Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 25 apr 2019 15:48 

Biogas-E en VCM slaan de handen in elkaar samenwerking


VCM en Biogas-E hebben hun samenwerking verstevigd door de opmaak van een samenwerkingsprotocol met bijhorende actielijst. Beide organisaties fungeren als kenniscentrum in hun respectievelijke domeinen en beiden zijn actief in beleidsondersteuning, vorming, en onderzoek.

VCM fungeert hierbij als het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen en Biogas-E als het platform voor anaerobe vergisting in Vlaanderen. Er zijn vele raakvlakken tussen de thema’s van VCM en Biogas-E, zoals de anaerobe verwerking van mest en de verdere verwerking van digestaat. Beide organisaties hebben reeds een lange historiek van goede samenwerking. Jaarlijks zal deze samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd worden en zal gezocht worden naar verdere mogelijkheden tot samenwerking. Elk jaar wordt een nieuwe bijlage aan het samenwerkingsprotocol toegevoegd, waarin de gezamenlijke activiteiten voor het komende jaar zullen worden samengevat. 

Op donderdag 16 mei 2019 organiseren Biogas-E en VCM samen een bezoek aan de ‘Groene Mineralen Centrale’ van Groot-Zevert (NL). Meer informatie vindt u hier. Ook de Belgian Biogas Week (26-29 november 2019) is een initiatief van onder meer Biogas-E en VCM. Meer info vindt u hier.  Nieuwsflash
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Oproep 'Burgerplatform Leefbaar E403' tegen het geplande hoogspanningstraject Ventilus Lees meer
 
 
ABS wil anticiperen op aardappeloverschotLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van PIRIMORLees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
De oprichting van een cannabisbureau Lees meer
 
 
Minister Van den Heuvel investeert in onderzoeksinfrastructuur voor tuinders Lees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer