Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 jul 2020 16:32 

Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers


Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

In het kader van de economische gevolgen van de coronacrisis wijzigt de Vlaamse Regering principieel haar besluit dat de voorschriften vaststelt voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie omvat twee pijlers. De eerste pijler betreft de directe steun en het marktbeleid, de tweede pijler betreft het plattelandsontwikkelingsbeleid.

Gezien directe steun binnen het GLB-instrumentarium een flexibele en administratief eenvoudige beleidsmaatregel is om de liquiditeitspositie van de ondernemingen te verbeteren, biedt de EU aan alle lidstaten de mogelijkheid om de voorziene modulatie van de eerste naar de tweede pijler voor het lopende jaar 2020 (10% van de enveloppe voor rechtstreekse betalingen) te annuleren.

Op die manier worden ongeveer 23 miljoen euro Europese middelen herbestemd.

Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.    Nieuwsflash
 
Termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassenLees meer
 
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer