Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 18 mrt 2023 10:34 

Is oeverteelt de landbouw van de toekomst?


Peilgestuurde drainage of stuwen in de grachten zorgen dat water langer op het veld blijft, en zo de bodeminfiltratie bevordert. Maar een nat perceel is niet altijd wenselijk voor de gewasgroei en perceelbewerking. Misschien is het dan interessanter om de vernatting van het perceel te omarmen en te kiezen voor waterminnende gewassen?

Een deel van het perceel inruilen voor oever

Inagro onderzoekt dit jaar of oeververbredingen, gecombineerd met oevergewassen, een mogelijke oplossing is voor landbouwers. Daarvoor ruilen we een deel van het perceel in voor oever en plaatsen we een stuw zodat het debiet in de gracht vertraagt.

Hoewel deze oeverstrook zeer nat wordt, zal er in de zomer niet altijd water aanwezig zijn in de gracht. Daarom planten we oevergewassen zoals lisdodde of riet. Deze kunnen zowel in droge als in natte omstandigheden groeien. 

Watermunt

De verwachting is dat dergelijke oeververbredingen een vrij klein en versnipperd areaal zullen kennen. Een sterke logistieke keten, waarbij grote oplages kunnen geoogst en getransporteerd worden, lijken een uitdaging. Verder is vernatting ook iets waar machinale bewerking duurder wordt. Daarom bekijken we of het teeltsysteem kan ingezet worden voor voedingsgewassen, want deze kennen een hogere afnameprijs. Voorbeelden hiervan zijn watermunt en waterkers. Een ander hoogwaardig eindproduct is een sierteeltgewas. Moeras-vergeet-me-nietjes kunnen daarom ook een optie zijn.

Verschillende voordelen voor de natuur

Het doel van het project is om dit jaar een raming te maken van de mogelijke kosten en opbrengsten. Eerste schattingen neigen echter wel naar een negatieve financiële balans. Dit komt omdat er vandaag nog te weinig waarde wordt gegeven aan ecosysteemdiensten voor een verhoogde biodiversiteit, waterzuivering, waterinfiltratie, en waterbuffering. Om een correcte waarde te bepalen, moet de effectiviteit van deze maatregelen bepaald worden, en dat is ook een aandachtspunt binnen het project.

Is oeverteelt, de landbouw van de toekomst? Vermoedelijk niet, maar het kan een kleine maatregel zijn met verschillende voordelen voor de natuur.
 

 


  Nieuwsflash
 
Doctoraat over bodemverdichting Lees meer
 
 
De Europese goedkeuring van vogelgriepvaccinatie Lees meer
 
 
Nieuwe bevindingen dat Ventilus wél ondergronds kan Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijn nog vergunbaar met de recente evolutie in de gelijkstroomtechnologie?Lees meer
 
 
Europese goedkeuring van de uitkoopregeling voor varkensboerenLees meer
 
 
Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging?Lees meer
 
 
EC bindt strijd tegen misleidende milieuclaims voor consumenten aan Lees meer
 
 
Sectororganisatie Watercircle pleit voor Vlaamse Waterintendant Lees meer
 
 
Regeneratieve landbouw moet concreter en beter meetbaar Lees meer
 
 
Aanduiding van een schutkring ifv wolvenschadeLees meer
 
 
Hoe in Vlaanderen koolstoflandbouw opschalen? Lees meer
 
 
Hoe kijken landbouwers naar beheerovereenkomsten en wat is nodig om hen te overtuigen? Lees meer
 
 
Nieuw VN-klimaatrapport zet situatie op scherpLees meer
 
 
Genoeg gerammeld met de voeten van de boeren Lees meer
 
 
Vlaamse overheid koopt steeds meer landbouwgrond op Lees meer
 
 
Belgen ervaren steeds meer moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen Lees meer
 
 
Belgische zeevisserij herleeft in 2022: verhoogde aanvoer en betere prijzen Lees meer
 
 
Aardappelseizoen: veel vraagtekens voor komende maanden Lees meer
 
 
Grondwatertrein: aanbevelingen nieuw regelgevend kaderLees meer
 
 
Met uitsterven bedreigde wilde hamsters - Maatregelen Lees meer
 
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer