Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 06 feb 2020 11:52 

Producentenorganisatie Consumptieaardappelen in Nederland is opgericht


Op 16 januari heeft de formele oprichting plaatsgevonden van de Producentenorganisatie Consumptieaardappelen en daarmee is de POC nu echt een feit! De POC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en inmiddels is ook de erkenning aangevraagd bij het Ministerie van LNV. Maar ook zonder die erkenning kan de POC aan de slag.

Bestanden beschikbaar voor download:
Presentatie (1140.3 Kb)

Doelstelling is niet naar gezamenlijke afzet te streven. Een overleg/dialoog zoeken tussen de teler en de afnemer om zo tot een win-win-situatie te komen.

Als eerste speerpunt wordt het wegvallen  van chloorprofam opgepakt. De POC vindt dat de  kostprijsverhoging die hiermee gepaard gaat niet  door de boeren betaald kan worden maar doorberekend  moet worden in de keten!

De POC streeft naar een rendabele aardappelteelt  door de boeren een meer gelijkwaardige positie in  de keten te geven en door samen met afnemers te  kijken hoe de teelt zo rendabel en duurzaam mogelijk  en dus toekomstbestendig kan worden. Immers,  ook de afnemers zijn gebaat bij een stabiele  duurzame productie. De bedoeling is om als POC  met elke afnemer apart onderhandelingen te voeren  namens de POC-leden over de contractvoorwaarden  en -prijzen. Daarna bepaalt ieder POC-lid  zelf met welke afnemer hij zaken wil doen en voor  welk deel van zijn aardappels. U bent dus geheel  vrij om de afzetstrategie zelf te bepalen.

Idealiter zou zijn een UPO te maken, samen met België en Duitsland.

De POC staat los van NAV en VTA en heeft een eigen  bestuur en statuten. De eerste Algemene Ledenvergadering  zal plaatsvinden op maandagmiddag  2 maart bij Wapen van Emminckhoven, Brugdam 5,  Almkerk. (aanvang 13 uur). Het eerste deel van de  middag is open voor alle telers van consumptieaardappelen,  na de pauze gaat de vergadering verder voor  alleen de leden. Twijfelt u nog of u lid zult worden?

www.poconsumptieaardappelen.nl  Nieuwsflash
 
Daling van het aantal slachtingen in 2019 Lees meer
 
 
Mestdecreet: Equivalente maatregel voor inzaaien vanggewassen Lees meer
 
 
GLB post-2020: “De begroting goedkeuren zoals zij nu voorligt, zou een ramp zijn voor onze landbouw"Lees meer
 
 
Gunstig erfbelastingsregime door inbreng 'familiebedrijfLees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2020 op e-loket vanaf 21/2Lees meer
 
 
Het Europese landbouwbeleid en biodiversiteitLees meer
 
 
Afbouw landfbouwfinanciering via het GLBLees meer
 
 
“Aardappelseizoen 2020/2021 wordt uitdaging”Lees meer
 
 
PCA: "Uur in de schuur" Lees meer
 
 
'Groentenprecies'Lees meer
 
 
Proposed EU budget unacceptable Lees meer
 
 
Erosie voorkomen in groenten en maïsLees meer
 
 
Sojaproductie in VlaanderenLees meer
 
 
Buffelhouderij in Vlaanderen Lees meer
 
 
Innovatieve teeltenLees meer
 
 
Ministerieel besluit betreffende de landinrichtingLees meer
 
 
AB Register vzw stelt Renaat Debergh aan als nieuwe voorzitter Lees meer
 
 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming in de liftLees meer
 
 
Omzetting van de erkenningen Fokkerijbesluit Lees meer
 
 
Impact van het zesde mestactieplan (MAP 6) op de Pachtwet Lees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen Lees meer
 
 
Subsidie brede weersverzekering - hoe vraag je de premiesubsidie aan via je verzamelaanvraag? Lees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer