Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 mei 2020 09:32 

Oppompverbod vanaf 21/5


De vijf Vlaamse provinciegouverneurs nemen maatregelen om de droogte te bestrijden in hun provincie. De maatregelen zijn nodig omdat het grondwater erg laag staat. De toestand is nog niet dramatisch. Daarom blijven de genomen maatregelen beperkt tot het verbod om water op te pompen uit kwetsbare beken en rivieren. De gouverneurs roepen ook op om ons gezond verstand te gebruiken en geen leidingwater te verspillen.

De maatregelen zijn genomen op advies van de Droogtecommissie. Dat is een team van specialisten dat probeert om de droogte zo goed mogelijk in kaart te brengen en het leven met droogte zo leefbaar mogelijk te houden.

Het verbod om water op te pompen uit bepaalde beken en rivieren, treft vooral de boeren. Zo’n captatieverbod –zoals dat in specialistentaal genoemd wordt-  is voor alle duidelijkheid niet hetzelfde als een sproeiverbod of een verbod om je wagen te wassen met water van de kraan. Het blijft nog altijd “aangeraden” om dat niet te doen, om geen water te verspillen, maar zo’n verbod is er nu nog niet. Er is vooralsnog geen sprake van “code oranje” zoals bijvoorbeeld vorig jaar het geval was.

Maar de laatste anderhalve maand heeft het nauwelijks geregend. “Het is uitzonderlijk dat er zo vroeg op het jaar een captatieverbod wordt ingevoerd,” zegt gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen. “Vorig jaar gebeurde dat pas begin juli.”

"Een aantal opeenvolgende dagen zonder noemenswaardige neerslag hoort bij het grillige Belgische klimaat," zegt  Rozemien De Troch van het KMI. "Maar een lange droogteperiode zoals de 28 dagen van midden maart tot midden april is iets wat we niet vaak zien. De laatste keer dat we een vergelijkbare droge periode hadden, was in 2007 en 2012".

Elke provincie werkte op basis van het advies van de Droogtecommissie eigen maatregelen uit. Een overzicht:

    -West Vlaanderen: vanaf donderdag 21 mei geldt een oppompverbod op een zestal ecologisch kwetsbare beken en waterlopen en op het Blankaertbekken in Woumen. Als de IJzer onder het peil van 2,90 meter komt, komt er ook in het IJzerbekken een oppompverbod.
    -Oost-Vlaanderen: ook Oost-Vlaanderen legt een oppompverbod op. Vanaf donderdag 21 mei is het verboden op 19 plaatsen in de provincie water op te pompen uit kwetsbare kleine rivieren en beken.
    -Antwerpen:  de provincie Antwerpen vaardigde al op 8 mei een oppompverbod uit in 10 kleine beken en waterlopen. Het gaat om de Laarse Beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte Beek, Bosbeek, Rode Loop, Loeijens Neetje en Merkske.
    -Vlaams-Brabant: de provincie Vlaams-Brabant voert vanaf morgen een oppompverbod in voor ecologisch kwetsbare waterlopen.
    -Limburg: de provincie Limburg verbiedt vanaf morgen het oppompen van water over 80 procent van haar grondgebied.

De maatregelen die nu genomen zijn, treffen vooral boeren die water oppompen uit beken en rivieren. Er is een uitzondering op het verbod voor veehouders die het water uit de waterlopen gebruiken als drinkwater voor het eigen vee. 

Hoe komt het dat Vlaanderen zo kwetsbaar is voor droogtes? Dat hebben we vooral aan onszelf te danken, zeggen specialisten. Aan het tempo van 6 voetbalvelden per dag bouwen we Vlaanderen dicht. De regen die vroeger op het veld viel en in de grond drong, valt nu op het dak, de parking en de oprit. Via de dakgoot en de riolering loopt het water naar zee zonder dat het de kans heeft om in te sijpelen en de grondwatertafel kan voeden.

De oplossing moet komen van een andere aanpak: opritten en parkings doorlaatbaar maken, veel meer water bufferen, minder open ruimte volbouwen door bijvoorbeeld een betonstop in te voeren, veel meer regenwaterputten aanleggen....  Als we het probleem bij de wortel willen aanpakken, zullen we onze gewoontes moeten aanpassen en zullen er onpopulaire maatregelen moeten genomen worden.

Bekijk hier ook het verslag van "Het Journaal"  Nieuwsflash
 
Europees Parlement keurt belangrijk mobiliteitspakket goed Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Extreme hitte en hevige regenval worden het normaleLees meer
 
 
Het waterbeheer door de polders en wateringen Lees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Geplande mosselboerderij voor de WestkustLees meer
 
 
Over de onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel Lees meer
 
 
Uitleg over de website vlees.be en de rol van VLAM daarin Lees meer
 
 
Uitleg over de indicatoren voor het GLBLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Toenemende wintersterfte bij bijenvolken Lees meer
 
 
Vragen over corona-enquête van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekLees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bemesten bij klimaatsverandering? Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie Lees meer
 
 
Vergoedingen dierenartsen dienst Dierenwelzijn voor volgen erkende opleidingen Lees meer
 
 
Acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiekLees meer
 
 
Corona crisis: steun zelfstandigen ivm sociale wetten en vervangingsinkomenLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer