Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 jun 2020 19:24 

Breeders Trust investeert in rasherkenning middels Geo4A satelliettechnologie


Het in Brussel gevestigde Breeders Trust heeft vandaag een omvangrijk contract ondertekend met Geo4A, een dochterbedrijf van het Oostenrijkse GeoVille. GeoVille is gespecialiseerd in dataverwerking van satellietbeelden en heeft daarin een leidende positie binnen West-Europa. Geo4A richt zich specifiek op diensten voor de agrarische sector en heeft in de laatste twee jaar een sterke positie in de aardappelsector opgebouwd. Het gaat om een omvangrijk project maar over de exacte details van de investering worden geen uitspraken gedaan. De partijen geven aan dat het om een langdurige samenwerking gaat.

Breeders Trust is regelmatig in het nieuws om inbreuk op het kwekersrecht en illegale productie, handel aan de orde te stellen maar ook om voorlichting te geven over het belang van het gebruik van gecertificeerd uitgangsmateriaal. De gedachte achter Breeders Trust is dat gezamenlijk krachtiger opgetreden kan worden tegen oneerlijke productie en handelspraktijken van de veelal mondiaal opererende malafide bedrijven welke de gehele sector in diskrediet brengen. Om de handhaving in de toekomst efficiënt te kunnen verrichten is het belangrijk om met dit soort interessante technologieën aan de slag te gaan, aldus de heer Staring van Breeders Trust.

Paul Oomen, directeur van Geo4A is blij met de samenwerking. ‘De pootgoedsector is een belangrijke sector voor ons en we proberen de bedrijven hierbinnen zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij willen benadrukken dat Geo4A zich enkel richt op de technologische ontwikkeling waarbij (veredelings)bedrijven en landbouwers zelf afspraken maken over het gebruik ervan. Al deze partijen zijn voor Geo4A belangrijke partners.’ Verder laat Oomen weten blij te zijn dat in deze lastige periode, waarin ook de aardappelsector hard wordt getroffen, toch gezamenlijk wordt geïnvesteerd in nieuwe technologieën.  

Ook Geert Staring, Algemeen directeur van Breeders Trust ziet uit naar de samenwerking met Geo4A. ‘Het is een ambitieuze club en ze hebben al veel kennis en ervaring met diverse grote marktpartijen in de sector, met name op het gebied van groeimonitoring. Dit is echter ook voor Geo4A een geheel nieuwe uitdaging, maar de voorgestelde aanpak en het toekomstperspectief lijken veelbelovend. Zo hopen we straks met terugwerkende kracht, waar ook ter wereld, meer informatie te ontvangen over de rassen en de geteelde hectares. We beginnen in eerste instantie met een vijftal rassen en schalen dat de komende jaren verder op. In de eerste fase zullen we vooral kijken naar de specifieke raskenmerken. Daarbij houden we natuurlijk ook rekening met de verschillende groeiomstandigheden en bodemsoorten. Het systeem is zelflerend dus de resultaten zullen steeds betrouwbaarder worden. Dit principe wordt overigens ook toegepast in gewasherkenning, waarmee al ervaring is opgedaan. De bedoeling is om deze vorm van rasherkenning als 1 van de handhavingsinstrumenten in onze gereedschapskist te gebruiken. Het zal ons zoekwerk naar illegale vermeerdering en afdragen van royalty’s efficiënter maken en een completer beeld opleveren voor onze kwekers die uiteraard graag willen voorkomen dat hun rassen door anderen misbruikt worden.  Nieuwsflash
 
Vraag om erkenning als ramp: zonnebrandschade Lees meer
 
 
Termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassenLees meer
 
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer