Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 23 apr 2019 10:02 

Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden


De aanleg van grasbufferstroken en het aanbrengen van drempels in de aardappelteelt zijn courante praktijken om te voldoen aan de erosiebestrijdingsverplichtingen onder de randvoorwaarden. Het Departement Landbouw en Visserij zet deze maatregelen daarom nog eens op een rijtje.
Sinds 2016 kunnen landbouwers kiezen uit verschillende maatregelen om te voldoen aan de verplichting om erosie te bestrijden onder de randvoorwaarden. Deze maatregelen zijn ingedeeld in een aantal pakketten en variëren naargelang de erosiegevoeligheid van het perceel en de teelt. De ruime keuzemogelijkheden laten de landbouwers toe om op basis van hun expertise maximaal in te spelen op de specifieke omstandigheden van hun land- en tuinbouwbedrijf.

De maatregelen bereiken pas hun maximaal effect wanneer ze goed worden uitgevoerd. Daarom zet het Departement Landbouw en Visserij enkele maatregelen waarbij regelmatig fouten worden vastgesteld, nog eens op een rijtje.

1.      Drempels tussen de aardappelruggen

Bij de teelt van aardappelen op percelen met een zeer hoge erosiegevoeligheid (paars ingekleurd) is de aanleg van drempels tussen de ruggen steeds verplicht als teelttechnische maatregel. Op paarse percelen is de landbouwer verplicht om zowel een maatregel uit het basispakket, het keuzepakket bufferstroken, als het keuzepakket teelttechnische maatregelen toe te passen. Voor aardappelen, met uitzondering van de biologisch geteelde aardappelen, is de aanleg van drempels de enige optie uit het keuzepakket teelttechnische maatregelen. Deze drempels moeten ervoor zorgen dat water niet zomaar kan afstromen tussen de ruggen. Ze moeten voldoende hoog zijn en met de gepaste frequentie aangelegd worden zodat tussen de drempels het regenwater kan opgevangen worden. Deze maatregel zorgt trouwens ook voor een goede waterverdeling over het perceel, wat de productie enkel maar ten goede kan komen.

Ook op percelen met een hoge erosiegevoeligheid (rood ingekleurd) is de aanleg van drempels bij de teelt van aardappelen de voor de hand liggende keuze. Naast een maatregel uit het basispakket die hij sowieso moet toepassen, kan de landbouwer kiezen uit: ofwel een maatregel uit het keuzepakket bufferstroken, ofwel de aanleg van drempels tussen de ruggen als maatregel uit het keuzepakket teelttechnische maatregelen.

Omwille van de doeltreffendheid van de aanleg van drempels in de aardappelteelt zal het Departement Landbouw en Visserij in het voorjaar 2019 een gerichte controleactie organiseren om na te gaan of drempels effectief zijn aangelegd op rode en paarse aardappelpercelen.

2.      Aanleg van bufferstroken

Met de aanleg van bufferstroken willen we vermijden dat bodemdeeltjes van het perceel afspoelen en zo overlast veroorzaken op onderliggende wegen en percelen of in waterlopen. Op paarse percelen is de landbouwer verplicht om bufferstroken aan te leggen wanneer hij een zomerteelt wenst aan te leggen. Ook bij winterteelten is de aanleg van een bufferstrook verplicht wanneer de landbouwer niet kiest voor een maatregel uit het keuzepakket teelttechnische maatregelen.

Om zijn bufferende werking maximaal te kunnen vervullen, moet een bufferstrook tijdig zijn aangelegd. De meest gevoelige periode is het voorjaar wanneer de gewassen pas zijn ingezaaid en nog onvoldoende bodembedekking bieden. Op dat moment moet het gras van de bufferstrook wel al voldoende ontwikkeld zijn om afspoelende bodemdeeltjes te kunnen opvangen. Dit kan enkel wanneer de grasbufferstrook in het najaar wordt aangelegd. Het Departement Landbouw en Visserij wil de landbouwers er daarom aan herinneren hiermee rekening te houden bij de opmaak van hun teeltplanning.

Meer informatie over de erosiebestrijdingsmaatregelen in het kader van de randvoorwaarden is terug te vinden op de website van het departement: www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden.  Nieuwsflash
 
Toestand wintergranen 25-26 mei 2020 Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Preventief beregenen, nog nooit meegemaaktLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer
 
 
Zuhal Demir wil bevoegdheid om heel Vlaanderen captatieverbod op te leggen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2020: Jaar van de plantengezondheid (en de mensengezondheid)! Lees meer
 
 
Ook Nederlandse boeren veel kopzorgen over droogteLees meer
 
 
Zijn homozygoot stress negatieve eindbeerlijnen de toekomst? Lees meer
 
 
Criteria FAVV-controles op kaas versoepeld Lees meer
 
 
Boeren mogen water halen bij TienseLees meer
 
 
ILVO en UGENT werken aan effectief en haalbaar hitteplan voor varkens Lees meer
 
 
Doe mee aan de Zomer van de Korte Keten Lees meer
 
 
Captatieverbod nu voor hele IjzerbekkenLees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
financiering ophaling en verwerking van krengen voor 2020Lees meer
 
 
Biedt gezuiverd afvalwater van Aquafin-installatie uitkomst tijdens droogte? Lees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer