Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 feb 2020 10:34 

Derogatie-effluent


Dankzij de derogatie kunnen bedrijven meer dierlijke mest opbrengen dan de maximale bemestingsnorm van 170 kg N/ha, weliswaar onder strikte voorwaarden.

Op derogatiepercelen mag u de bemesting met dierlijke mest alleen invullen met derogatiemest, nl.:

  • dierlijke mest die afkomstig is van runderen (behalve mestkalveren), paarden, geiten en schapen;
  • dunne fractie na het scheiden van ruwe dierlijke mest;
  • derogatie-effluent.

Derogatie-effluent moet aan de volgende eisen voldoen:

  1. het effluent bevat maximaal 1 kg N per ton en maximaal 1 kg P2O5 per ton;
  2. het effluent is niet vermengd met dierlijke mest, andere meststoffen of kunstmest. Het effluent, nadat de samenstelling bepaald is, mag bij het opbrengen wel vermengd worden met derogatiemest.
  3. het effluent is afkomstig van een verwerkingseenheid waarnaar uitsluitend dierlijke mest wordt aangevoerd.

VLM Mestbank heeft uitgezocht hoe ‘uitsluitend dierlijke mest’ geïnterpreteerd moet worden. De conclusie is zeer strikt, strikter dan de vroegere interpretatie in het vorige derogatiebesluit: er mag enkel ruwe dierlijke mest aangevoerd worden naar de mestverwerking, deze mest mag niet vermengd zijn met spuiwater of andere niet-dierlijke mest. Ook mag de mestverwerking geen digestaat verwerken in zijn biologie.

Om als derogatie-effluent te kunnen gebruiken mag er bijgevolg vanaf 1/1/2020 geen mengsel van ruwe mest en spuiwater aangevoerd worden in de verwerkingsentiteit. De aanvoer in 2019 wordt bijgevolg buiten beschouwing gelaten.  Nieuwsflash
 
Groen licht voor handgels en andere ontsmettende producten met alcohol van voedingsbedrijven Lees meer
 
 
Uitbetaling saldo basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, ...Lees meer
 
 
Coronacrisis: miljardensteun voor Amerikaanse boerenLees meer
 
 
Corona crisis: verse groenten en fruit worden schaarserLees meer
 
 
Covid 19: seizoensarbeiders mogen Duitsland niet meer binnen Lees meer
 
 
Controlemerk voor melk: wijzigingsbesluit ophaaltermijn AA melk Lees meer
 
 
Corona crisis: overzicht steunmaatregelenLees meer
 
 
Bloemistenen en siertelers lijden miljoenenverlies Lees meer
 
 
Kwekers uit sierteeltsector lanceren eigen bestel- en leverdienst Lees meer
 
 
Toepassing voor aanvraag corona hinderpremie online Lees meer
 
 
Uw mestproducten wereldwijd exporteren? Lees meer
 
 
Aandringen op Europese steunregeling voor land- en tuinbouwbedrijvenLees meer
 
 
Lijst van equivalente maatregelen Mestdecreet voor 2020Lees meer
 
 
Spirotetramat tijdelijk toegelaten tegen bladluizen in suiker- en voederbietenLees meer
 
 
Kwaliteitsvolle groenten telen kan met minder bemesting Lees meer
 
 
Noodlijn ABS voor werkkrachten in de land- en tuinbouwLees meer
 
 
Zachte winter doet bladluizen overleven Lees meer
 
 
Corona crisis en veeartsenLees meer
 
 
Maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur te verspreidenLees meer
 
 
Reglement van orde van de Orde van Vlaamse baliesLees meer
 
 
Brede Weersverzekering: update presentatie per aanbiederLees meer
 
 
Algemene FAQ Welke steun is er voor de zelfstandigen getroffen door Covid-19Lees meer