Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 27 jan 2023 10:14 

Stikstofarrest: sterke daling aanvragen en vergunningen landbouwbedrijven


Sinds het veelbesproken stikstofarrest van februari 2021 worden er veel minder vergunningen aangevraagd door en afgeleverd aan de landbouwsector. Dat blijkt uit recente cijfers uit het omgevingsloket. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bewijzen de cijfers "dat de verdere uitvoering van het stikstofakkoord in het belang is van landbouwers zélf om vergunningen te kunnen bekomen in de toekomst".

Terwijl er in 2020, het jaar voor het stikstofarrest, nog 2.080 aanvragen werden ingediend, is dat aantal in 2022 teruggevallen tot 1.175, een daling met 905 of 44 procent. Als enkel gekeken wordt naar aanvragen voor een wijziging of verlenging - het gaat dan bijvoorbeeld om meer of minder dieren of het uitbreiden of herbouwen van stallen - is het aantal aanvragen tussen 2020 en 2022 gedaald met 60 procent van 1.361 naar 532.

Ook de aanvragen voor een nieuw bedrijf of voor een nieuw onderdeel binnen een bestaand bedrijf (uitbreiding) werden onder de loep genomen. Het zijn vooral die aanvragen die bijdragen tot een verhoging van de stikstofuitstoot. Hier is het aantal aanvragen gehalveerd de voorbije twee jaar, van 186 in 2020 naar 98 in 2022. Waar het gemiddelde vergunningspercentage de voorbije vijf jaar altijd rond de 50 procent zat, is dat in 2021 (het laatste volledige jaar) gedaald tot onder de 40 procent.

Uit de cijfers blijkt ook dat Vlaams minister Demir sinds haar aantreden in 90 procent van de gevallen waarin Vlaanderen moet oordelen de omgevingsvergunning heeft geweigerd. "Dit om ervoor te zorgen dat het stikstofprobleem niet groter wordt", stelt Demir.
Verdere uitvoering stikstofakkoord

"Wie zegt dat het stikstofakkoord de doodsteek voor de landbouwsector betekent, heeft het mis", meent minister Demir. "Het is net het stikstofarrest en de uitspraak van de rechter dat vergunningen erg moeilijk maakt. Zowel uit de terugval van het aantal aanvragen als het aantal vergunningen blijkt dat", aldus de N-VA-minister. "De enige oplossing daarvoor is de verdere uitvoering van het stikstofakkoord, waarmee de uitstoot wordt teruggedrongen en er opnieuw ruimte en perspectief komt voor rechtszekere vergunningen. Het resultaat van niets doen is immers simpel: rechters zullen vergunning na vergunning vernietigen", besluit Demir.

 


  Nieuwsflash
 
Doctoraat over bodemverdichting Lees meer
 
 
De Europese goedkeuring van vogelgriepvaccinatie Lees meer
 
 
Nieuwe bevindingen dat Ventilus wél ondergronds kan Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijn nog vergunbaar met de recente evolutie in de gelijkstroomtechnologie?Lees meer
 
 
Europese goedkeuring van de uitkoopregeling voor varkensboerenLees meer
 
 
Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging?Lees meer
 
 
EC bindt strijd tegen misleidende milieuclaims voor consumenten aan Lees meer
 
 
Sectororganisatie Watercircle pleit voor Vlaamse Waterintendant Lees meer
 
 
Regeneratieve landbouw moet concreter en beter meetbaar Lees meer
 
 
Aanduiding van een schutkring ifv wolvenschadeLees meer
 
 
Hoe in Vlaanderen koolstoflandbouw opschalen? Lees meer
 
 
Hoe kijken landbouwers naar beheerovereenkomsten en wat is nodig om hen te overtuigen? Lees meer
 
 
Nieuw VN-klimaatrapport zet situatie op scherpLees meer
 
 
Genoeg gerammeld met de voeten van de boeren Lees meer
 
 
Vlaamse overheid koopt steeds meer landbouwgrond op Lees meer
 
 
Belgen ervaren steeds meer moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen Lees meer
 
 
Belgische zeevisserij herleeft in 2022: verhoogde aanvoer en betere prijzen Lees meer
 
 
Aardappelseizoen: veel vraagtekens voor komende maanden Lees meer
 
 
Grondwatertrein: aanbevelingen nieuw regelgevend kaderLees meer
 
 
Met uitsterven bedreigde wilde hamsters - Maatregelen Lees meer
 
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer