Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 14 sep 2023 16:37 

Werktuigendagen: departement focust op bufferstroken, bodempaspoort en vernieuwd VLIF


De Werktuigendagen in Oudenaarde vinden dit jaar plaats op zaterdag 23 en zondag 24 september. Op de stand van het Departement Landbouw en Visserij krijgt u onder meer info over bufferstroken langs waterlopen, de ecoregeling bodempaspoort en het vernieuwde VLIF. U vindt onze stand, nummer 159, in de Maalderijstraat.

 

Bufferstroken langs waterlopen

Bufferstroken spelen een belangrijke rol om verontreiniging van waterlopen te voorkomen: ze beperken de afspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen van het perceel. De aanleg van bufferstroken langs waterlopen vormt dan ook een belangrijk element van de conditionaliteit in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Wilt u meer info? Bezoek onze stand tijdens de Werktuigendagen.

Bodempaspoort

Via de ecoregeling ‘Bodempaspoort’ zetten we in op duurzaam bodembeheer. Het bodempaspoort toont u bodemgerelateerde informatie op een efficiënte, overzichtelijke en eenvoudige manier, en dat op perceelsniveau. Met deze gegevens kan u als landbouwer zelf een gericht datagedreven bodembeheer uitvoeren. Dit helpt u op termijn om de bodemkwaliteit te verbeteren en de bodem te beschermen. Heeft u interesse in het bodempaspoort? Vraag meer info op onze stand.  Vernieuwd VLIF

De voorwaarden voor VLIF-steun zijn in het nieuwe GLB 2023-2027 sterk gewijzigd. In het vernieuwde VLIF staat het ondernemerschap van de landbouwer centraal in de bedrijfsvoering en investeringen die hiervoor nodig zijn. Tegelijk zetten we maximaal in op administratieve vereenvoudiging van de voorwaarden.

Vlaamse overheid op één gezamenlijke stand

Zoals de vorige jaren staan we met de Vlaamse overheid op één stand: het Departement Landbouw en Visserij, VLAM en ILVO, samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W). U vindt ons op stand nummer 159 in de Maalderijstraat.

Meer info over de Werktuigendagen 2023 vindt u op de beurswebsite.

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer