Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 26 jan 2023 11:23 

De landbouw is een deel van de oplossing voor de klimaatcrisis


De Belgische landbouwsector zit in een spagaat. Met 20 tot 25% van de broeikasgasemissie is ze gedeeltelijk mee verantwoordelijk voor de klimaatcrisis, maar ze heeft ook te lijden onder de extremere weersomstandigheden. Toch is ze ook deel van de oplossing, die met agro-ecologie in een stroomversnelling komt dankzij ‘Farming for Climate’, een vzw die landbouwers begeleidt bij de overgang naar een intelligente landbouwmethode. Daarvoor kan het rekenen op de steun van BNP Paribas Fortis.

“Na de eerste klimaatmarsen van jongeren in 2018 vroegen we ons af hoe wij op ons niveau een actieve rol konden spelen, hoe we lokaal kunnen bijdragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde, het verlies aan biodiversiteit en de gevolgen daarvan”, vertelt Christophe Adant, een van de initiatiefnemers van ‘Farming for Climate’. De vzw is opgericht door een tiental ouders, actief in het bedrijfsleven. Hun ambitie? Meer middelen bieden aan landbouwers om hun overgang aan agro-ecologie te stimuleren en te versnellen.

Deel van de oplossing
Door agro-ecologie, een intelligente landbouwmethode, te bevorderen hopen ze impact teweeg te brengen. “De landbouw heeft te lijden onder de klimaatcrisis, maar is er ook gedeeltelijk mee verantwoordelijk voor. De sector neemt 20 tot 25% van de broeikasgasemissie voor haar rekening, maar wordt ook uitgedaagd door bodemuitdroging, overstromingen …,” zegt Adant. “Maar er is ook goed nieuws. De landbouwsector maakt ook deel uit van de oplossing, met agro-ecologie. Die intelligente landbouwmethode draagt zorg voor zowel mens als natuur. Zo kunnen we onder meer bijna 3 ton CO2 per hectare per jaar opvangen of vermijden. Maar het is ook goed voor het herstel van de biodiversiteit, het behoud van de bodemkwaliteit, het waterbeheer, de productie van gezond en lokaal voedsel … Daarom willen we boeren ondersteunen die bereid zijn om mee te gaan in die agro-ecologische overgang.”

Concrete, lokale impact
Concreet nodigt ‘Farming for Climate’ bedrijven uit om overgangsprojecten van Belgische landbouwbedrijven financieel te steunen. Adant: “Die steun neemt de vorm aan van gespecialiseerd advies, maar ook van investeringen in materiaal, bomen, zaden … Tot slot brengen we de boeren samen die hetzelfde traject doormaken, om hen te inspireren, samen te laten werken en vooral de angst voor het onbekende en de verandering weg te nemen.” Voor de sponsorende bedrijven is dat een sleutel-op-de-deur-engagement, met een concrete, onmiddellijke en lokale impact. “Bomen planten aan de andere kant van de wereld is goed, maar onze bodem, onze heggen en onze boomgaarden hebben ook de steun van onze bedrijven nodig.”

300.000 ton CO2 besparen
Die boodschap werd gehoord door BNP Paribas Fortis. De bank financierde al het transformatieproces van een tiental Belgische boerderijen, goed voor ongeveer 500 hectaren en zorgde zo voor samenwerking tussen landbouwers en bedrijven. Die slimme financiering is gebaseerd op een specifiek bankproduct, waarvan de bank een deel van de winst afstaat. “Dat zorgt voor initiatieven waarbij iedereen wint”, vertelt Adant enthousiast. “Een Waalse brouwer heeft zo de landbouwproductie van een ondersteunende boerderij in zijn waardeketen opgenomen, om een 100% lokaal bier te produceren dat koolstof opvangt.” De cirkel is rond, maar ‘Farming for Climate’ is niet van plan het daarbij te laten. De beweging zet zich in voor verschillende regionale en Europese ‘groene’ plannen. “Tegen 2030 willen we 1.000 landbouwbedrijven helpen met hun transitie. Zo kunnen we 300.000 ton CO2 opvangen en besparen.”

 


  Nieuwsflash
 
Doctoraat over bodemverdichting Lees meer
 
 
De Europese goedkeuring van vogelgriepvaccinatie Lees meer
 
 
Nieuwe bevindingen dat Ventilus wél ondergronds kan Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijn nog vergunbaar met de recente evolutie in de gelijkstroomtechnologie?Lees meer
 
 
Europese goedkeuring van de uitkoopregeling voor varkensboerenLees meer
 
 
Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging?Lees meer
 
 
EC bindt strijd tegen misleidende milieuclaims voor consumenten aan Lees meer
 
 
Sectororganisatie Watercircle pleit voor Vlaamse Waterintendant Lees meer
 
 
Regeneratieve landbouw moet concreter en beter meetbaar Lees meer
 
 
Aanduiding van een schutkring ifv wolvenschadeLees meer
 
 
Hoe in Vlaanderen koolstoflandbouw opschalen? Lees meer
 
 
Hoe kijken landbouwers naar beheerovereenkomsten en wat is nodig om hen te overtuigen? Lees meer
 
 
Nieuw VN-klimaatrapport zet situatie op scherpLees meer
 
 
Genoeg gerammeld met de voeten van de boeren Lees meer
 
 
Vlaamse overheid koopt steeds meer landbouwgrond op Lees meer
 
 
Belgen ervaren steeds meer moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen Lees meer
 
 
Belgische zeevisserij herleeft in 2022: verhoogde aanvoer en betere prijzen Lees meer
 
 
Aardappelseizoen: veel vraagtekens voor komende maanden Lees meer
 
 
Grondwatertrein: aanbevelingen nieuw regelgevend kaderLees meer
 
 
Met uitsterven bedreigde wilde hamsters - Maatregelen Lees meer
 
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer