Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 04 apr 2020 04:13 

1 september 2020 is laatste dag om oude papieren fosfaatanalyses in te dienen bij Mestbank


Landbouwers die een nieuwe fosfaatklasse willen aanvragen op basis van oude papieren fosfaatanalyses van 2016 en 2017, kunnen dat nog doen tot 1 september 2020. Daarna zijn die papieren analyseresultaten niet meer geldig om een nieuwe fosfaatklasse aan te vragen. Na 1 september 2020 verwerkt de Mestbank immers alleen nog aanvragen die worden ingediend via de toepassing SNapp op het Mestbankloket.

Het onlineplatform SNapp, heeft als doel om bodemanalyses in het kader van het Mestdecreet gemakkelijker te beheren. Sinds 1 januari 2018 moeten de landbouwers SNapp gebruiken om een wijziging van de fosfaatklasse aan te vragen. Aangezien alleen de analyseresultaten vanaf 1 januari 2018 beschikbaar zijn in SNapp, mochten de resultaten van de oude stalen nog op papier ingediend worden, als overgangsmaatregel. Op 1 september 2020 loopt die overgangsmaatregel definitief af.  

Waarom een afwijking aanvragen van de referentie fosfaatklasse?

Sinds MAP 5 hangt de fosfaatbemestingsnorm af van de hoeveelheid plantbeschikbaar fosfaat in de bodem. De percelen worden ingedeeld in vier klassen. De bemestingsnorm is afhankelijk van de hoofdteelt en de klasse. Hoe hoger de fosfaatklasse, hoe strenger de bemestingsnorm.  Landbouwers hebben al voor 194 976 unieke percelen, wat overeenkomt met 425 092 ha, een afwijking van de referentieklasse verkregen bij de Mestbank.

Vanaf 2017 geldt automatisch de strengste fosfaatklasse (klasse IV) voor percelen waarvoor nog geen analyse bekend is bij de Mestbank. Voor zeer kleine percelen, is dat klasse III. Landbouwers kunnen een afwijking verkrijgen van de referentieklasse fosfaat, als een bodemanalyse van het gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat (P-AL) aantoont dat de percelen tot een andere klasse behoren. De afwijking van de referentieklasse fosfaat is vijf jaar geldig, te tellen vanaf het jaar na de staalname.

Hoe moeten oude papieren analyses ingediend worden?

Papieren fosfaatanalyses kunnen de landbouwers indienen bij de Mestbank, via het formulier Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse en een financiële tegemoetkoming voor de bodemanalyse. Ze moeten een kopie bijvoegen van een luchtfoto (van de verzamelaanvraag van het jaar van staalname) waarop het perceel aangeduid is. Per perceel moet één bodemstaal worden ingediend. De landbouwer kan een financiële tegemoetkoming ontvangen per ingediende analyse, als die voldoet aan de voorwaarden.

Alleen papieren fosfaatanalyses mogen nog via het bovenstaande formulier worden ingediend. Het gaat alleen om fosfaatanalyses van 2016 en 2017 die nog niet eerder werden ingediend bij de Mestbank. De landbouwer kan nagaan welke analyses al werden ingediend op het Mestbankloket, in de rubriek SNapp > overzicht resultaten > fosfaat > rapporten. De Mestbank houdt alleen rekening met de fosfaatklasse van de meest recente fosfaatanalyse.

Waar zijn de resultaten van de fosfaatklasse-indeling terug te vinden?

Het resultaat van de verwerking van de fosfaatanalyses, van zowel papieren als digitale aanvragen, vinden de landbouwers terug op het Mestbankloket bij SNapp onder ‘overzicht resultaten > fosfaat > rapporten’.  Ook als de landbouwer een nieuwe aanvraag start in SNapp en het type bemonstering ‘wijziging fosfaatklasse’ aanduidt, vindt hij in de percelenlijst en op de percelenkaart de bijhorende klasse-indeling en de eindtermijn terug. De fosfaatklasse kan ook worden bekeken op het e-loket van de verzamelaanvraag 2020 van het Departement Landbouw en Visserij.  Nieuwsflash
 
Eerst corona, nu droogste lente in 119 jaar: voor West-Vlaamse landbouw grootste ramp in 45 jaarLees meer
 
 
Lente van 2020 is officieel zonnigste ooit sinds 1887 Lees meer
 
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Voorjaarsdroogte breekt alle records Lees meer
 
 
Winkelkar blijft duurder dan voor coronacrisisLees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
Nog zeker een week geen druppelLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Piet Vandermersch vraagt meer ondersteuning voor landbouwsector om droogteperiode aan te pakkenLees meer
 
 
Toestand wintergranen 25-26 mei 2020 Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer
 
 
Zuhal Demir wil bevoegdheid om heel Vlaanderen captatieverbod op te leggen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2020: Jaar van de plantengezondheid (en de mensengezondheid)! Lees meer
 
 
Ook Nederlandse boeren veel kopzorgen over droogteLees meer
 
 
Zijn homozygoot stress negatieve eindbeerlijnen de toekomst? Lees meer
 
 
Criteria FAVV-controles op kaas versoepeld Lees meer
 
 
Boeren mogen water halen bij TienseLees meer
 
 
ILVO en UGENT werken aan effectief en haalbaar hitteplan voor varkens Lees meer
 
 
Doe mee aan de Zomer van de Korte Keten Lees meer
 
 
Captatieverbod nu voor hele IjzerbekkenLees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
financiering ophaling en verwerking van krengen voor 2020Lees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer