Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 08 dec 2023 09:37 

Indieningsperiode tweede oproep tot vrijwillige stopzetting varkensstallen tot 19/1


Op 30 oktober informeerde de Vlaamse Landmaatschappij landbouwers die in aanmerking komen voor de vrijwillige stopzetting van varkensstallen met een impactscore hoger dan 0,025%, over de indieningsperiode van de tweede oproep via de Berichtenbox op het Mestbankloket.

Op donderdag 7 december stuurde de VLM een herinnering via mail naar de betrokken varkenshouders. De periode om een aanvraag voor de stopzettingsregeling in te dienen loopt vanaf 6 november 2023 tot en met 19 januari 2024.

Door het stopzetten van de varkensstallen en het annuleren van de bijhorende nutriëntenemissierechten, wil men de uitstoot van ammoniak in Vlaanderen sterk terugdringen. Varkensbedrijven met een hogere impactscore en die een varkensstal zullen slopen komen het eerst in aanmerking voor de stopzetting. Op die manier wordt een maximale positieve impact op de habitats en soorten binnen de speciale beschermingszones gerealiseerd.

De infobrochure over de oproep en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van de VLM.

Dossiers kunnen bezorgd worden aan de Vlaamse Landmaatschappij via een aangetekende zending van het aanvraagformulier naar het hoofdkantoor, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, of door het persoonlijk af te geven tegen ontvangstbewijs in een VLM-kantoor. Dat kan tijdens de servicetijden, van 9 uur tot 12.30 uur en na afspraak in de namiddag. Tussen 25 december en 1 januari 2024 zijn de kantoren gesloten.

Onze contactgegevens vindt u op deze webpagina: ​ https://www.vlm.be/nl/themas/over_VLM/Contact/Paginas/Kantoren.aspx

Met vragen over de vrijwillige stopzettingsregeling kunnen landbouwers terecht bij de VLM via het e-mailadres stopzettingvarkensstallenPAS@vlm.be.

Voor meer inhoudelijke informatie:

Hilde Van Leirsberghe
T: 02 543 73 55
hilde.vanleirsberghe@vlm.be

Voor meer persinformatie:

Leen Van den Bergh, woordvoerder VLM
GSM 0499 05 26 03

leen.vandenbergh@vlm.be

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer