Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 apr 2019 15:48 

Biogas-E en VCM slaan de handen in elkaar samenwerking


VCM en Biogas-E hebben hun samenwerking verstevigd door de opmaak van een samenwerkingsprotocol met bijhorende actielijst. Beide organisaties fungeren als kenniscentrum in hun respectievelijke domeinen en beiden zijn actief in beleidsondersteuning, vorming, en onderzoek.

VCM fungeert hierbij als het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Vlaanderen en Biogas-E als het platform voor anaerobe vergisting in Vlaanderen. Er zijn vele raakvlakken tussen de thema’s van VCM en Biogas-E, zoals de anaerobe verwerking van mest en de verdere verwerking van digestaat. Beide organisaties hebben reeds een lange historiek van goede samenwerking. Jaarlijks zal deze samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd worden en zal gezocht worden naar verdere mogelijkheden tot samenwerking. Elk jaar wordt een nieuwe bijlage aan het samenwerkingsprotocol toegevoegd, waarin de gezamenlijke activiteiten voor het komende jaar zullen worden samengevat. 

Op donderdag 16 mei 2019 organiseren Biogas-E en VCM samen een bezoek aan de ‘Groene Mineralen Centrale’ van Groot-Zevert (NL). Meer informatie vindt u hier. Ook de Belgian Biogas Week (26-29 november 2019) is een initiatief van onder meer Biogas-E en VCM. Meer info vindt u hier.  Nieuwsflash
 
Vragen omtrent tegemoetkoming frietaardappeltelers in NederlandLees meer
 
 
Droog tot kurkdroog! Lees meer
 
 
Egbert Lachaert nieuwe voorzitter van Open Vld Lees meer
 
 
Het irrigatienetwerk van ArdoLees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
De aanpak van winderosie in de landbouwsector Lees meer
 
 
Captatieverbod in West-Vlaanderen concreetLees meer
 
 
Pesticidengebruik in EU moet halveren tegen 2030 Lees meer
 
 
Continuďteit van de productieketen en protectionistische maatregelen in de zuivelsectorLees meer
 
 
Gevolgen van de coronacrisis voor de varkenskwekers Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
EC stelt ‘van boer tot bord’-strategie voor Lees meer
 
 
Ruim 23 miljoen euro extra steun voor getroffen landbouwers Lees meer
 
 
Vergoedingen voor beheerovereenkomsten 2019 uitbetaald Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer
 
 
COVID-19 : het crisis-overbruggingsrecht verlengd voor juni Lees meer
 
 
5 trends voor de voeding van morgen volgens jongerenLees meer