Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 apr 2019 15:48 

Biogas-E en VCM slaan de handen in elkaar samenwerking


VCM en Biogas-E hebben hun samenwerking verstevigd door de opmaak van een samenwerkingsprotocol met bijhorende actielijst. Beide organisaties fungeren als kenniscentrum in hun respectievelijke domeinen en beiden zijn actief in beleidsondersteuning, vorming, en onderzoek.

VCM fungeert hierbij als het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen en Biogas-E als het platform voor anaerobe vergisting in Vlaanderen. Er zijn vele raakvlakken tussen de thema’s van VCM en Biogas-E, zoals de anaerobe verwerking van mest en de verdere verwerking van digestaat. Beide organisaties hebben reeds een lange historiek van goede samenwerking. Jaarlijks zal deze samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd worden en zal gezocht worden naar verdere mogelijkheden tot samenwerking. Elk jaar wordt een nieuwe bijlage aan het samenwerkingsprotocol toegevoegd, waarin de gezamenlijke activiteiten voor het komende jaar zullen worden samengevat. 

Op donderdag 16 mei 2019 organiseren Biogas-E en VCM samen een bezoek aan de ‘Groene Mineralen Centrale’ van Groot-Zevert (NL). Meer informatie vindt u hier. Ook de Belgian Biogas Week (26-29 november 2019) is een initiatief van onder meer Biogas-E en VCM. Meer info vindt u hier.  Nieuwsflash
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
Nieuwe grassoort kan beter tegen droogte Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer