Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 mei 2020 15:49 

EC stelt ‘van boer tot bord’-strategie voor


Vandaag stelde de Europese Commissie de ‘van boer tot bord’-strategie voor, die de structuren uitzet voor het duurzame Europese voedselsysteem van de toekomst. Ook de nieuwe biodiversiteitsstrategie werd gepresenteerd. Deze twee strategieën vormen een erg belangrijk onderdeel van de Green Deal.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe), lid van de landbouwcommissie van het Europees Parlement: “Ik sta volledig achter de opzet en het principe van de ‘van boer tot bord’-strategie, namelijk een alomvattende strategie voor een duurzaam voedselsysteem dat ons moet voorzien van gezonde, kwalitatieve en veilige voeding. Zeker in het licht van de coronacrisis hebben we gezien hoe belangrijk voedselzekerheid en een robuust voedselsysteem is. Wat ik echter mis in deze voorstellen, is een nauwe betrokkenheid van de landbouwsector, terwijl zij één van de belangrijkste schakels zijn in onze voedselketen. Om de toekomst van de landbouwsector en onze voedselproductie te garanderen zijn eerlijke prijzen en een leefbaar inkomen dé basisvoorwaarden. Hierover, en hoe men de sector precies zal ondersteunen in het bereiken van bepaalde doelstellingen, wordt weinig gezegd door de Commissie, terwijl dit net één van de hoofddoelstellingen van het nieuwe GLB is.”

In totaal zullen 27 wetgevende voorstellen volgen in het kader van de ‘van boer tot bord’-strategie, gaande van het reduceren van antibioticagebruik en het verbeteren van dierenwelzijn tot nieuwe etikettering en het aanpakken van voedselverliezen.. Één van de voorstellen is om het gebruik van pesticiden in de EU tegen 2030 te halveren.

“De haalbaarheid van die doelstelling is één ding, maar wat voor mij belangrijker is, is de manier waarop we dit target willen bereiken. Het is cruciaal dat we onze boeren adequate instrumenten geven om hun gewassen te beschermen. We moeten inzetten op geïntegreerde gewasbescherming en nieuwe technologieën, zoals precisielandbouw, maar ook technieken als CRISPR, die onze gewassen weerbaarder en immuun kunnen maken tegen ziektes en plagen, waardoor minder pesticiden nodig zijn. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Helaas staat Europese wet- en regelgeving deze nieuwe veredelingstechnieken niet toe. Een update van de benadering van deze technieken is belangrijk, een cruciale factor die helemaal ontbreekt in dit document. Vanuit het Europees Parlement zal ik de Commissie hierover bevragen en bekijken hoe we deze wetsvoorstellen kunnen aanpassen zodat ze meer in evenwicht zijn”, besluit Vautmans.

Samen met de ‘van boer tot bord’-strategie werd vandaag ook de nieuwe biodiversiteitsstrategie voorgesteld. Daarin worden onder meer bindende streefdoelen voorgesteld met betrekking tot bestuivers, verontreiniging, verbeteren van de gezondheid van habitats, bossen, ecosystemen, etc.

Het is nu aan het Europees Parlement en de Raad om de voorstellen uit beide strategieën te amenderen en goed te keuren.  Nieuwsflash
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoďden voor suikerbieten Lees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Droogte 2020: update captatieverbod 6/8Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Vlaanderen voert strijd tegen bijensterfte Lees meer
 
 
Opbrengsten tarwe 2020 zeer wisselend Lees meer
 
 
(Zeer) lage grondwaterstandenLees meer
 
 
Verse groenten, fruit en vlees duurder na CoronaLees meer
 
 
Oppompverbod in heel Vlaams-BrabantLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Klimaat heeft even kordate aanpak nodig als CoronaLees meer
 
 
Ieper legt captatieverbod opLees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Gemeente Glabbeek gaat Corona test van 250 seizoenarbeiders in fruitsector op zich nemenLees meer
 
 
Droogtemaatregelen 2020 Lees meer
 
 
slechts 400 liter regen in laatste 3 jaarLees meer
 
 
Impact van de aanhoudende droogte op de biodiversiteitLees meer
 
 
GLB opmaak strategisch plan Lees meer
 
 
Landbouwgronden - DrainagesystemenLees meer
 
 
Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruitLees meer
 
 
Corona: Champagneoorlog zoals de patattenoorlogLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Fraude met de ecologiesteunLees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in VLees meer
 
 
Ammoniakemissie-reductie in rundveestallenLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer
 
 
Fiscaal landbouwbarema inkomsten 2019 Lees meer
 
 
Herzie de ggo-richtlijnLees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2020Lees meer