Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 nov 2023 09:58 

Beoordeel strategisch GLB plan met socio-economische en contextuele evaluaties


Voorzie socio economische evaluaties, toets op inclusiviteit en heb aandacht voor de inbedding van het strategisch GLB plan (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) in een ruimere context. Dat zijn voor de SALV enkele kernelementen waarmee de evaluatie van het plan rekening moet houden. Het strategisch GLB plan biedt uitvoering aan het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2021 2027. Om dit plan te evalueren moet de overheid een evaluatieplan ontwerpen. Dat moet evaluatienoden, vragen en studies verduidelijken én voorzien van timing en planning.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (468.4 Kb)

Naast de verplicht op te nemen indicatoren biedt de Europese Commissie de mogelijkheid om de evaluatie aan te vullen met evaluatienoden, vragen en studies die beantwoorden aan de noden van de lidstaten. De adviesraad geeft daarvoor een insteek voor mee. Die is ingedeeld in volgende thema’s:
•    Inbedding van het GLB in ruimere beleidscontext, omgevingscontext en bedrijfseconomische besluitvorming
•    Inclusiviteit van het GLB, met aandacht voor drempels, red tape, verschillende vormen van innovatie, verdienmodellen en landbouwprofielen
•    Socio economische evaluatienoden die onder meer toetsen op het samenspel tussen markttransparantie, eerlijk handelsgedrag en samenwerking in de keten
•    Aandacht voor jonge landbouwers en gender
•    Aandacht voor welbevinden via een welzijnstoets
•    Biologische landbouw en de relatie met het strategisch plan bio
•    De bijdrage van het strategisch GLB plan aan milieu , klimaat  en biodiversiteitsdoelstellingen
•    Aandachtspunten omtrent timing, planning en capaciteitsopbouw voor de uitvoering van de evaluaties.

De SALV keurde het advies tijdens zijn raadszitting van 24 november 2023 goed. Natuurpunt BBL onthouden zich bij dit advies. De mandaathouder van de SALV brengt nu dit advies naar het Monitoringcomité van het strategisch GLB plan als formele insteek van de adviesraad.
    


 
    

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŰle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer