Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 05 dec 2023 12:35 

Intentie Joint Venture DLF Seeds A/S en Groupe Florimond Desprez


DLF Seeds A/S en Groupe Florimond Desprez hebben een intentieverklaring getekend om een joint venture aan te gaan voor hun bietenactiviteiten, met de ambitie om het landschap van de suikerbietenindustrie opnieuw te definiëren.

DLF Seeds A/S en Groupe Florimond Desprez zijn een overeenkomst aangegaan om hun onderzoeks en zaadproductieactiviteiten voor suikerbieten, voederbieten en industriële  cichorei samen te voegen in een joint venture . Deze nieuwe entiteit ambieert o m zich te positioneren als een sterke, innovatieve en toonaangevende speler in de suikerbietensector.

De suikerbieten
sector wordt geconfronteerd met grote klimatologische, geo economische en regelgevende uitdagingen, waarvoor plantenveredeling een belangrijke oplossing is . Tegelijkertijd vraagt de steeds snellere technologische vooruitgang om steeds grotere investeringen. Daarom hebben de twee partijen besloten hun krachten te bundelen om deze uitdagingen effi ci ënter aan te pakken.

"Deze strategische zet vindt zijn oorsprong in onze gedeelde visie om een sterke positie te ver zekeren door het aanbieden van een geavanceerde en gedifferentieerde productportfolio , en zo toegevoegde waarde te creëren voor boeren en de suikerbieten sector. De samengevoegde entiteit zal een t oonaangevende s peler in de wereldwijde suikerbieten en voederbietenmarkt worden.worden." aldus Søren Halbye, CEO van DLF Seeds A/"Onze twee suikerbietenzaadactiviteiten zijn zeer complementair , zowel op het gebied van veredeling als zaad productie en verwerking . Deze complementariteit is een extra troef om de agro ecologische overgang te ondersteunen en telers te helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering . Bovendien delen DLF Seeds A/S en Groupe Florimond Desprez dezelfde waarden van bescheiden heid en volharding , die niet alleen het succes van deze fusie waarborgen maar ook de creatie van innovatieve bietenrassen op de lange termijn .." aldus François Desprez, Président Groupe Florimond Desprez.

Beide bedrijven erkennen het belang van een naadloze integratie en zullen nu een duidelijk plan opstellen om de synergieën tussen DLF Beet Seeds en de Groupe Florimond Desprez bieten en cichorei business unit te optimaliseren Beide partijen engageren zich ertoe ervoor te zorgen dat de continuïteit van de bestaande activiteiten gedurende het hele proces behouden blijft.

De oprichting van de joint venture is momenteel onderhevig aan goedkeuring door de regelgevende instanties.

Praktische veranderingen in de dagelijkse bedrijfsvoering zullen worden uitgesteld tot de afronding van het proces. In de tussenliggende periode voorafgaand aan de verwachte ingangsdatum van de j oint v enture op 1 juli 2024 is het van cruciaal belang om te onderstrepen dat de activiteiten van DLF Beet Seeds en de bieten en cichorei business unit van Groupe Florimond Desprez onafhankelijk en ongewijzigd blijven.

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer