Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 nov 2019 17:43 

Herbevolkingsvergoeding voor getroffen pluimveehouders: SNEL indienen!


Vandaag keurde de Vlaamse regering een besluit goed dat voorziet in een herbevolkingsvergoeding voor pluimveehouders die in het voorjaar getroffen werden door het H3N1 virus. Hilde Vautmans benadrukt het belang van het snel indienen van de dossiers: de deadline hiervoor ligt op 1 december.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe): “Het is niet meer dan terecht dat de Vlaamse regering dit besluit neemt. De pluimveehouders die getroffen werden door het laagpathogene H3N1-virus, zien zwarte sneeuw door de vele kosten voor het ruimen van de dieren, inkomensverliezen en facturen die zich opstapelen. Ik zat enkele weken geleden nog samen met enkele getroffen pluimveehouders en het was schrijnend om te horen. De 7 getroffen houders kenden samen een verlies van miljoenen euro’s.”
 
“Zowel tijdens het voorjaar als recent heb ik contact gehad met Minister Ducarme en de Europese Commissarissen Hogan en Andriukaitis. Ook heb ik enkele Vlaamse collega’s, zowel parlementsleden als ministers, gevraagd om spoed te zetten achter dit dossier. Daarom ben ik tevreden dat de Vlaamse regering vandaag besloten heeft een herbevolkingsvergoeding toe te kennen. Aangezien de periode voor het indienen van een dossier voor een vergoeding bij het Departement Landbouw en Visserij erg kort is, namelijk 1 december, roep ik iedere pluimveehouder op om zo snel mogelijk en binnen de deadline een dossier in te dienen.”, zegt Vautmans.
 
De Vlaamse herbevolkingsvergoeding voorziet een tussenkomst voor de herbevolking van stallen met nieuwe dieren van die pluimveehouders die de huidige federale schadevergoeding hebben gemist wegens de niet-retroactiviteit ervan. “Ik ben me ervan bewust dat de Vlaamse herbevolkingsvergoeding de verliezen niet volledig zal kunnen compenseren, maar ik hoop dat ze hierdoor wel de moed vinden om hun activiteiten verder te zetten.”, besluit Hilde Vautmans.
 
 
   Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer