Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 09 jan 2023 10:19 

Nieuw ras triticale op de Belgische rassenlijst


Op de Belgische rassenlijst is een nieuw ras triticale opgenomen: Paddle. Het ILVO (ILVO Plant – Gent) en CRA-W ( (Département Productions Agricoles - CRA-W Gembloux) voerden hiervoor vanaf 2020 de officiële rassenproeven uit in opdracht van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Resultaten van de rassenproeven 2021 en 2022

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de resultaten die dit nieuwe ras behaalde in de officiële proeven. De veldproeven werden uitgevoerd in volgende landbouwstreken: zandstreek (1), zandleemstreek (2), leemstreek (1), Ardennen (1) en Jurastreek (1).

Het nieuwe ras werd vergeleken met de standaarden Borodine, Elicsir, Joraki, Bilboquet en Brehat. In tabel 1 worden de opbrengsten weergegeven. Het gemiddelde van de opbrengsten van de standaarden werd gelijkgesteld aan 100. In tabel 2 worden de waarnemingen weergegeven en in tabel 3 de technologische kenmerken. Finaal volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.

Bij waarnemingen die worden uitgedrukt in een cijferschaal van 1-9, wijst 9 op de gunstigste beoordeling van de desbetreffende eigenschap.

Tabel 1: samenvatting van de opbrengsten van de proeven in 2020-2021 en 2021-2022

Rassen

Opbrengsten

2021

2022

Gewogen gemiddelde

5

centra*

5

centra**

Kg/ha

%

Kg/ha

%

Kg/ha

%

Borodine

7550

102

10518

90

9034

95

Elicsir

7532

101

11581

99

9556

100

Jokari

6267

84

11179

95

8723

91

Bilboquet

7841

105

12771

109

10306

108

Brehat

7516

101

12690

108

10103

106

Gem. van de standaardrassen

7341

99

11748

100

9545

100

Paddle

7893

106

12412

106

10153

106

* een proef in de leemstreek werd afgekeurd wegens gebrek aan homogeniteit.

** een proef in de Ardennen werd afgekeurd wegens gebrek aan homogeniteit.

                 


Tabel 2: samenvatting van de waarnemingen van de proeven 2020-2021 en 2021-2022

Rassen

Vorst

Legering

Witziekte

Gele roest

Bruine roest

Blad-vlekken-ziekte

Oog-vlekken-ziekte

Plant lengte

Vroegheid aar-vorming*

 
 
 

 1-9

 1-9

 1-9

 1-9

 1-9

 1-9

 1-9

[cm]

<> dagen

 

Borodine

6,1

6,9

8,3

9,0

4,2

6,6

7,3

126

2

 

Elicsir

7,6

8,9

5,6

5,8

7,8

6,6

7,1

124

0

 

Jokari

7,6

7,0

5,1

9,0

6,5

6,0

8,5

122

-6

 

Bilboquet

7,1

6,4

7,5

8,3

7,4

6,7

6,5

136

0

 

Brehat

7,2

4,8

7,3

7,6

7,3

6,4

6,5

131

-4

 

Gem. van de standaardrassen

7,1

6,8

6,8

7,9

6,6

6,5

/

128

-2

 

Paddle

7,8

5,1

8,0

7,5

8,3

7,3

6,0

132

-2

 

 Tabel 3: samenvatting van de technologische kenmerken van de proeven 2020-2021 en 2021-2022

Rassen

Technologische kenmerken

Duizend korrel gewicht

Hectoliter gewicht

Eiwitgehalte

g

Kg

%

Borodine

51

67

11,9

Elicsir

50

71

12,1

Jokari

42

68

12,2

Bilboquet

50

68

11,8

Brehat

55

68

11,6

Gem. van de standaardrassen

49

68

11,9

Paddle

47

71

12,1


Korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras in 2022

Paddle
Dossiernummer: RW 760025
Aanvrager: Lemaire Deffontaines SA
Kweker: Lemaire Deffontaines SA
Aanvraaggemachtigde: -

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiële plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer