Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 jun 2024 13:29 

Maatregelen tegen watervervuiling veroorzaakt door bentazon


Gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stof bentazon zijn in België enkel toegelaten voor gebruik in de landbouw. In het verleden werden meermaals te hoge concentraties van deze werkzame stof aangetroffen in het grondwater in Vlaanderen en Wallonië. Daarom werd het gebruik van bentazon al verboden voor teelten als aardappelen, granen en maïs. Op basis van recent onderzoek blijkt de situatie niet verbeterd te zijn. De eerder genomen maatregen zijn dus blijkbaar niet voldoende of worden niet voldoende nageleefd. Vorig jaar haalde de sluiting van sommige productieplaatsen van drinkwater in Vlaanderen de nationale pers.

 

Bentazon blijft echter een onmisbare werkzame stof voor het telen van erwten en bonen. Er zijn geen alternatieven. De werkzame stof bestrijdt onkruiden die er anders voor zouden kunnen zorgen dat er giftige vruchten in onze voedselketen terecht komen. Daarom werden ultieme maatregelen genomen om de stof toch beschikbaar te houden voor de landbouw, door het invoeren van sterke beperkingen van het gebruik:

  1. De behandeling met bentazon is enkel nog toegelaten op de percelen waarvan geweten is dat er geen uitspoeling naar het grondwater gebeurt. De landbouwers moeten bovendien nagaan of hun bodem voldoende organisch materiaal bevat, wat uitspoeling tegengaat;
  2. Naast de huidige bufferzone van 5 meter ten opzichte van oppervlaktewater moeten landbouwers ook technieken toepassen om de drift (gewasbeschermingsmiddelen die door de wind in sproeinevel terechtkomen) met minimum 75% te verlagen;
  3. De behandelde teelten moeten op een afstand van  5 meter van waterlopen ingezaaid zijn;
  4. Voor landbouwers bentazon gebruiken, moeten ze eerst controleren of hun landbouwgrond niet gelegen is in een waterwingebied bestemd voor menselijke consumptie;
  5. Percelen waarop gewassen gezaaid zullen worden die behandeld zullen worden met bentazon, moeten geregistreerd worden, en verkoop van bentazon is enkel toegestaan aan landbouwers met een registratie.

Of landbouwers in de toekomst gewasbeschermingsmiddelen met bentazon mogen blijven gebruiken voor teelten als erwten, stamslabonen en vicia-bonen, is afhankelijk van de verbetering van de situatie van het grond- en oppervlaktewater. Deze verbetering wordt verwacht in de loop van 2024. Zonder de verbetering van de situatie zal het gebruik van bentazon voor alle gewassen verboden worden.

 


  Nieuwsflash
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Duijndam Machines maakt tweedehands machines populair Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
We nemen afscheid van de heer Roger LonckeLees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Erkenning stormwinden en rukwinden 3/1/2024 als rampLees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Nog nooit zoveel onzekerheid voor de aardappelteeltLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Tweede editie van Gault&Millau Belgische Wijngids en Belgian Wine Awards 2024Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer
 
 
Aardappelindustrie: recordwinsten voor de industrie, peanuts voor de boerenLees meer
 
 
Denemarken introduceert als eerste land ter wereld koolstoftaks voor landbouwers Lees meer
 
 
Lager nitraatresidu in de bodem in 2023 Lees meer