Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Aankondigingen
Benelux
EU
Wereldwijd
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Economie - Benelux

10 items in deze categorie.
 vandaag: 21 jan 2019 geen items 
 gisteren: 20 jan 2019 geen items 
 laatste week: 14 jan 2019 - 20 2019 4 items 

Droogte maar 34% meer jobs in waterintensieve sectoren (14:25)

• ‘Waterstress’ blijft zorgwekkend hoog ondanks gunstige evolutie waterverbruik en waterefficiëntie bij bedrijven
• 15 meest waterintensieve sectoren zijn goed voor 1/3 van de bruto toegevoegde waarde en 1 op 5 jobs in Vlaanderen
In 2013 bracht het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO) zijn eerste studie uit naar het socio-economisch belang van water in Vlaanderen. Vandaag presenteert Vlakwa in samenwerking met VITO een geactualiseerde versie op basis van de recentste gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Nationale Bank van België en anderen.

Lees meer

De federale Ombudsman pleit voor meer rechtvaardige invordering van fiscale schulden (10:32)

De procedures van de FOD Financiën om fiscale schulden te in vorderen bij belastingbetalers houden niet altijd voldoende rekening met hun financiële draagkracht. Sommige dure vervolgingsprocedures kunnen worden vermeden en de toegankelijkheid en de communicatie van de overheid scoren ondermaats. Dat blijkt uit een onderzoek dat de federale Ombudsman gedurende een jaar voerde naar de invorderingsstrategie van de FOD Financiën.

Lees meer

Successierechten - Fiscale regularisatie (09:58)

Recentelijk verschenen in de krant De Tijd verschillende artikels die gewag maakten van tegenvallende opbrengsten van de meest recente fiscale regularisatie. Zo zouden voor de gewesten de inkomsten uit de regularisatie van ontdoken successierechten tegenvallen.
Ook het monitoringrapport van oktober 2018 was, zij het gematigder, beducht voor tegenvallende resultaten inzake de in de begrotingscontrole ingeschreven ontvangsten ten gevolge van deze regularisatie.

Lees meer

ERkende kredietinstellingen voor het VLIF (08:39)

Erkenning van kredietinstellingen ter uitvoering van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 betreffende de taken, het beheer en de werkwijze van het Vlaams Landbouw-investeringsfonds en tot opheffing van het ministerieel besluit van 2 februari 201

Lees meer

 2 weken geleden: 07 jan 2019 - 14 2019 6 items 

8,5 miljoen euro steun voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw (13:41)

Innovatie in de land- en tuinbouwsector is belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. Met de oproep ‘projectsteun voor innovaties in de landbouw’ wil het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF) die innovatieve investeringen in de land- en tuinbouwsector faciliteren.

Lees meer

UNIZO-KMO-Barometer vierde kwartaal 2018 (09:43)

De Vlaamse KMO's blikken tevreden terug op het afgelopen jaar en tonen zich overwegend optimistisch over 2019. Dat blijkt uit de UNIZO-KMO-Barometer over het vierde kwartaal van 2018. Op het eerste gezicht weinig verrassingen dus. Met een score van 100,8 blijft de KMO-Barometer boven de 100-puntengrens. Maar de lichte daling ten opzichte van de topscore tijdens het tweede kwartaal van 2018 zet zich in dit vierde kwartaal wel verder door. Bovendien daalt ook de tevredenheid over de algemene economie.

Lees meer

Ministerieel besluit betreffende steun voor innovaties in de landbouw (09:27)

Ministerieel besluit houdende een oproep tot indiening van steunaanvragen als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende steun voor innovaties in de landbouw

Lees meer

Ministerieel besluit houdende een oproep tot indiening van steunaanvragen (09:49)

Ministerieel besluit houdende een oproep tot indiening van steunaanvragen als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende steun aan investeringen in de agrovoedingssector tot verhoging van de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten

Lees meer

Open Vld steunt VOKA-voorstel voor meer nettoloon (04:47)

Open Vld steunt het voorstel van VOKA om werknemers netto meer te laten overhouden. “Wie werkt moet daarvoor eerlijk beloond worden,” zeggen Vlaams fractieleider Bart Somers en parlementslid Daniëlle Vanwesenbeeck.

Lees meer

BelPi® fokkerij kiest voor nieuwe structuur (03:24)

BelPi® kiest voor een ruimere en stevige structuur. Met deze keuze geeft BelPi® Genetics de mogelijkheid forser te investeren in een verdere professionele aanpak.
Hierbij zal bijzondere aandacht besteed worden aan onderzoek met het oog op instandhouding en verdere ontwikkeling en verbetering van een duurzame en kwalitatief hoogstaande Belgische eindbeer.

Lees meer

  Nieuwsflash
 
Gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Vlaamse landbouw en visserij in cijfers Lees meer
 
 
"We gaan naar een klimaat waarin het veel moeilijker is om te leven"Lees meer
 
 
Banken kunnen zaterdagnamiddag openblijven Lees meer
 
 
Vlees: welles nietesLees meer
 
 
Toelatingsproef diergeneeskunde op 1 juli en 31 augustus 2019 Lees meer
 
 
Samen werken aan een eerlijke markt Lees meer
 
 
20 jaar wet marien milieu: start van ‘de zee begint bij jezelf’ Lees meer
 
 
Europa heeft strengste systeem voor goedkeuring gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Landbouw en Visserij - Stand van zaken diverse dossiersLees meer
 
 
Stopzetting Landbouwrampenfonds - Invoering brede weersverzekering Lees meer
 
 
Verplichtingen rond het gebruik van biocidenLees meer
 
 
Ondersteuning voor start-ups in de aquacultuursectorLees meer
 
 
Verbetering bodemgezondheid samen met Europese boeren Lees meer
 
 
Nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijstLees meer
 
 
Eiwit-transitie biedt volop opportuniteiten voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Vragen over een schaderegeling voor landbouwbedrijven die worden getroffen door botulismeLees meer