Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 okt 2019 11:39 

Bestrijding rundertuberculose


Sinds enkele jaren heeft het FAVV een task force Tuberculose opgericht om een nieuw bestrijdingsplan op te stellen voor tuberculose.

Op 06/02/2018 hebben we de nieuwe principes voor de bewaking en de bestrijding van rundertuberculose aangekondigd (http://www.favv-afsca.fgov.be/newsletter-da-vt/newsletter211_nl.asp). We hoopten dat dit nieuwe bestrijdingsplan al in de winter van 2018-2019 zou worden uitgevoerd. Moeilijkheden in verband met de technische aspecten van het nieuwe besluit hebben de redactie ervan echter vertraagd.

Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de nieuwe wetgeving is nu klaar en werd begin deze zomer goedgekeurd door de verschillende partners van de "TASK FORCE TUBERCULOSE". De principes die werden overeengekomen (testen op basis van bloednames) blijven behouden. Het administratieve parcours is opgestart maar loopt omwille van de politieke situatie (lopende zaken) grote vertragingen op.

Daardoor zal de campagne omtrent de screening van tuberculose deze winter opnieuw plaatsvinden, net zoals vorig jaar.

In dat nieuwe koninklijk besluit is de aanpak van de screening van tuberculose vernieuwend en anticipeert die ook op de nieuwe Europese aanpak. Die is gebaseerd op de teksten van de Gedelegeerde Verordeningen (Delegated Acts) van Verordening 2016/429 (Animal Health Law) die in april 2021 in werking treden.

Er zal een informatiecampagne georganiseerd worden van zodra de toepassingsdatum van het nieuwe koninklijk besluit vastgelegd is. Die zal bepaald worden op grond van de vooruitgang van het administratieve parcours.

Sinds 2003 is België door de Europese Commissie erkend als officieel vrij van rundertuberculose. Dat er af en toe een haard ontdekt wordt, doet geen afbreuk aan die status, rekening houdend met het geringe aantal en de getroffen maatregelen.

Tot op vandaag was er in België in de loop van 2019 geen enkele nieuwe haard van rundertuberculose.

Meer gedetailleerde informatie over de nieuwe aanpak kan worden geraadpleegd in de newsletter van het FAVV die op 29/05/2017 gepubliceerd is: http://www.favv.be/newsletter-da-vt/newsletter176.asp  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer