Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 15 jan 2020 08:36 

Blokkavelverkoop aardbeien toegevoegd aan app Co÷peratie Hoogstraten


Ook in 2019 heeft Coöperatie Hoogstraten volop ingezet op de klok om méér dan 32.500.000 kg aardbeien in de markt te zetten. Hoewel de klok bij velen het beeld oproept van een oubollig verkoopsysteem kiest Coöperatie Hoogstraten resoluut voor vernieuwing en digitalisering zonder daarbij te raken aan de basisprincipes van het kloksysteem.

Na anderhalf jaar optimaliseren, werd de blokkavelverkoop van de aardbeien dan ook geïntegreerd in een breder digitaal systeem waarin verschillende toepassingen voor zowel producenten als kopers beschikbaar zijn. De applicaties, direct gelinkt aan de blokkavelverkoop, werden in de Hoogstraten-app verzameld onder het luik “Harmony”. Deze naam werd gekozen als symbool voor de samenwerking van verschillende elementen welk uiteindelijk uitmondt in een harmonieus samenspel dat sterker is dan de optelling van de verschillende onderdelen.
 
"De toegevoegde waarde die hiermee in de aardbeiverkoop gecreëerd wordt, voor zowel kopers, producenten als het merk Hoogstraten, is onmiskenbaar en in 2020 zal bestudeerd worden in hoeverre deze methodiek toepasbaar is voor andere producten", aldus Coöperatie Hoogstraten.

Kopers kunnen aan de klok in het betreffende blok kopen en, indien gewenst, meteen voorkeur uitdrukken. Het uitdrukken van een voorkeur voor een bepaalde producent binnen het blok genereert een meerprijs die direct wordt toegevoegd aan de uitbetaalprijs voor de betrokken producent. Zo worden producenten tastbaar beloond voor hun inspan­ningen op vlak van kwaliteit en verzorging. Kopers kunnen via dit sys­teem gericht aankopen doen, kiezen voor homogene partijen en boven­dien een beroep doen op digitale hulpmiddelen. De tool die centraal staat in dit hele verhaal is de in eigen beheer ontwikkelde Hoogstraten App. Hiermee is het mogelijk om extra informatie op te vragen over het gewenste product, evoluties te volgen van het beschikbaar aanbod, ver­regaande traceerbaarheid door te voeren en pushberichten te versturen naar producenten zodra zijn product op voorkeur gevraagd wordt.
 
De blokkavel is geëvolueerd van een simpele add on bij de klassieke klokverkoop tot een allesomvattende tool met logistieke, verkoopstechnische en digitale functionaliteiten. Om deze evolutie aan te geven werd het tijd om deze service een eigen naam te geven. Inspelend op enerzijds het coöperatieve aspect, product van verschillende producenten blokken in homogene kwaliteitsklassen, en anderzijds het unieke van het product van iedere afzonderlijke producent, werd geopteerd voor de naam “Harmony”. In een “harmonie” kan ieder instrument zijn sterke punten uitspelen, op tijd een solo en op tijd een adempauze, maar het resultaat is een melodie die zijn kracht haalt uit het samenspelen van de verschillende instrumenten. De sterkte van een Hoogstraten-blok aardbeien is de homogeniteit van een bepaald volume, wat al jarenlang staat voor een trendsettende prijsvorming. Het aspect kavelverkoop laat kopers en producenten toe om, in dit geheel, specifieke accenten te leggen wat betreft kwaliteit en presentatie. 
 
"Voor ons merk, Hoogstraten-strawberries, merken we dat deze manier van verkopen aanleiding geeft tot een continue en zich versterkende drang naar kwaliteitsverbetering bij de producenten wat afstraalt op het volledige aanbod. Harmony komt tegemoet aan de wensen van producenten én klanten, kortom een win-winsituatie. Hoogstraten drukt met deze innovatie haar vertrouwen uit in het kloksysteem als centraal verkoopsysteem voor aardbeien", besluit Coöperatie Hoogstraten. 
   Nieuwsflash
 
Nitraatresiducampagne 2019 Lees meer
 
 
Studiedag PCA OudenaardeLees meer
 
 
Intrekking RIPELOCK VP, RIPELOCK TABS, FASTAC en CYMCOLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHDĺs) - Europese doelstellingen Lees meer
 
 
Steunmaatregelen crisis fruitsectorLees meer
 
 
Jachtexamen 2020 Lees meer
 
 
Al 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp 2018 Lees meer
 
 
Analyse van het klimaatbeleid door onderzoekers van de KU LeuvenLees meer
 
 
Parlementaire vraag over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus Lees meer
 
 
Grootschalige irrigatie kan extreme hitte door klimaatopwarming lokaal temperen Lees meer
 
 
Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Het 2019 voor Co÷peratie HoogstratenLees meer
 
 
SESVanderHave (nieuwe) variŰteiten 2020Lees meer
 
 
Diepvriesfriet - Handelsbelemmeringen Lees meer
 
 
Beheer natuurgebieden - Bestrijding akkerdistel Lees meer
 
 
Resultaten Eurobarometer en vertrouwen in en de steun voor de EULees meer
 
 
Vraag om uitleg over dierenwelzijn in kalkoenkwekerijen Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in land- en tuinbouw - Investeringssteun Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in agrovoedingssector - Investeringssteun Lees meer
 
 
Landbouwrampen: behandeling schadedossiersLees meer
 
 
Belgapom : standpunt werkwijze aardappelbewaring oogst 2020 Lees meer
 
 
Actiegrenzen voor chemische contaminantenLees meer
 
 
Landbouwramp droogte 2018: 100 miljoen euro uitbetaald voor 60% van de dossiersLees meer
 
 
Maatregelen mbt bruinrot Antwerpen en LimburgLees meer
 
 
4 miljoen euro om waterschaarste bij langdurige droogte aan te pakkenLees meer
 
 
Meeste grondwaterstanden blijven laag Lees meer
 
 
NAV terug- en vooruitblikLees meer
 
 
Aanpassing van het gebruik van prochloraz na herziening van de MRLs Lees meer
 
 
Natuurindicatoren 2019Lees meer