Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 feb 2020 13:01 

GLB post-2020: “De begroting goedkeuren zoals zij nu voorligt, zou een ramp zijn voor onze landbouw"


Federaal minister van Landbouw Denis DUCARME heeft deze ochtend de voornaamste landbouwsyndicaten ontmoet in de marge van de Europese Raad die zich vandaag en morgen zal buigen over de Europese ontwerpbegroting, met name over de financiering van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Omdat hij er zich bewust van is dat de onderhandelingen zeer moeilijk zullen zijn, pleit hij opnieuw voor een ambitieus GLB om een landbouwsector te ondersteunen die al geconfronteerd wordt met belangrijke structurele problemen.

Minister van Landbouw Denis DUCARME : “Ik heb de vertegenwoordigers ontmoet van de voornaamste landbouworganisaties. De conclusie van dit gesprek is onherroepelijk: het voorstel van begroting goedkeuren dat momenteel op tafel ligt van de Europese Raad zou een ramp zijn voor onze landbouwers!

We hebben nood aan een ambitieuzer budget voor onze landbouw. De kwaliteit van het voedsel van de Belgische en de Europese consument staat op het spel! Wij moeten de nodige middelen vrijmaken om onze voedselonafhankelijkheid te vrijwaren en ons model van familiale landbouw te beschermen!

De lopende onderhandelingen zijn, zoals geweten, zeer moeilijk. Ik hoop dat zij de Europese Raad in staat zullen stellen om het voorstel van begroting aan te passen in het voordeel van onze landbouwers! 

Een nieuwe drastische vermindering van de financiële middelen voor onze landbouwers:

Volgens de laatste versie van het voorstel van Europese begroting dat op tafel ligt bij de onderhandelingen, zou het GLB verlaagd moeten worden met 15%. De vorige begroting (over de periode 2014-2020) voorzag al in een historische vermindering met 13% in vergelijking met het GLB 2007-2013[1].

Van deze vermindering met 15% zou amper een derde (of ongeveer 16 miljard euro) toe te schrijven zijn aan de Brexit en dus de intrekking van de Britse bijdrage aan de Europese begroting.

België zou zwaar getroffen worden door deze vermindering. Zo zou de directe steun aan de Belgische veehouders (1ste pijler van het GLB) moeten dalen met 18% voor de periode 2021-2027,  of een bedrag van 700 miljoen euro minder dan de huidige 3 miljard euro. De steun aan de plattelandsontwikkeling (2de pijler van het GLB) zou verminderd worden met 15,2%, of een vermindering met 84 miljoen euro.

In totaal zou het voorstel dat momenteel voorligt, kunnen leiden tot een vermindering met bijna 800 miljoen euro voor ons land, wat zou resulteren in een totale financiering van 3,480 miljard euro.

België telt ongeveer 70.000 landbouwers. Het voorstel dat momenteel aan de Europese Raad wordt voorgelegd, zou kunnen leiden tot een vermindering van de steun in de orde van 1.360 euro per jaar voor elk van hen, en dit enkel voor wat betreft de directe steun (1ste pijler)! 

Naast een aanzienlijke vermindering van de inkomsten van de Belgische landbouwers uit de eerste pijler, lopen projecten in verband met plattelandsontwikkeling beoogd door de tweede pijler (vestigingssteun voor jonge landbouwers, opleidingen voor de exploitanten, steun voor biologische landbouw, enz.) het risico geschrapt te worden door een gebrek aan financiering.

Neen aan de bestendiging van het mechanisme van de externe convergentie!

Het mechanisme van de externe convergentie is een mechanisme voor de harmonisering van de financiële steun toegekend per hectare. Een mechanisme dat vandaag bekritiseerd wordt door meerdere lidstaten die het onrechtvaardig en inefficiënt vinden. De Europese Raad zal zich ook moeten uitspreken over een voorstel dat erop gericht is dit mechanisme te bestendigen.

Denis DUCARME is van mening dat de Europese Unie daarentegen eerder moet teruggaan naar een model van directe steun waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de landen in functie van de grond- en arbeidskosten: “Het is natuurlijk een uitermate gevoelig aspect voor onze landbouwers: de arbeids- en grondkosten zijn immers hoog in ons land. De bestendiging weigeren van dit mechanisme van externe convergentie, is gewoon een kwestie van eerlijke concurrentie tussen de lidstaten!” benadrukt de federale minister van Landbouw.

Een Belgische landbouwsector die het moeilijk heeft, opnieuw zullen boerderijen sluiten!

Zoals we weten, wordt de Europese landbouw geconfronteerd met grote structurele problemen en talrijke uitdagingen. In België heeft Denis DUCARME trouwens meerdere sectoren erkend als sector in crisis, met name de rund-, varkens-, appelen- en perensector. Andere sectoren, zoals de melk- en de suikersector, worden ook geconfronteerd met grote moeilijkheden.

Deze structurele moeilijkheden uiten zich zeer concreet in de aanzienlijke daling van het aantal bedrijven. Zo is het aantal boerderijen in ons land gedaald met 68% tussen 1980 en 2018. Een fenomeen dat erger dreigt te worden als het voorstel van Europese begroting goedgekeurd zou worden zoals het nu op tafel ligt.

[1] Het GLB kost vandaag ongeveer 100 euro per jaar per inwoner. Deze prijs stelt de EU in staat om haar voedselautonomie te bewaren. Terwijl in de jaren 1970 het GLB de grootste uitgavenpost was van de EU met 70% van het totale budget, 2007-2013 42%, vertegenwoordigde het GLB in 2016 nog maar 38% van het budget van de EU. Het laatste voorstel dat geformuleerd werd, gebaseerd op een vorig voorstel van de Europese Commissie, legt het vast op 30% voor de periode 2021-2027.  Nieuwsflash
 
Commissies Vlaams Parlement vergaderen vanaf vandaag digitaal Lees meer
 
 
Vacatures in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Corona crisis in de aardappelsector hakt diep in op seizoen 2019 én 2020Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag en meststoffenbeleidLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME)Lees meer
 
 
Nieuwe onlinecampagne verse aardappelen van VLAM naar millennialsLees meer
 
 
Waakzaamheid eventuele vroege gele roest in wintertarwe - Update bladluisdruk wintergranen Lees meer
 
 
Kust gaat hermetisch op slot, Ardennen ookLees meer
 
 
Versoepeling van de regels voor seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Corona crisis raakt akkerbouw keihard (Nl)Lees meer
 
 
Corona: Benefriet helpt Nederlandse akkerbouwersLees meer
 
 
Voedingsindustrie is broodnodig in tijden van coronacrisis Lees meer
 
 
Kortingen en acties terug toegelaten in supermarktenLees meer
 
 
1 september 2020 is laatste dag om oude papieren fosfaatanalyses in te dienen bij Mestbank Lees meer
 
 
Quality time op en rond de tafelLees meer
 
 
Corona crisis: voedselprijzen dalen wereldwijdLees meer
 
 
Mortuarium ingericht op Rungis; Franse versmarkt maandag gesloten? Lees meer
 
 
Coronavirus: de economische verliezen voor ondernemingen beperken Lees meer
 
 
Evolutie landbouwoppervlakten Lees meer
 
 
Voorbereiding droogteaanpak gaat doorLees meer
 
 
Bruinrot in de provincies Antwerpen en LimburgLees meer
 
 
68 Vlaamse melkveehouders behalen MCC-diploma Lees meer
 
 
Compensatiepremie en waarborgregeling voor land- en tuinbouwersLees meer
 
 
Kwekers uit sierteeltsector lanceren eigen bestel- en leverdienst Lees meer