Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 07 jan 2021 08:28 

Nieuwe kaart met gebiedstypes MAP 6 van kracht


Om de waterkwaliteit te verbeteren zullen de komende twee jaar de gebiedsgerichte maatregelen uit MAP 6 van toepassing zijn op meer landbouwgronden en wordt de kaart met gebiedstypes aangepast.

​De Vlaamse Regering heeft daarover op 30 oktober een principiële beslissing genomen en neemt later dit jaar nog een definitieve beslissing. Minister Demir: “Doordat meer bedrijven bijkomende maatregelen zullen nemen vanaf 2021, kunnen verdere stappen gezet worden naar de verbetering van de waterkwaliteit. Daar bovenop bekijk ik welke extra maatregelen de efficiëntie en de handhaafbaarheid van MAP 6 nog kunnen verhogen."

Het zesde mestactieplan (MAP 6) voorziet in een tweejaarlijkse herziening van de indeling van de gebiedstypes die bepalen welke gebiedsgerichte maatregelen uit MAP 6 waar gelden. Dat gebeurt op basis van de recentste nitraatmetingen in het oppervlakte- en grondwater in landbouwgebied, uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. De nieuwe kaart met gebiedstypes zal gelden in de periode 2021-2022. Doordat de toestand en de trend van de waterkwaliteit verslechterd zijn ten opzichte van begin 2019, zijn er meer gebieden bijgekomen waar gebiedsgerichte maatregelen uit MAP 6 van toepassing zullen worden.

Indeling volgens afstroomzones

Sinds MAP 6 van kracht is, wordt Vlaanderen op basis van nitraatmetingen in het oppervlakte- en grondwater ingedeeld in 4 gebiedstypes. Het grondgebied is verdeeld in afstroomzones volgens de waterhuishouding van het oppervlaktewater. Elke afstroomzone krijgt een gebiedstype toegekend. Als de resultaten goed zijn, wordt de afstroomzone ingedeeld in gebiedstype 0. Daar moeten landbouwers geen extra maatregelen nemen. Hoe slechter de waterkwaliteit en de recente evolutie, hoe hoger het gebiedstype, met strengere maatregelen voor de landbouwers tot gevolg.

Bekijk hieronder de aangepaste kaart met de 4 gebiedstypes of download de aangepaste kaart met de vier gebiedstypes,​ met gemeentegrenzen. Die kaart is onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering. 

Vanaf 13 november zullen de landbouwers de gebiedstypes kunnen consulteren op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.


 

Bekijk hieronder de kaart die toont hoe de gebiedstypes zijn gewijzigd ten opzichte van de start van MAP 6 in 2019​​ of download de kaart van de gewijzigde gebiedstypes, met gemeentegrenzen. Ook die kaart is onder voorbehoud van de defintieve goedkeuring door de Vlaamse Regering.​

  • In totaal zijn 189 of 71% van de afstroomzones niet veranderd van gebiedstype;
  • 21 afstroomzones of 8% kent een gunstiger gebiedstype;
  • 55 afstroomzones of 21% kent een ongunstiger gebiedstype.​

 


De onderstaande tabel geeft het overzicht van het aantal afstroomzones en arealen per gebiedstype voor de periode 2021-2022 in vergelijking met de periode 2019-2020.
Daaruit blijkt dat in 2021-2022:

  • gebiedstype 0 vermindert met 105.446 hectare;
  • gebiedstype 1 toeneemt met 84.811 hectare;
  • gebiedstype 2 vermindert met 49.843 hectare;
  • gebiedstype 3 toeneemt met 70.478 hectare.

In totaal zullen in de periode 2021-2022 de verstrengde gebiedsgerichte maatregelen van gebiedstype 2 en 3 van toepassing zijn op 285.398 hectare landbouwgrond. Dat is een toename van 20.635 hectare ten opzichte van de afbakening van 2019-2020. De gebiedsgerichte maatregelen houden een verhoging in van het areaal vanggewassen, een verlaging van de bemestingsnormen voor werkzame stikstof en een striktere transportregeling voor het vervoer van mest.​​

Gebiedstype​ Aantal afstroomzones 2019-2020 Aantal afstroomzones 2021-2022​​ Landbouwareaal 2019-2020
(ha)
Landbouwareaal 2021-2022
(ha)
Aandeel areaal
0 140 (*) 135 270.452 165.006 25%
1 56 60 137.114 221.925 33%
2 19 24 130.656 80.813 12%
3 51 46 134.108 204.585 30%
Totaal 266 265 672.329 672.329 100%​


(*) Door een verbetering van de intekening van de afstroomzones is 1 afstroomzone volledig opgeslorpt in een andere afstroomzone.

   Nieuwsflash
 
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - Steunaanvragen Lees meer
 
 
Daniel Ryckmans nieuwe secretaris NEPG Lees meer
 
 
Uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME): lijst equivalente maatregelen Lees meer
 
 
Evaluatie van de risicoís voor het leefmilieu van ggo'sLees meer
 
 
Meelwormen toegelaten voor menselijke consumptie in EU Lees meer
 
 
Winterprei bemesten Lees meer
 
 
Vlaamse kost met voedselcoalitie en -veranderaarsLees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
325 miljoen euro Europees Brexit fonds voor BelgiŽLees meer
 
 
Schadevergoedingen voor de pelsdierhouders Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over veemarkten in Vlaanderen Lees meer
 
 
VraEuropese verordening die voor onrust zorgt bij de beoefenaars van de duivensportLees meer
 
 
Wetgevend kader betreffende de kunstmestregistersLees meer
 
 
Phytofar wint rechtszaak glyfosaat WalloniŽLees meer
 
 
POC: Vrije aardappelen (meeleveraardappelen) niet meer automatisch meeleverenLees meer
 
 
Virtuele uitreiking van de Michelin-sterren Lees meer
 
 
conformiteitsattest kamerwoningen voor seizoenarbeidersLees meer
 
 
Ook biologisch afbreekbare landbouwfolies vervuilen de bodemLees meer
 
 
Opinie bij 'extra steun voor psychologische begeleiding landbouwers'Lees meer
 
 
Informatie over de brede weersverzekering 2021Lees meer
 
 
Parlementaire vraag over de verlenging van de krokusvakantie Lees meer