Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Aankondigingen
Benelux
EU
Wereldwijd
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Economie - Benelux

4 items in deze categorie.
 vandaag: 18 jul 2019 geen items 
 gisteren: 17 jul 2019 geen items 
 laatste week: 11 jul 2019 - 17 2019 1 item 

Voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming (09:51)

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming

Lees meer

 2 weken geleden: 04 jul 2019 - 11 2019 3 items 

Klacht tegen ING om financiering palmolie (09:34)

Milieudefensie dient een klacht in tegen ING bij het Nederlandse contactpunt van de OESO, de organisatie van ontwikkelde landen. Dat bevestigde de milieuorganisatie.

Lees meer

Dalende productiviteit kost ons geld (12:12)

Als de productiviteit in ons land in hetzelfde tempo was blijven groeien als in de jaren 80 en 90, dan zou de Bel­gische economie een vijfde groter zijn ­geweest. Dat blijkt uit een productiviteits­studie die de denktank Oeso verrichtte op vraag van de Belgische overheid. ‘Ook de lonen hadden dan 20 procent hoger kunnen liggen’, zegt minister van Werk en Economie Wouter Beke (CD&V).

Lees meer

Premiesubsidie brede weersverzekering (10:30)

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1°, 2°, d), en 7° ;
Gelet op het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest, artikel 24, tweede lid;
Gelet op Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Lees meer

  Nieuwsflash
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
Nieuwe grassoort kan beter tegen droogte Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer