Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 01 jun 2024 16:29 

EU verlicht papierwerk voor boeren na natuurramp


Landbouwers die het slachtoffer geworden zijn van een natuurramp of extreme weersomstandigheden en daardoor niet langer kunnen voldoen aan bepaalde verplichtingen van het Europees landbouwbeleid, zullen op een administratieve lastenverlichting kunnen rekenen. Dat heeft de Europese Commissie donderdag bekendgemaakt.

Landbouwers kunnen nu reeds overmacht of uitzonderlijke omstandigheden inroepen om aan hun verplichtingen te ontkomen zonder Europese inkomenssteun te verliezen. Daar komt echter heel wat papierwerk bij kijken, zowel voor de getroffen bedrijven als voor de betrokken overheid.

De Commissie heeft nu een officiële communicatie verspreid waarin ze schrijft dat het niet langer zo is dat individuele bedrijven zullen moeten aantonen dat ze schade hebben geleden van natuurrampen of vrieskou, lange droogte of andere extreme weersfenomenen. Overheden zullen een gebied kunnen afbakenen waarbij er a priori van zal worden uitgegaan dat alle landbouwbedrijven die zich erin bevinden getroffen zijn. Op die manier zullen de landbouwers niet langer zelf hun schade moeten bewijzen.

De nationale of regionale overheden zullen ook geen satellietbeelden voor elk bedrijf afzonderlijk moeten aanleveren, maar slechts voor de hele afgebakende zone. Ook voor hen wordt de rompslomp dus verminderd.

De mededeling van de Commissie is een nieuwe maatregel die de onvrede van de landbouwers over het (Europees) landbouwbeleid moet temperen. Na de boerenprotesten van begin dit jaar kwam de Commissie in februari al met een aantal kortetermijnmaatregelen, zoals een versoepeling van de vereiste om een deel van de landbouwgronden braak te laten liggen. De mededeling van donderdag werd toen ook aangekondigd. Een bredere versoepeling van de milieuvoorwaarden voor landbouwers werd in de lente goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten, en trad afgelopen zaterdag 25 mei in werking.

"We werken hard om de zorgen van landbouwers omtrent minder bureaucratische verplichtingen en meer flexibiliteit aan te pakken", zegt Eurocommissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski. "De landbouwstiel is één van de beroepen die het meest zijn blootgesteld aan de klimaatverandering en haar gevolgen. (...) De verduidelijking die wij vandaag aanbrengen, geeft (landbouwers) de duidelijkheid dat ze hun inkomenssteun kunnen houden, ook al kunnen ze niet meer aan hun verplichtingen voldoen. Ze hebben geen nood aan extra zorgen als ze met een dramatische natuurramp worden geconfronteerd."

Federaal minister van Landbouw David Clarinval (MR), die ook tijdelijk voorzitter is van de Europese ministerraad, is tevreden met het initiatief van de Commissie. "Voortaan kunnen de regio's afwijkingen van het GLB toestaan voor landbouwers wanneer ze door extreme weersomstandigheden, zoals ernstige droogte of overstromingen, niet aan de regels kunnen voldoen", zegt hij. "Ik ben blij met dit antwoord op de landbouwcrisis dat we de Commissie hebben gevraagd te geven. Boeren zijn immers de eersten die door deze gebeurtenissen worden getroffen."

 


  Nieuwsflash
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Duijndam Machines maakt tweedehands machines populair Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
We nemen afscheid van de heer Roger LonckeLees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Erkenning stormwinden en rukwinden 3/1/2024 als rampLees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Nog nooit zoveel onzekerheid voor de aardappelteeltLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Tweede editie van Gault&Millau Belgische Wijngids en Belgian Wine Awards 2024Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer
 
 
Aardappelindustrie: recordwinsten voor de industrie, peanuts voor de boerenLees meer
 
 
Denemarken introduceert als eerste land ter wereld koolstoftaks voor landbouwers Lees meer
 
 
Lager nitraatresidu in de bodem in 2023 Lees meer