Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 24 sep 2020 10:41 

Brede weersverzekeringen erkend voor premiesubsidie in 2021: nieuwkomer Vanbreda Risk and Benefits


Net zoals dit jaar voorziet de Vlaamse overheid ook volgend jaar in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector. Het Departement Landbouw en Visserij heeft de brede weersverzekeringen erkend die in 2021 in aanmerking komen voor een premiesubsidie.

Wat is een brede weersverzekering?

Met de brede weersverzekering verzekeren ondernemers met een open teelt, zoals fruitteelt of akkerbouw, zich bij een private verzekeraar tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de fenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. Wanneer er door ongunstige weersomstandigheden schade is aan de teelten, wordt deze, conform de polisvoorwaarden, afgehandeld tussen de landbouwer en de verzekeraar.

65% van de verzekeringspremie gesubsidieerd

Landbouwers die een erkende brede weersverzekering afsluiten, kunnen in 2021 een subsidie ontvangen die maximaal 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) bedraagt.

Waarop moeten landbouwers op letten?

Landbouwers kunnen zich best goed informeren, want er zijn grote verschillen tussen de verschillende erkende verzekeringspolissen. Lees steeds goed de voorwaarden en details van de verschillende verzekeringspolissen. Ga na welke verzekering het beste aansluit bij de behoeften van uw bedrijf.

Vraag tijdig offertes aan, zodat er voldoende tijd rest om de voorwaarden zorgvuldig te bekijken en te vergelijken.

Meer informatie over de erkenningsvoorwaarden en waarop te letten bij de keuze van een erkende verzekeringspolis vindt u op de website https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/brede-weersverzekering-land-en-tuinbouwer

Had u reeds een brede weersverzekering in 2020? Had u het afgelopen jaar reeds een brede weersverzekering gesloten met een verzekeraar, neem dan de polis nog even ter hand en bekijk zorgvuldig de opzegtermijn!!!! Vaak worden verzekeringspolissen stilzwijgend met een jaar verlengd als er niet tijdig opgezegd wordt.   Welke brede weersverzekeringen komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet u een erkende brede weersverzekering afsluiten die door de Vlaamse overheid is erkend. Voor 2021 zijn onderstaande verzekeringspolissen erkend als brede weersverzekeringen:

Erkende verzekeringspolissen

Verzekeraar

KBC Weerspolis, Brede Weersverzekering

KBC Verzekeringen

Bredeweersverzekering

MS AMLIN Insurance SE – via Nuytten Verzekeringen N.V. /ASU N.V.

Brede Weersverzekering België

N.V. Hagelunie

Brede Weersverzekering/Brede weersverzekering Vlaams Gewest, Brede weersverzekering Vlaams Gewest met alternatieve dekking

Onderlinge hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. (alles behalve fruitteelt) / BFAO U.A. (enkel fruitteelt)

Oogstverzekering

Vanbreda Risk and Benefits

SECUFARM® 6

Vereinigte Hagel VVAG

LEES

   Nieuwsflash
 
Nieuwe everzwijnenplan Lees meer
 
 
Schade aan woningen door verdroging van kleigrondLees meer
 
 
Minerale bemestingsproducten voor betere waterkwaliteitLees meer
 
 
HULDEBOEK – 100 JAAR “Algemeen Belgisch Vlasverbond” van de drukpersLees meer
 
 
Nieuw GLB: inkomenssteun wordt deels gekoppeld aan milieu-inzet Lees meer
 
 
Digitale ontmoetingen worden blijvers in exportpromotie VLAM Lees meer
 
 
27 landbouwministers nemen standpunt in over GLBLees meer
 
 
Subsidies voor landschapsbeheer door landbouwers Lees meer
 
 
Statistisch overzicht België pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer