam UPOV-richtsnoer
Brassica rapa L. meiraap/stoppelknol TG/37/10 van 4.4.2001


De tekst van deze richtsnoeren is te vinden op de website van de Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten (UPOV) (www.upov.int/portal/index.html.en).
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 28 september 2022 tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek.
Brussel, 28 september 2022.
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw,
J. BROUNS

 


  Nieuwsflash
 
Stikstofarrest: sterke daling aanvragen en vergunningen landbouwbedrijvenLees meer
 
 
De actuele temperatuursom als hulpmiddel bij het bemesten Lees meer
 
 
Kunnen bossen zeewier in zee de aarde redden? Lees meer
 
 
C4 voor DemirLees meer
 
 
Schade door vorst (oa in bieten): vaststelling vereist!Lees meer
 
 
De landbouw is een deel van de oplossing voor de klimaatcrisisLees meer
 
 
De aanpak van de erosieproblematiek Lees meer
 
 
Het Mestrapport 2022 en het verlies van de Vlaamse derogatieLees meer
 
 
Compensatiemaatregelen Ventilusproject Lees meer
 
 
FAVV mag crisisreserve volledig gebruiken tegen vogelgriep Lees meer
 
 
EU beschermt bijen en vlindersLees meer
 
 
VMM: ""Uitstoot die bedrijven rapporteren verklaart niet de hoge concentraties die wij meten” Lees meer
 
 
24 wolven in Belgiė, waarvan 13 in VlaanderenLees meer
 
 
Oproep aan Russen om voedselexport niet langer te belemmeren Lees meer
 
 
Jaagoppervlakte in Vlaanderen gaat licht achteruitLees meer
 
 
Ventilus: versneld ondergronds aanleggen van 150 kV- en 70 kV-hoogspanningslijnen Lees meer
 
 
Bebossing, ontbossing en boscompensatie - Evolutie Lees meer
 
 
Is Vlaanderen nu klimaatrobuuster dan 5 jaar geleden? Lees meer
 
 
Rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers Lees meer
 
 
Faillissementen 2022: resultaten lopen uiteen volgens regioLees meer
 
 
Studievergaderingen en webinars: voedergewassen en veehouderij 2023 Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef bloemkool zomerteelt 2022Lees meer
 
 
Geļntegreerde bestrijding van Verticillium in vlas Lees meer