Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 jan 2021 10:00 

Opinie bij 'extra steun voor psychologische begeleiding landbouwers'


Met alle respect en allemaal mooi, mevrouw de minister, maar de aanpak van de basisproblemen bij onze land- en tuinbouw is dé preventieve maatregel. Hier leg je alleen maar een zalfje op de wonde, genezen of niet ...
De hardwerkende boer verdient (meer dan) 'loon naar werk' en dat ontbreekt ruimschoots! Indien de boer de correcte prijs zou krijgen voor de waarde van zijn/haar aangeboden product, dan zouden er geen steunmaatregelen moeten genomen worden. Geen enkele andere sector tolereert 'solden het ganse jaar door', en dat geeft juist de frustratie aan de boer.
Een oproep - of eerder een noodkreet - aan onze Belgische en Europese politiekers ... Daar moeten we dit jaar werk van maken, het is dringend!
(Sofie Scherpereel - onafhankelijk landbouwexpert)

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits maakt 195.000 euro extra vrij voor Vzw Boeren op een Kruispunt en het Landelijk Infopunt Vrouwen voor extra ondersteuning van land- en tuinbouwers in moeilijke situaties. De komende jaren blijft minister Crevits inspanningen leveren om de drempel naar de hulpverlening voor landbouwers te verlagen.

“We moeten onze landbouwers meer op een voetstuk plaatsen. Boeren zijn niet enkel boer. Ze zijn ondernemers, boekhouders, marketeers, verkopers, … We voorzien in extra middelen voor Boeren op een Kruispunt en het Landelijk Infopunt Vrouwen voor meer begeleiding voor onze boeren en boerinnen.”

Landbouwers zorgen elke dag opnieuw voor vers en kwaliteitsvol voedsel op ons bord. Boer zijn is niet enkel bezig zijn met planten of dieren. Er komt veel meer bij kijken en de marktrisico’s zijn toegenomen. Landbouwers ervaren stress en vinden niet altijd een goed evenwicht tussen het runnen van een bedrijf en bijvoorbeeld een gezinsleven. Vlaams minister Hilde Crevits werkt dan ook aan een actieplan rond het welbevinden van de landbouwer. Er komt nu al extra ondersteuning voor het Landelijk Infopunt Vrouwen en Boeren op een Kruispunt.

Vrouwen zijn vaak de eerste personen om naar buiten te komen als er problemen zijn op het landbouwbedrijf. Zij maken moeilijke thema’s bespreekbaar, praten open met andere onderneemsters over waar ze mee zitten en zoeken gericht naar oplossingen. Het Landelijk Infopunt Vrouwen bereikt heel wat vrouwen in de land- en tuinbouw door middel van eerstelijnsadvies, de organisatie van netwerkmomenten en het aanreiken van vormingen. De voorbije periode merkte het Liv dat de adviesvragen toenamen. De vragen gaan, in tegenstelling tot vorige jaren, veel meer over het welbevinden van land- en tuinbouwers. Hiervoor is vaak de snel veranderende landbouwcontext en de positie van de land –en tuinbouwers de oorzaak.

Het Liv zal zijn expertise en ervaring inzetten om een checklist voor gerichte hulpverlening te ontwikkelen en beschikbaar te stellen aan de brede hulpverlening. Daarnaast mikt het Liv op het bereiken van boeren via meerdere kanalen. Tenslotte werken ze aan de verdere samenwerking met Ferm, Boeren op een Kruispunt, ILVO en het departement Landbouw en Visserij. Vlaams minister Hilde Crevits maakt voor dit project 95.000 euro vrij.

De afgelopen maanden kreeg Vzw Boeren op een Kruispunt vooral vragen vanuit de Vlaamse varkens- en melkveesector. Er was vorig jaar een stijging van het aantal vragen met 34%. De Vzw wil de komende jaren verder inspanningen leveren voor de psychosociale ondersteuning en vormingsbegeleiding van onze land –en tuinbouwers. Vlaams minister Hilde Crevits maakt hiervoor 100.000 euro vrij.

Vzw Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie voor alle Vlaamse land– en tuinbouwers in nood. Ze zorgt voor begeleiding bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen. Er is enerzijds gratis persoonlijke dienstverlening en anderzijds preventie en sensibilisering van de sector. Met de steun komt er een bijkomende adviseur, om verder in een kwaliteitsvol aanbod te voorzien. Vervolgens komen er ook bijkomende sessies bij psychologen. Op jaarbasis hoopt de vzw ongeveer 100 sessies te kunnen aanbieden.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “De stap naar hulpverlening vormt voor land- en tuinbouwers vaak nog een te grote drempel. Door zowel het Landelijk Infopunt Vlaanderen als Boeren op een kruispunt te versterken, bieden we een breder pallet aan hulp aan. We doen dit in het belang van het welbevinden van de land- en tuinbouwer. Tegelijk gaan beide organisaties het engagement aan om hun werking op termijn te integreren en de krachten te bundelen. Dit zijn belangrijke stappen in aanloop van het actieplan welbevinden waar we de komende maanden werk van maken.”  Nieuwsflash
 
Verhogen van de markt- en prijstransparantie in de landbouw- en voedselmarktLees meer
 
 
Herbekijk webinar verzamelaanvraag 2021Lees meer
 
 
Akkord over tijdelijk verhoogde residulimiet voor CIPC Lees meer
 
 
4,1 miljoen euro steun voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Subsidieaanvraag brede weersverzekering vereenvoudigd Lees meer
 
 
EU-5 areaal aardappelen daalt 6 9%, grootste daling in Frankrijk en DuitslandLees meer
 
 
Brede Weersverzekering 2021: vraag offertes aanLees meer
 
 
Carbon BankingLees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Coronacrisis Belgische aardappelindustrie: volume verwerking het laagst in 3 jaarLees meer
 
 
Verzamelaanvraag in het kader van het meststoffenbeleidLees meer