Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 23 mrt 2023 08:21 

Sectororganisatie Watercircle pleit voor Vlaamse Waterintendant


Dit jaar zullen, in navolging van de energieprijzen, ook de prijzen voor water fors stijgen. Om de sensibilisering aan te wakkeren en meer in te zetten op hergebruik, pleit sectororganisatie voor watertechnologiebedrijven Watercircle woensdag/vandaag, op de Dag van het Water, voor een Vlaamse Waterintendant. Die zou dienen als verbindingsofficier om goed af te stemmen tussen alle domeinen waarbij water een belangrijke rol speelt.

De sectorfederatie schat dat de waterfactuur de komende maanden in sommige gevallen tot meer dan 14 procent zal stijgen. En dat is nog maar het begin, want ook de komende jaren zullen er nog prijsstijgingen volgen, klinkt het.

Daartegenover staat dat het waterverbruik in Vlaanderen al een hele tijd in licht dalende lijn gaat, zowel bij particulieren als bij bedrijven. Maar dat is ook nodig, onderstreept Watercircle, want weinig andere westerse landen beschikken over minder water per inwoner dan ons land.

Preventie en sensibilisering zijn daarom belangrijker dan ooit. Watercircle bevestigt dat er al stappen in de goede richting worden gezet, "maar de sense of urgency mag nog veel groter worden".

Bovendien worden er dit jaar ook heel veel knopen doorgehakt in verband met de regelgeving rond water. Het gaat dan onder meer om de kwaliteitopvolging bij waterhergebruik en het mogelijk vergunningplichtig maken van drainages. Daarom breekt Watercircle een lans voor een Vlaamse Waterintendant, een soort verbindingsofficier.

"Tijdens de coronacrisis zag je constant virologen opdagen die advies gaven. Iedereen vond dat logisch, maar voor de watersector is dat eigenlijk even logisch", stelt Matthias Mertens, algemeen directeur van de Watercircle. "Ons land met zijn vele structuren heeft nood aan een verbindingsofficier om goed af te stemmen tussen de vele domeinen waarbij water een cruciale rol speelt."

 


  Nieuwsflash
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Grondwaterstand uitzonderlijk hoog na zeer natte lente Lees meer
 
 
Projectgebied Brabantse Wouden - Toekomstperspectieven voor landbouwexploitaties Lees meer
 
 
Leadership transition SESVanderHaveLees meer
 
 
Investeringsprojecten duurzame verwerking en afzet landbouwproducten Lees meer
 
 
Uiterste zaaidatum voor mas 15 juni? Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag wijzigen tot en met vrijdag 14 juni 2024 Lees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer