Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 jul 2020 08:43 

Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie


De voorbije maanden zijn er in totaal 132.000 aanvragen voor de corona hinderpremie geregistreerd. Hiervan werden 104.000 aanvragen goedgekeurd voor een totaalbedrag van bijna 440 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. Ongeveer 80 miljoen euro of 20.000 aanvragen zijn voor eetgelegenheden. De grote meerderheid van de aanvragen komen uit Antwerpen, gevolgd door West-Vlaanderen. In 6 op de 10 gevallen gaat het om een zelfstandige ondernemer zonder personeel.

Bestanden beschikbaar voor download:
Info (915.7 Kb)

Op 30 juni 2020 zijn de aanvragen voor de corona hinderpremie en de compensatiepremie afgesloten. Enkel voor wie onterecht een hinderpremie heeft aangevraagd, maar toch in aanmerking komt voor de compensatiepremie, zal de aanvraag omgezet worden. Er is nu een evaluatierapport van de aanvragen en uitbetalingen.

132.000 aanvragen corona hinderpremie

Op 13 maart 2020 besliste de Vlaamse Regering om wie zijn of haar zaak verplicht moest sluiten een hinderpremie van 4000 euro toe te kennen. Er werden in totaal ruim 132.000 aanvragen ingediend voor de corona hinderpremie waarvan er ongeveer 8 op de 10 werden goedgekeurd. Het gaat om 104.000 goedkeuringen voor een bedrag van 440 miljoen euro. De top 5 van aanvragen bestaat uit: eetgelegenheden met volledige bediening, eetgelegenheden met beperkte bediening, detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens, cafés en bars en haarverzorging. De meeste aanvragen komen uit de provincie Antwerpen (27.700) gevolgd door West-Vlaanderen (23.300). In ruim 6 op de 10 gevallen gaat het om een zelfstandige ondernemer zonder personeel.

Vanaf 6 april werd de corona hinderpremie vervangen door een dagpremie, de corona sluitingspremie. De maatregel gold tot 30 juni 2020. Ruim 105.000 ondernemers hebben verschillende dagpremies ontvangen, goed voor een totaal van 689 miljoen euro.

95.000 aanvragen compensatiepremie

Ondernemers die een omzetverlies van minstens 60% hadden in de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar konden een compensatiepremie van 3000 euro aanvragen. Er werden tot 30 juni ruim 95.000 aanvragen ingediend voor de compensatiepremie. Daarvan zijn er bijna 60.000 goedgekeurd en ruim 11.000 die geannuleerd werden door de aanvrager. Het gaat in totaal om 180 miljoen euro die al uitbetaald werd. Bijna 20.000 overige aanvragen moeten nog beoordeeld worden. De aanvragen komen vooral uit de sector van bouw, handel en vervoer. Ook hier komen de meeste aanvragen uit de provincie Antwerpen en daarna Oost-Vlaanderen. In ruim 8 op de 10 gevallen gaat het om een zelfstandige ondernemer zonder personeel.

2.000 terugvorderingen

Omdat het systeem snel en eenvoudig toegepast moest kunnen worden, werd geopteerd voor een automatische controle vooraf en een uitgebreide, gerichte controle achteraf. Op 30 juni werden via risico analyse voorlopig al 5.567 inspecties afgerond. 3.499 daarvan zijn in orde, ruim 2.000 moeten worden teruggevorderd.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Veel ondernemers werden bij de start van de coronacrisis geconfronteerd met een grote impact op hun omzet en inkomsten. Om ondernemers snel te kunnen ondersteunen, werden heel snel de corona hinderpremie en de compensatiepremie in het leven geroepen. Veel ondernemers hebben daar terecht een beroep op gedaan en kunnen de steun goed gebruiken. Toch zijn er ook een aantal die misbruik maken van het systeem en dat is onaanvaardbaar. De snelle en eenvoudige toekenning betekent in geen geval dat er premies zomaar worden toegekend. Enkel wie er recht op heeft, kan er gebruik van maken. Daarom is er ook een strikte controle op wie de premie ontvangen heeft.”  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer