Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 07 jul 2020 10:12 

Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen


Sinds 26 januari 2018 is het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen, van kracht. Volgens artikel 11 van dit besluit moet elke producent/leverancier die teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen levert aan professionele eindgebruikers, aangesloten zijn bij een Onafhankelijke Controle Instelling die erkend is door de minister bevoegd voor het landbouwbeleid.

Het controleorgaan voert de wettelijk verplichte controles uit rond de kwaliteitseisen van het teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen.

In Vlaanderen zijn Certalent en CKCert de controleorganen die hiervoor erkend zijn.

Deze controles kunnen worden gecombineerd met de controle op:

  • de eisen uit de Sectorgids G-040 voor de primaire plantaardige productie, module D: niet eetbare tuinbouwproducties (eisen onder de bevoegdheid van het FAVV);
  • de eisen uit de G-043 voor de handel in niet eetbare tuinbouwproducties (eisen onder de bevoegdheid van het FAVV);
  • de eisen uit de IPM-  checklijst (Integrated Pest Management) voor de tuinbouwproductie (eisen onder de bevoegdheid van de Gewesten).

Al deze eisen zijn vervat in Vegaplan Standaard NET (module D). Meer informatie hierover vindt u op de website van VEGAPLAN (Plantaardige Productie).

Indien u als producent/leverancier alleen verkoopt of levert aan personen die zich niet beroepshalve bezighouden met de verkoop en/of productie van planten, hoeft u zich niet aan te sluiten bij een erkend controleorgaan.  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer