Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 jan 2020 06:20 

Innovatieve projecten in agrovoedingssector - Investeringssteun


Naar aanleiding van de droogte werd vier miljoen euro vrijgemaakt als investeringssteun voor innovatieve projecten die werden ontwikkeld door de agrovoedingssector. Het totale beschikbare budget voor de oproep 2019 bedroeg 4 miljoen euro. De investeringsfocus lag op duurzaam waterbeheer en op mitigerende investeringen in het kader van de kilometerheffing. Van het beschikbare budget werd 500.000 euro voorbehouden voor projecten over mitigerende investeringen in het kader van de kilometerheffing. 2 miljoen euro werd voorbehouden voor projecten over duurzaam waterbeheer. Er waren drie begunstigden van de maatregel: verwerkers die behoren tot bepaalde NACE-BEL-codes, groepen van landbouwers en een combinatie van deze begunstigden. De steun bedraagt 30% van de subsidiabele projectkosten en is beperkt tot maximum 300.000 euro per aanvraag. Dit komt overeen met een maximale subsidiabele investeringskost van 1 miljoen euro per project. De steun bestaat uit een kapitaalpremie. Intekenen kon tot half maart 2019.

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag en antwoord (116.9 Kb)


  Nieuwsflash
 
PCA: "Uur in de schuur" Lees meer
 
 
'Groentenprecies'Lees meer
 
 
Proposed EU budget unacceptable Lees meer
 
 
Koken kost geld, ook op het veld! Lees meer
 
 
Erosie voorkomen in groenten en masLees meer
 
 
Sojaproductie in VlaanderenLees meer
 
 
Investeringssteun voor innovatieve landbouw Lees meer
 
 
Buffelhouderij in Vlaanderen Lees meer
 
 
Innovatieve teeltenLees meer
 
 
Ministerieel besluit betreffende de landinrichtingLees meer
 
 
AB Register vzw stelt Renaat Debergh aan als nieuwe voorzitter Lees meer
 
 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming in de liftLees meer
 
 
Omzetting van de erkenningen Fokkerijbesluit Lees meer
 
 
Land- en tuinbouw en bouwsector schreeuwen om extra personeel Lees meer
 
 
Landbouwers met gronden aan beide zijden van een grensstreek Lees meer
 
 
Impact van het zesde mestactieplan (MAP 6) op de Pachtwet Lees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen Lees meer
 
 
Subsidie brede weersverzekering - hoe vraag je de premiesubsidie aan via je verzamelaanvraag? Lees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer